Abhaz Edebiyatı

Ahbaz Edebiyatı'nın kurucusu ve ilk şair - yazarı Dirmit (Gaç) Gulya'dır. Abhaz Dili ve Edebiyatı Gulya'ya çok şey borçludur.Ancak Gulya'dan önce yazılan bazı Abhazca metinler de vardır.Abhazca ilk yazılı metinler, Baron Uslar'ın 1862 yılında, Bertomey'in 1865 yılında kaleme aldığı bazı…
[...]

Read more 0
 169

İron Edebiyatı

İron Edebiyatı’nı iki bölümde incelemek gerekmektedir. 1. 1798 yılından önceki dönem 2. 1798 yılından sonraki dönem 1798 yılı İronlar’da yazının kabul yılıdır. Bu tarihten önce yazılı olmamakla beraber: 1. Nart Efsaneleri 2. Kahraman Övgüleri 3. Düğünlerde, şölenlerde söylenen şarkılar 4.…
[...]

Read more 0
 171

Karaçay-Malkar Edebiyatı

Sovyet dönemi Karaçay-Malkar edebiyâtı, tabiatıyla Bolşevik ihtilâlinin gerçekleştiği 1917 yılı ile Sovyetler Birliğinin sona erdiği 1991 yılı arasındaki 74 yıllık uzun bir dönemde ortaya konulan bir edebiyât dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde Karaçay-Malkar edebiyâtı muhteva bakımından ana hatlarıyla Bolşevik ihtilâlini ve…
[...]

Read more 0
 334