Bu sayfayı yazdır

Bjeduğ Aile Armaları

Şubat 02, 2019 4064 1 yorum

BJEDUĞ AİLE İSİMLERİ VE DAMGA KATALOĞU

01-Абазок-Abazoque01-Абазок-Abazoque

02-Ахеджако-Ahedjaque02-Ахеджако-Ahedjaque

03-Ахеджако-Ahedjaque03-Ахеджако-Ahedjaque

04-Баток-Batoque04-Баток-Batoque

05-Баток-Batoque05-Баток-Batoque

06-Бжегако-Bjegaque06-Бжегако-Bjegaque

07-Блегут-Blegut07-Блегут-Blegut

08-Бокужок-Bokujoque08-Бокужок-Bokujoque

09-Гучетл-Ghuchel'09-Гучетл-Ghuchel'

10-Елбездук-Elbezdique10-Елбездук-Elbezdique

11-Елбездук-Elbezdique11-Елбездук-Elbezdique

12-Емиж-Emij12-Емиж-Emij

13-Емтел-Emtel13-Емтел-Emtel

14-Иуанок-Iuanoque14-Иуанок-Iuanoque

15-Канаку-Kanaku15-Канаку-Kanaku

16-Кадбан-Kadban16-Кадбан-Kadban

17-Казаноко-Kazanoque17-Казаноко-Kazanoque

18-Казаноко-Kazanoque18-Казаноко-Kazanoque

19-К-вак-K-vak19-К-вак-K-vak

20-Книб-Knib20-Книб-Knib

21-Крымгери-Kirimdjeri21-Крымгери-Kirimdjeri

22-Куйсок-Kuysok or Kuysoque22-Куйсок-Kuysok or Kuysoque

23-Кушук-Kusuk or Kushuque23-Кушук-Kusuk or Kushuque

24-Кушук-Kusuk or Kushuque24-Кушук-Kusuk or Kushuque

25-Кушук-Kusuk or Kushuque25-Кушук-Kusuk or Kushuque

26-Лагонтлук-Lagantluque26-Лагонтлук-Lagantluque

27-Лапсорсо-Lapsorso27-Лапсорсо-Lapsorso

28-Лахшоко-Lahshoque28-Лахшоко-Lahshoque

29-Ловпаче-Lovpache29-Ловпаче-Lovpache

30-Ловпаче-Lovpache30-Ловпаче-Lovpache

31-Ловпаче-Lovpache31-Ловпаче-Lovpache

32-Ловпаче-Lovpache32-Ловпаче-Lovpache

33-Ловпаче-Lovpache33-Ловпаче-Lovpache

34-Ловпаче-Lovpache34-Ловпаче-Lovpache

35-Напцок-Naptsoque35-Напцок-Naptsoque

36-Напцок-Naptsoque36-Напцок-Naptsoque

37-Лагун-Lagun37-Лагун-Lagun

38-Лагун-Lagun38-Лагун-Lagun

39-Песгуб-Pesgub39-Песгуб-Pesgub

40-Псеуш-Pseush40-Псеуш-Pseush

41-Пшехетлук-Pshehetluk41-Пшехетлук-Pshehetluk

42-Пшехетлук-Pshehetluk42-Пшехетлук-Pshehetluk

43-Пшехетлук-Pshehetluk43-Пшехетлук-Pshehetluk

44-Рашоко-Rashoque44-Рашоко-Rashoque

45-Сабан-Saban45-Сабан-Saban

46-Султангирей-Sultandjeri46-Султангирей-Sultandjeri

47-Тлехас-Tlehas or Lhehas47-Тлехас-Tlehas or Lhehas

48-Тугуруг-Tugurug48-Тугуруг-Tugurug

49-Тугуруг-Tugurug49-Тугуруг-Tugurug

50-Т-уй-T-uy50-Т-уй-T-uy

51-Турканун-Turkanun51-Турканун-Turkanun

52-Т-шуй-T-shuy52-Т-шуй-T-shuy

53-Убжук-Ubjuko53-Убжук-Ubjuko

54-Хаджимук-Hadjimuque54-Хаджимук-Hadjimuque

55-Хаджимук-Hadjimuque55-Хаджимук-Hadjimuque

56-Хамырзок-Hamirzoque56-Хамырзок-Hamirzoque

57-Хасас-Hasas57-Хасас-Hasas

58-Хатуг-Hatug58-Хатуг-Hatug

59-Хатуг-Hatug59-Хатуг-Hatug

60-Хатуг-Hatug60-Хатуг-Hatug

61-Хокон-Hokon or Huek'uen61-Хокон-Hokon or Huek'uen

62-Чанаби-Chanabi62-Чанаби-Chanabi

63-Чесеби-Chesebi63-Чесеби-Chesebi

64-Чесеби-Chesebi64-Чесеби-Chesebi

65-Шабан-Shaban65-Шабан-Shaban

66-Шабан-Shaban66-Шабан-Shaban

67-Шоуджен-Shoudjen67-Шоуджен-Shoudjen

68-Шумнук-Shumnuk68-Шумнук-Shumnuk

69-Шумнук-Shumnuk69-Шумнук-Shumnuk

1 yorum