Şiir

Se siworedxer khızışamı’o
Tixeku khuape yimı’i,
Wuç’ede’uç’me, tedi khı’uç’ewu
Kha’orer se siworedi.
Wuç’ede’uç’me, tedi khı’uç’ewu
Kha’orer se siworedi.

Kuplh’aşşham desewu lejak’o k’orem
Khı’orer se siworedi,
Khuşşhaxhum xetewu melme apetım
Khı’orer se siworedi.
Tikhuşşha xetewu yiçç’ıgu şıpsewurem
Khı’orer se siworedi.

Şılıç alaşer khezığelhexhurem
Khı’orer se siworedi.
Bğaşxhomi tésewu woşuapşem şésrem
Khı’orer se siworedi.
Zıgur şşhafitewu yixeku yiplhahrem
Khı’orer se siworedi.

Upsewu zı’uadzırer çç’ıgum nemısewu
Ğurç’ışxom zışiğeştrem,
Xhotı borenım xetewu zewuağeme
Kha’uağer se siworedi.
Xhotı borenım xetewu zewuağeme
Kha’uağer se siworedi.

Ç’ışımi çç’etewu wuater zığacerem
Khı’orer se siworedi.
Sad çç’eğım çç’esxewu yécak’o ts’ık’uxem
Kha’orer se siworedi.
Lejek’o l’ıjhi, yécak’o ts’ık’ui
Kha’orer se siworedi.

Pşşeşşe zexesme gope değeç’ewu
Kha’orer se siworedi,
Goşe nıwojhme nıser khıraşeme
Kha’orer se siworedi.
Pşşeşşe zişeğumi, nıwo goşejhımi
Kha’orer se siworedi.

Wuyana yigupe, SAYID(e) wuçç’elhewu
Se sip’o şuzedıxelhewu
Şugu sıkheç’me, nepsır ç’ejuğeç’ewu
Khaşu’orer se siworedi.
Şugu sıkheç’me, nepsır ç’ejuğeç’ewu
Khaşu’orer se siworedi.


Sı’umıç’ejewu ecelır khesme,
Sılfığe zakhowu SAYIDEm
Siworedılhexer lhıjuğe’esıjme,
Arılhxer khışufi’ojıni.
Siworedılhexer lhıjuğe’esıjme,
Arılhxer khışufi’ojıni.

Jhım sadiğejhewu ç’em sadiğaç’ewu
Khas’orer se siworedi
Gur zışık’odrem k’uaçç’e khyazıtewu
Kha’orer se siworedi.
Gur zışık’odrem k’uaçç’e khyazıtewu
Kha’orer se siworedi.

Se sışe’efe semızeşıxewu
Khas’oştır se siworedi,
Sışımı’ejme, jımi zerihawu
Kha’oştır se siworedi.
Sışımı’ejme, jımi zerihawu
Kha’oştır se siworedi.


Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.