Çerkes Mahkemeleri

Çerkes Mahkemeleri

Mart 17 2014 Xabze
Çok sık bir şekilde Çerkeslerin hapishanesi olmayan bir halk olduğu sözü tekrar edilir cem...