Kırım-Kuzey Kafkasya

Aralık 02, 2018 790

Kırım-Kuzey KafkasyaEserde, Kırım'daki Türk potansiyelin meseleleri, Türk dünyası ve Türkiye'den beklentileri anlatılmakta; Türklerin siyasi, kültürel yapılanmalarına dair bilgiler verilmektedir. Musevi inançlı Karay ve Kıpçak Türklerinin sorunları, Türkiye'ye mesajları, karşılaştırmalı halk inançları ile birlikte yansıtılmaktadır.

Dağıstan, Kabartay-Balkar ve Karaçay - Çerkeski Muhtar Cumhuriyetlerindeki; sosyal, ekonomik ve etnik yapı; kültürel hayatla birlikte yansıtılmakta, Dombay'da yapılan Türk Halkları Asamblesi Liderler Toplantısı'nın kararları tartışılmaktadır. Kuzey Kafkasya halklarının sürüklenmeye çalışıldığı etnik sürtüşmeye ve arkalarındaki güçlere dair bilgi vermektedir.

Bu çalışmamız tetkik gezilerimizin Kırım, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya bölümlerini içermektedir. Kitabımızda; 20 Şubat-10 Mart 1998 tarihleri arasında Bahçesaray ve Akmescit (Kırım), 10-21 Eylül 1998 tarihleri arasında Nalçik, Stavropol, Çerkez, Karaçay, Dombay (Kabartay-Balkar, Karaçay, Çerkezki ve RF.) 30 Aralık 1997-9 Ocak 1998 tarihleri arasında Mohaçkale ve Derbent (Dağıstan) 'te bulunduğumuz süre zarfında yapabildigimiz tespitleri anlatmaya çalıştık.

Temaslarımız sonucu Tabasaran, Çerkeş, Kabartay, Avar, Kumuk, Nogay, Karaçay, Tatar, Balkar Türklerine dair bilgiler derledik. Bu toplumların siyasi, kültürel, eğitsel, ekonomik, sanat hayatlarına ait tespitlerimiz oldu. Halk inançlarına dair yapabildiğimiz bulguları karşılaştırdık. Kırım'da ayrıca Karay Türklerinin ünlü Çift Kalesine gitme ve orada 'Palta Tiymez' Kutsal Orman Mezarlığını inceleme imkanı bulduk. Derbentle tarihi 'Kırklar Gabristanı'nda bulunduk. Bombay'da katıldığımız. Türk Halkları Asamblesi Liderler Toplantısı, adeta Türk Dünyası'nın kısmi kurultayı mahiyetinde idi. Bu kurultayda; Başkurt, Tatar, Gagauz, Nogay, Karaçay, Balkar, Anadolu, Azerbaycan, Saha, Türklerinin yerel, bölgesel ve uluslararası sorunları tartışıldı. 'Dombay Ölgen Yir'e ve 'Elburus'a çıkıldı. Kafkasya da Kafdağı Efsanesi ile ilgili tespitler yapıldı. Türklerin ilk rasathane kalıntıları gezildi ve İpek Yolu'nun bölgedeki kesiminde yüründü. Bu gözlemler resimlerle tespit edilmeye çalışıldı.

Türk Dünyası'nın bu bölgesi ile ilgili yapılan tespitlerden; 'Giraylar'dan Cemiloğullarına Günümüz Kırım'ı ve Kırım Tatar Türkleri Halk İnançları', isimli yazımız, Türk Dünyası Araştırmaları'nın 116. Sayısında, 'Görebildiğim Dağıstan (Sosyal-Kültürel Siyasi-Basın ve Eğitim Hayatı) ve Dağıstan Halk İnançları' isimli yazımız, Avrasya Dosyası'nın C.5, 1. sayısında, 'Karay Türkleri' isimli yazımız ise Birleşik Kafkasya'nın 16. sayısı ve Tarla Dergisi'nin Eylül 1998 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

Anılan makaleleri yeniden düzenleyip yayıma hazırladığımız bu çalışmayı serinin diğer yayınları izleyecektir. Yapılmış bu tespitlerin ilim, fikir ve kültür hayatımıza katkıları olacağını umuyoruz. (Önsözden)

Yazan: Dr. Yaşar Kalafat
Yayınevi: Asam
Basım Yılı: 1999

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery