Yavu Beldesi-Sivas/Yıldızeli

By Aralık 03, 2018 4419 0

YAVU, elimizde bulunan iki ayrı belgeden anlaşıldıgına göre 1277 Hicri / 1860 Miladi yılında, Kuzey Kafkasya'dan göç ederek bu bölgeye gelen Kumuklar tarafından kurulmuştur. Yavu'nun kuruluşu ile ilgili inceleyecegimiz

ilk yazılı belge, kuruluşundan 21 yıl sonra yaptıkları mescidin duvarına yerleştirdikleri Arapça yazılı bir kitabedir. Bu kitabeyi bugün kullandıgımız Türkçe'ye çevirerek okursak.
- " Göç edenler, 1277 (1860) yılında ülkelerini ve sahip oldukları tüm malvarlıkarını terk ettiler.Ve onlar Dagıstan Halkından olup, ENDREY ve YAKSAY'dan gelmişlerdir. O göç edenler , gelişlerinden 21 yıl sonra 1298 (1881) yılında bu mescidi yaptılar."

Elimizdeki ikinci yazılı belge 9 Muharrem 1285 (02.MAYIS.1868) tarihli, Germuat Kazası Şer-i Mahkeme ilamıdır. Yine bu ilamın da konu ile ilgili bölümlerine bakarsak;

- " Osmanlı mülkü üzerinde, Germuat İlçesine baglı Yavu Köyü 'ne yerleşen Dagıstan Halkı Göçenlerinin ...Yukarıda adı geçen köye 1277 (1860) senesinde ilk yerleşenlerden ....."
ibareleri ile bizlere Yavu'nun 1860 miladi yılında kuruldugu dogrulugundan şüphe edilmeyecek şekilde her iki belgede de açıklanmaktadır.

Köyümüzün kuruluşu ile ilgili ikinci araştırmamı , " köye ilk yerleşen aileler ? " sorusu üzerinde yogunlaştırdım . Elde yazılı bilgiler olmadıgı için, köye ilk kimlerin yerleştigi konusundaki soruları, kuşaktan kuşaga aktarılarak bizlere kadar ulaşan bilgileri mantıgımızdan süzerek, ard düşüncesiz cevaplandırmaya çalıştım.

Yavu'yu ilk yerleşim yeri olarak şeçen aile sayısı ve kimlikleri konusunda hemen bütün kaynaklar hemfikirdir. Henüz buna karşıt bir görüş ileri sürülmediginden bu bilgileri buraya esas olarak alıyoruz.
1860 Yılında Yavu'ya ilk olarak 12 aile yerleşmiştir.

Bu on haneden başka 2 hane daha Yavu'yu ilk yerleşim yeri olarak şeçmişlerse de, bu 2 aile daha sonra Yavu yu terk ederek Denizli' ye göç etmişlerdir. Zaten dinledigim bütün kaynaklar da, köyümüze ilk oniki ailenin yerleştigi konusunda hemfikirdir. 1860 yılında yukarda saydıgımız oniki aile ile kurulan Yavu'yu 1868 yılında yani kuruluşundan sekiz yıl sonra Osmanlı belgelerinde 41 kırkbir hane olarak görmekteyiz.

Yavu köyüne yerleşen toplamı KIRKBİR haneden ibaret Dagıstan Halkı Göçenlenlerinin iki kafile oldukları ve iki mahallede mekan tuttuklardır. Bu hızlı çogalmaya, ilk yerleşen ailelerin parçalanarak yeni haneler oluşturmaları ve durmadan katılan yeni göçmen aileler sebep olmuştur.

Burada şu düşüncemide söylemeden geçemeyecegim. O gün Yavu'yu ilk yerleşim birimi olarak seçenler ne kadar Yavulu ise, bugün en son gelerek yerleşen aile de ( Etnik kökeni ve Fikri ne olursa olsun ) o kadar Yavuludur.

Tarihinin bilincindeki her Kuzey Kafkasyalı'nın aklından çıkarmaması gereken konu, ETNİK KÖKEN, SINIF ve INANÇ ayrımcılıgına bilinçle karşı çıkmaktır. Geçmişinde bu ayrımcılıgın acısını çekmemiş hiçbir Kuzey Kafkas Halkı yoktur.

Atalarını bilinmedik maceralara atarak, onbinlercesinin yaşamına mal olan tarihindeki o acılı köylerin kökenlerinde, mikro milliyetçilik ve alt kimliklerin öne çıkarılarak oluşturulmuş nice kanlı tuzagın yattıgını unutmamalıdır.
Tabi ki hiç kimse aslını inkar edemez ve aslını ecdadını bilmelidir.

BELGE 1: 1298 Hicri / 1881 Miladi yılında inşa edildigini yine kendi duvarının yapımında kullanılan bir taştan anladıgımız ilk mescidden kalan kitabe. Bu kitabenin, daha geniş ve mantıklı açıklamasının yapılmasının, her zaman kabulümüz oldugunu burada belirtmek isterim.
Kitabenin Açıklaması:
" Ve onlar Dagıstan Halkından olup, ENDREY ve YAKSAY dan gelmişlerdir. O göç edenler, buraya gelişlerinden 21 yıl sonra 1298 (1877) yılında bu mescidi yaptılar."

BELGE 2: Elimizde bulunan ikinci belge 9 Muharrem 1285 (2.MAYIS.1868, Cumartesi) tarihli, zamanının Germuat ( bugün Yıldızeli Kaymakamlıgının) orjınal şer-i mahkeme ilamıdır. Orjinal belge Osmanlıca ile kaleme alındıgından, ancak Sivas Tapu Kadastrosunda görevli yeminli tercüman Hasan Hüseyin Öztürk'ün metni latin alfabesine çevirmesinden sonra incelenmiştir. Bu belgede inceleme konumuzun ilgi alanına giren iki nokta dikkat çekicidir.

- Birincisi köyümüzün kuruluş tarihinin burada da yukarda degindigimiz , eski mescidin duvarındaki kitabede verilen tarihi dogrulaması,
- İkincisi de 1285 Hicri / 1868 Miladi senesinde köyümüzde o anda oturan ailelerle ilgili bilgiler.
Bu ilamın içeriginde, o anda köyde bulunan ailelerin bir bölümünün sulama suyu anlaşmazlıgı nedeniyle diger bölümü tarafından dava edildigi ve anlaşmazlıgın, zamanın adaleti tarafmdan çözüme kavuşturularak , davacı ve davalı olan tarafların mahkemenin önerilerini kabul ederek beliren anlaşmazlıgın giderildigi anlatılmaktadır.

Yavu Sivas İlinin 85 km ve Yıldızeli İlçesinin 35 km batısında yer alır.
1995 yılında belde olmuştur. İmar planı, kanalizasyon ve su şebekesi, oturma ve dinlenme parkı, düğün salonu,belediye hizmet binası tesis edilmiştir.
- 1 binek otosu,
- 1 otobüs,
- 1 kepçe,
- 1 itfaiye aracı,
- 2 traktör,
- 1 cenaze aracı ile
11 personel görev yapmaktadır.
İlköğretim okulu, çok programlı lisesi,
elektriği, telefon santrali, sağlık ocağı, tarım kredi kooperatifi, özel öğrenci yurdu,
1978 yılında kurulmuş 160 işçiyle çalışan iplik fabrikası vardır. (Fabrika süresiz olarak kapanmistir, malesef)
Halkın geçim kaynağı küçük sanayi kuruluşlarının ve iş yerlerinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve yurt dışında çalışan işçilere dayalıdır.
Gelişen beldemiz ilçe olma hedefine ulaşmak için gayretle çalışmaktadır.

BİR YAVULU
Çok Kar Yagdı Akdagların üstüne
Eridi Baharda sel oldu gitti.
Her gün Güneş dogdu Belcik yazıdan
Akşamla birlikte battıda gitti.

Kafkasya dan gelen ondört haneler
Çogaldı onbinler olduda gitti.
Istanbul, Kadiköy, Denizli derken,
Yavu da bir yurt olduda gitti.

Kimler geldi geçti bu güzel Yurt tan,
Gurbete gidenler el oldu gitti.
Cahillik üstüne Bina yapılmaz
Görmedi gözümüz kör oldu gitti.

Ecdadın arzusu Beldeyi görmek,
Hayaldi gerçek olduda gitti.
İşte Fahrettin Arar Caddesi
Yavumuz üç Mahhalle olduda gitti.

Yıllar yıllı kurduk biz bu hayali,
Hayaller gerçek olduda gitti.
Agardı saçları siyaha inat,
Ardından eserler koyduda gitti.

Bir okul yaptırmaktı büyük arzusu,
Ardından meşale yaktıda gitti.
Can yengemiz tüm Yavu nun anası,
Onbinlere ana olduda gitti.

Adil bey tuttu verdigi sözü,
O da bir Yavu lu olduda gitti.
Baharda vermişti bize müjdeyi,
Lisemizi gelip açtıda gitti.

Allah razı olsun sizden Necmi Bey,
Her hafta Yavu ya geldi de gitti.
Bu eser harcına terini katanlar,
Ecdadına dua aldıda gitti.

Zeki Serdar Ölmez YAVU

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery