Haber Arşivi

Çerkes Dili Bölümü Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Çerkes Dili Bölümü Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Düzce Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümü bünyesinde açtığı Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü ile dört yıllık lisans eğitimi veren Düzce Üniversitesi, 2015-2016 eğitim öğretim yılında da yeni öğrencilerini bekliyor.


Dünyanın en büyük Çerkez topluluğunun yaşadığı Türkiye’de, Adige yaşam felsefesinin öğrenilmesini, araştırılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü, aynı zamanda Türkiye’nin kültür zenginliklerinden önemli bir öğeyi ortaya koymayı hedeflemekte.

 

Düzce Üniversitesi ile Adige Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim kadrosuna dahil olan Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva’nın da dahil edilmesiyle bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşan akademik kadromuza bu yıl yeni öğretim üyeleri eklenerek bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri devam edecek.


Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkçe-Sosyal 2 puan türü ile öğrenci kabul ediyor. Çerkez Dili, Çerkez Dili ve Edebiyatı, Toplum Dilbilimi ve Çerkez Kültürü konularına odaklı olan bölümünde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans programına ek olarak yüksek lisans programı açıldı ve 10 yüksek lisans öğrencisi alındı. Gelecek dönem 15 yeni yüksek lisans öğrencisinin alınarak yüksek lisans programının sürekliliğinin sağlanması planlanıyor. Ayrıca yüksek lisans sonrası öğrencilerimiz, Rusya Federasyonu’nun Adige Cumhuriyeti’nde Adige Devlet Üniversitesi’nde doktora yapma imkanı elde edecek.


Bölümden Çerkez Dili Filoloğu ünvanı ile mezun olacak öğrenciler, Üniversitede öğretilen İngilizcenin yanında iyi derecede kazandıkları Çerkez Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle önemli iş fırsatlarına sahip olabilecek.

 

Kaynak: İHA


 589,    Haber

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.