Bir Özveri ve Kardeşlik Destanı Hakkında

Aslan Guajba , Adige , Abaza , Kardeşlik Destanı
Adıgeler’in efsane ve masallarında çok sık olarak Mıdovey’de “kuşhaçıb Abaza” bilgilerine rastlanmaktadır. Adıge dilinde “kuşhaçıp Abaza", “dağın diğer tarafında yaşayan Abazalar” demektir.Kabardey’de Mıdovey’li olarak sadece Bzıp nehri kenarında oturanlar adlandırılmamaktadır, Kafkasya’da yaşayan genelde tüm Abazalardan bahsedilmektedir. Eski masal ve efsanelerde…[...]

Read more 0
 4209

Kafkas Dağlarının Şovalyeleri–Ubıhlar

Kafkas dağları , ubıhlar , Kafkasya
Vubıh ülkesi (Abazaca Tuakhı), Dağlılar’ın anlattıklarına göre her zaman kutsal bir toprak sayılmıştır ve Batı Kafkasya’nın tamamında Vubıhlar, Çarlık rejiminin işgalci politikalrına karşı örgütlü direnişin öncüleri ve esin vericileri olarak tanınmışlardır. Ne yazık ki ülkemizin geniş okur kitlesi Vubıhlar hakkındaki…[...]

Read more 0
 3123

Hakuçlar

Hakuçlar , hakuj , Çerkesler , Şapsığlar , Adigeler
Hakuçlar (Çerkesçe хьакӀуцухэр ; Rusça Хакучи), Batı Çerkeslerinden olan Şapsığların bir kolu. Şapsığca lehçesinin Hakuçça adı verilen şivesini konuşurlar. 1870'li yıllara değin Karadeniz kıyı dağlarında yaşamış ve Rus işgaline direnmiş Adıge topluluğu. Karadeniz kıyısı Şapsığlarının komşusu olan bu topluluk, Karadeniz'e…[...]

Read more 0
 2652

Kafkas Ordusu Karargah Komutanı D.A. Milyutin’in Anılarından

Milyutin , Kafkas Ordusu , Murat Papşu , Çerkesler , Kafkasyalılar , Sürgün
DMİTRİ ALEKSEYEVİÇ MİLYUTİN (1816‐1912) Rus devlet adamı ve asker. 1861‐1881 yıllarında Rusya savaş bakanı görevinde bulundu. Henüz Kafkas Ordusu Ana Karargah komutanıyken, ilk olarak Kafkasyalıların yerlerinden göç ettirilmesi ve Kuzey Kafkasya’nın Kazak ve Rus nüfus tarafı ndan kolonizasyonu düşüncesini dile…[...]

Read more 0
 4920

100 Yıla Yakın Süren Osmanlı-Memlük Savaşları

OsmanlıMemlük Savaşları , Memlük Devleti , Memlükler , memlük çerkes devleti
1422 yılında Sultan Baresbiy (Barsbay) iktidarlığı dönemi.Tam 16 yıl sürdü. Saltanat döneminde Çerkes Memluk Devleti en geniş sınırlarına erişmiş ve Mezopotamya’da El Cezire ve Hicaz Memluklu Devletine bağlı ülkeler haline getirilmiştir. Ondan sonra gelen sultanlarda onun izinden giderek Anadoludaki birçok…[...]

Read more 1
 9073

Çerkesya'da Zamana Direnen Begu Pıtap'e (Begu Kalesi)

Begu Pıtap , Begu Kalesi , Çerkesya , Psıfuape
Çerkesyanın antik dönemlerinden kalma Begu Pıtap'e (Begu Kalesi) (bilimadamlarınca tahmin edilen ilk inşa edildiği) beşinci yüzyıldan beri 1600 yıldır zamana karşı direniyor... Günümüzde Lazarevsk diye anılan Çerkeslerce Psıfuape diye isimlendiren kentin yakınlarında bulunan Begu Pıtap'e (Begu Kalesi)nin surları zamanın yıkıcılığı…[...]

Read more 0
 855

Antik Grek vazolarında Çerkes dilleri

Antik Yunan , Amazon savaşçısı , Çerkesler , Kafkasya dilleri , Çerkes Dili
Antik Yunan vazolarındaki Amazon savaşçılarına dair “anlamsız” kelimelerin karşılıkları açığa çıkarıldı MÖ 510’lu yıllardan kalma bir çanakta at üzerinde bir Amazon savaşçısı tasvir edilmiş. Uzmanlar, çanaktaki kelimenin antik Çerkes dilinde “Zırha Layık” anlamına geldiğini belirtiyorlar. MÖ 550-450 yıllarından kalma toprak…[...]

Read more 0
 1443

Sovyet Döneminde Kafkasyada Kentleşme

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Sovyet Dönemi , Kafkasyada Kentleşme
Kent yaşamı ve kentleşme düşüncesi 19. yüzyıl ortalarına kadar Kafkasya halkları için oldukça yabancı bir olguydu. Sosyal hayatlarını klanlar ve kabileler biçiminde sürdüren Kafkasyalılar gerek dağlık, gerekse ovalık arazilerde savunması kolay küçük yerleşim birimlerinde, köylerde yaşıyorlardı. Feodal yapının hüküm sürdüğü…[...]

Read more 0
 676

Sind ve Meotlar

Sind ve Meotlar , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi , Kafkasya , Sind , Meotlar
Adige-Çerkes halkının ataları olan ve antik dünyaca çok iyi tanınan Meot-Sind-Zikh-Kerket-Press gibi isimlerle anılmış Proto Çerkes boyları M.Ö.V.yy.da Sind Krallığını kurmuşlardır. Bu devlet bugünkü Rusya Federasyonu toprakları üzerinde kurulmuş olan ilk devlettir.Daha bu devlet ortaya çıkmadan önce Grekler Karadeniz kıyılarında…[...]

Read more 0
 832

Ruslarla İlk Temaslar ve Altınordu Devleti

Ruslarla İlk Temas , Altınordu Devleti , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , KafkasRus ilişkileri
Kafkas - Rus ilişkileri X. yy.da başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran Kiev Prensleri, Batı Kafkasya'da Adiğelerle karşılaştılar ve çeşitli savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XIII. yy.da, Doğu Avrupayı işgal eden Moğolların yüzünden geçici bir süre için kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. Kafkasya'ya ilk Moğol…[...]

Read more 0
 741

Rusların Kafkasya'ya Sokulması

Rusla , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Rusların Kafkasya'yı İşgali , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
Ruslar'ın Dağıstan ve diğer Kafkas ülkelerini ele geçirmesi uzun vadeli ve birbirini tamamlayan iki aşamalıbir hareketle gerçekleşmiştir. Birincisi, Kafkasya'nın kuzeyine Ruslar'ın tabiî müttefiklerden Kazaklar'ın yerleştirilerek burada bir hattın oluşturulması; ikincisi bu, Kazaklar'a dayanarak Kafkas topraklarına yapılan Rus askeri harekatıdır. Kökenleri…[...]

Read more 0
 721

Rusların Böl-Yönet Politikası

Rusların BölYönet Politikası , Rusya , Kafkasya , Rus Emperyalizmi , Kuzey Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
Savaşın bu kadar şiddetli geçmesi ve Çeçenlerin bağımsızlık uğruna herşeyi göze almalarının altında yatan en önemli neden Çeçenlerle Rusların din, dil, kültür ve ırk olarak hiçbir ortak özelliklerinin olmamaları. Çeçenler hiçbir yakınlık duymadıkları Rusların himayesinde yaşamayı 1918 yılından beri reddediyor…[...]

Read more 0
 754

Rus Emperyalizmi ve Kuzey Kafkasya

Rus Emperyalizmi , Kuzey Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
KUZEY KAFKASYALILARIN KISA TARİHÇESİKuzey Kafkasyalıların büyük bölümü Kafkas Dağları ana sırtlarının kuzey yamaçları ile Kuban ve Kuma nehirlerinin kestiği kuzeye doğru uzanan ovalarda yaşamaktadır. Kuzey Kafkasyalıların bir kısmının ise Gürcistan ve Azerbaycan’da, aynı sırtın güney yamaçlarına yerleştiği izlenir. Kuzey Kafkasyalılara…[...]

Read more 0
 588

Rus Çarının Barış Oyunu

Rus Çarı , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Çar I. Nikola, yayılmacı polikitalarının karşısına dikilen İmam Şamil'in kuvvet ve kudretini bildiğinden Kafkasya'yı savaşsız, barışçıl yollardan elde etmeyi denemek istiyordu. Kafkas istila orduları başkumandanı General Freze'ye büyük yetkilerle İmam Şamil ile bir diyalog ortamı hazırlatma emri verildi. General Freze…[...]

Read more 0
 599

Kuzey Kafkasya Tarihi

Kuzey Kafkasya Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
5000 Yıllık Tarihsel BakışKafkas Dağları’nın yalçın dorukları, Hazar, Karadeniz ve Büyük Bozkır’ın uçsuz genişliğiyle dünya medeniyet merkezlerinden tarihin daha ilk çağlarında ayrı düşen Kuzey Kafkasya, antik kültürün en göz alıcı mekanlarından biri olmuştur. Elverişli iklim koşulları, bereketli doğal kaynakları ve…[...]

Read more 0
 809

Kuzey Kafkasya 1917-1970

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasya Tarihi
KUZEY KAFKASYA (1917-1970) Barasbi BAYTUGAN YEDİ YILDIZ YAYINLARISAMSUN BARASBİ BAYTUGAN “...Mülteciler arasında aktivite bakımından hiç kimse Barasbi Baytugan kadar faal olamadı...”M.Aydın TURAN Toplum ve siyaset adamı, yazar. 1899 yılında Kafkasya’nın Kuzey Osetya yöresinde doğdu. Orta öğrenimini Terekkala’de (Vladikavkaz) yaptı. Petersburg’da…[...]

Read more 0
 652

Karaçay Malkar Türkleri

Karaçay Malkar Türkleri , Karaçay Malkar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
I. Karaçay-Malkar Türklerinin Nüfusu ve Yaşadıkları Coğrafya Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği döneminde ikiye ayrılan Karaçay-Malkar Türkleri günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyetinde ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Karaçay-Çerkes Ö.C. nüfusunun % 36’sını oluşturan Karaçay Türklerinin sayısı 1989 yılı…[...]

Read more 0
 1663

Karaçay Balkar Türklerinin Kökeni

Karaçay Balkar Türklerinin Kökeni , Karaçay Balkar Türkleri , Karaçay Balkar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler. Yani, Kafkasya’nın kaderi daha o zamandan beri Türk dünyasıyla ilişkilidir. Araplar, VIII. yüzyılda Kafkasya’yı fethederek İtil ırmağı ötesine kadar ulaşmışlar, fakat Bizans ve Hazar direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardır.…[...]

Read more 0
 1130

Kafkasyada İlk Ruslar

Kafkasyada İlk Ruslar , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi , Kafkasya , Ruslar , Rusların Kafkasya'yı İşgali , Kuzey Kafkasya
Rus kazaklarının kuzey Kafkasya'ya yerleşmelerini araştıran tarihçiler bu konuda değişik kanaatlere varmışlardır. Bu yazıda bu konudaki çalışmaları kısaca sınıflandırarak bahsedeceğiz:. İlk gruba giren tarihçilere (M.A. Karaulov , İ.D. Popko , V.A. Potto , G.A Tkaçev vb) göre 1520 yılında Moskova…[...]

Read more 0
 576

Kafkasyada Çerkesler

Kafkasyada Çerkesler , Kafkasya , Çerkesler , Çerkesya , Çerkes , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Çerkeslerin Tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya
Kuzey Kafkasya’nın yerli halkı olan Çerkesler bu adı Grekler tarafından batı Kafkasya da yaşayan halklara verilmiş kerket ya da benzeri bir adın değişerek bugünkü adına dönüşmesiyle almışlardır. Fakat Çerkesler kendilerine adığe demektedirler.(1)Adiğe-abhaz gurubu, vücuda getirilmiş iki antik uygarlık olan Kuban…[...]

Read more 0
 685

Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Politikası

Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Politikası , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
1578-1579'daki Özdemir Oğlu Osman Paşa'nın Kafkasya seferinden sonra uzun müddet, Osmanlı Devleti Kafkasya ile fazla ilgilenmedi(1). Ancak 1774'den sonra Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmek istediği anlaşılınca Kafkasya ile daha yakından ilgilenme ihtiyacı hissedildi. Çünkü burası Rusya'nın güneye doğru inmesini engelleyebilecek tabii…[...]

Read more 0
 863

Şapsığların Hikayesi

Şapsığların Hikayesi , shapsug , Şapsığlar , Şapsığlar Kim , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Şapsığlar Kuzey Kafkasya'da, Ubıhlardan sonra en fazla kıyıma uğrayan, nüfusunun büyük kısmını yitiren bir halktır. Bir zamanlar Kuzeybatı Kafkasya'da, Karadeniz kıyısında Tuapse, Jıbge, Soğucak, Anapa gibi limanlara sahip olan Şapsığlar, sürgünden en fazla etkilenen halktır. Kafkasya'da 10 bini aşkın bir…[...]

Read more 0
 1130

Şeyh Şamilin Teslim Olması

Şeyh Şamilin Teslim Olması , Şeyh Şamil , İmam Şamil , Shamil , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kafkasyanın İstilası
Rus Çarı Şamil’in behemahal tevkifine emir vermişti. Binaenaleyh Ruslar umumi bir hücum ile mescidi ve içindekileri bitirmek istiyorlardı. Onun için Şamil’e sulh teklifinde bulundular. O ise düşmana itimat edemeyeceğinden ret cevabı verdi.—Sizi Halife-i Müslimin'e gönderelim, dediler.Bu teklif Şamil’in refiklerini yumuşattı.…[...]

Read more 0
 556

İkinci Dünya Savaşında Osetler

Osetler , 2Dünya Savaşı , ossetia , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Dönemin SSCB coğrafyasında genelde "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak anılan 2. Dünya Savaşı sırasında Oset halkı, dönemin Sovyetler Birliği'ni oluşturan halkların birçoğu gibi çok büyük acılar çekti.Nazi Almanya’sının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlere saldırısının hemen ardından Osetya hem kuzeyden hem güneyden 110 binden…[...]

Read more 0
 619

Koban ve Kolhide Kültürü

Kolhide Kültürü , Kolhide , Maykop Kültürü , Kafkasya Kültürü , Koban Kültürü , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , kafkasya araştırma
Bronz çağında M.Ö 1000 yılında Kafkasya’da birbiriyle akraba iki kültür doğdu. Bu iki kültürün tek etnik özden kaynaklandığı oldukça belliydi: Koban ve Kolhide. Bu kültürleri yaratan halklar Kafkasya’nın otokton halklarıydı. Dünya biliminin kabul ettiği ve onayladığı şekliyle bu halklar günümüz…[...]

Read more 0
 560

Rus Tehlikesine Karşı Osmanlı-Çerkes İlişkilerinin Başlaması

Osmanlı Çerkes , Çerkesler , Çerkeslerin Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya
Tarihin ilk çağlarından beri hiçbir devletin yönetimini kabul etmemiş, bağımsız ve özgür yaşamış, fakat her zaman çağın silahlarını başarıyla kullanmayı beceren Kafkasyalıları boyunduruk altına almak güç, hatta hemen hemen imkansızdı. Fakat artan Rus tehlikesi karşısında ileriyi gören Osmanlı devlet adamı…[...]

Read more 0
 598

Karaçayların Tarihi

Karaçayların Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Çerkesler , Karaçaylar
Kuzey Kafkasya’da yaşamış eski bir Türk kabilesidir. XV.yüzyıldan sonra Karaçay ve Balkar (Malkar veya Tavlu) adlarında iki topluluk haline geldi. XIII. Ve XV.yüzyılda meydana gelen Kabartay yayılışına kadar, Kafkasya Dağlarının kuzeyinde Asetler ile Çerkesler arasında, geniş bir bölgede yaşayan Karaçaylar,…[...]

Read more 0
 932

Mısırda Çerkes Devleti 1257-1517 Memlükler

Mısırda Çerkes Devleti , Memlükler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Mısır Devleti Yönetiminde ÇerkeslerÇerkes tarihinin Orta Çağdaki en önemli olaylarından biri 1257-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye’de Çerkes Devletinin kurulmasıdır.O dönem kaynaklarında bu devlet, Çerkes sultanlığı olarakta adlandırılır.Sultanlık, 12-13. yüzyılda Yakın Doğu Asya ve Kuzey Afrikada’ki uzun süren savaşlar sonrası…[...]

Read more 0
 1684

Moğolların Kafkasyayı İstilası

Moğolların Kafkasyayı İstilası , Moğollar , Kafkasya , Kafkasya İstilası , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
13. yüzyıl Avrasya'daki çoğu halk için bir trajedidir. Eski bir köle, amadoğuştan yetenekli Timuçin isimli, bilinen adıyla Cengiz Han farklı Moğol Kabilelerini kendi yönetimi altında birleştirmiş ve komşu devletleriele geçirmeye başlamıştı.Cengiz Han liderliğindeki Moğol taburlarının öncü grupları Djebe ve Bogatur,…[...]

Read more 0
 846

İkinci Dünya Savaşında Almanların Kafkasya Harekatı

İkinci Dünya Savaşında Kafkasya , Kafkasya Tarihi , Kafkasya , Karaçay Malkarların Sürgünü , Karaçay Malkar
İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ve Sovyet ordularının kanlı çarpışmalarına sahne olan Kafkasya’da savaşın asıl acısını ve dehşetini, bu savaşta hiçbir suçu olmayan Kafkasya halkları yaşamıştır. Almanlar’ın ekonomik ve siyasî sebeplerle işgal ettikleri Kafkasya’da yaşamakta olan halklar yıllardan beri sürmekte olan…[...]

Read more 0
 844

Şapsığlar

Şapsığlar , Şapsığlar Kim , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , AdıgeKhase
Şapsığlar (veya Rusça yazılışıyla Шапсуг - Şapsuglar), Rusya’da, Krasnodar krayında,ayrıca Adıgey Cumhuriyeti'nde (4 köyde, Afıpsıp,Penehes,Haştuk ve Pseytuk;ayrıca Natuhay köyünde) yaşayan ve Adigelerin bir kolu olan ve RF tarafından 1999'da tanınan ve koruma altına alınan küçük bir yerli toplumdur.Şimdi,RF tarafından 'Şapsığ'…[...]

Read more 0
 1719

Karaçay Malkarlılar

Karaçay Malkarlılar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Karaçay Malkarlılar Kimdir , Karaçaylar , Malkarlar
KARAÇAY-MALKARLILARKİMDİR? Prof. Dr. Ufuk TAVKUL Kafkas dağlarının en yüksek zirvesi Elbruz (Mingi Tav) ve çeavresindeki yüksek dağlık arazide yaşayan Karaçay-Malkarlılar, tarih boyunca Kafkasya’da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk, Hint-Avrupa (İran) ve eski Türk kavimleri…[...]

Read more 0
 797

Kuzey Kafkasya Tarihine Giriş

Kuzey Kafkasya Tarihi , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
Kafkas dağlarının etkisiyle oluşmuş olan Hazar ve Karadeniz çukurları ile Büyük Step tarafından dünya uygarlıklarının merkezlerinden ayrılmış olan Kuzey Kafkasya insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren antik kültürün en parlak yerleşimlerinden birisi olmuştur. Elverişli iklim koşulları, doğal kaynakların bolluğu ve çok…[...]

Read more 0
 712

Nogay Bozkırlarının Savaşçıları Nogay Cemaati

Çeçen Direnişi , Nogay Taburu , Nogay Cemaati , Çeçenistan Tarihi , Kafkasya , Kafkasya Tarihi
Kafkas direniş hareketinin liderleri tarafından bile önemsenmemek Nogay cemaati için oldukça alışılmış bir hal aldı. Direnişin cepheleri ve bölgelerinde hiç listelenmedi ve bazılarının Nogay taburunun sonsuza dek sona erdiğine inanmasına yol açtı. Stavropol adında bağımsız bir bölge var ve Nogayların…[...]

Read more 0
 697

Suriye'deki Çerkes Topluluğun Tarihi

Suriye , Çerkesler , Suriyedeki Çerkesler , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi , Kafkasya
1872 yılında bine yakın Çerkes, Hama ve Humus şehirleri civarına ve Havran Sancağı (1) sınırları içindeki Golan Tepeleri’ne yerleştirildi. Çerkeslerin Suriye’ye asıl göç dalgası, başta Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa topraklarından olmak üzere 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yıllarında başladı. Kafkasya’dan toplu göç yıllarında…[...]

Read more 0
 521

Kafkasyada Çerkesler

Kafkasyada Çerkesler , Kafkasya , Çerkesler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kuzey Kafkasya
Kuzey Kafkasya’nın yerli halkı olan Çerkesler bu adı Grekler tarafından batı Kafkasya da yaşayan halklara verilmiş kerket ya da benzeri bir adın değişerek bugünkü adına dönüşmesiyle almışlardır. Fakat Çerkesler kendilerine adığe demektedirler.(1)Adiğe-abhaz gurubu, vücuda getirilmiş iki antik uygarlık olan Kuban…[...]

Read more 0
 696

Kafkasya

Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkas dağları
Kafkasya veya Kafkas Dağları adı, Eschylus ve Heredot zamanından beri kullanılmaktadır. Önceleri Hazar Denizi ile Kara Deniz arasındaki berzahda, batı kuzey batı yönünden doğu-güney doğu yönüne uzanan dağ zincirini tanımlamak için kullanılan bu isim, bu gün, Astrahan eyaletinin güneyi ve…[...]

Read more 0
 871

Kafkas Savaşı ve Dağlıların Türkiye'ye Sürülmesi

Kafkas Savaşı , Dağlılar , Sürgün , Soykırım , Çerkes Sürgünü , Kafkas Sürgünü , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Muhacerat, yani Kafkas halklarının büyük kısmının 19.y.y.da Osmanlı Devleti’ne ve yakındoğu’nun diğer ülkelerine göç hareketi yakın dönem Kafkasya Tarihi’nin en karmaşık ve trajik sayfalarından biridir.Kafkas halklarının göç harekatı tarihin değişik dönemlerinde çok defa yaşanmış ve her biri belli sebeplerden kaynaklanmıştı.Fakat…[...]

Read more 0
 666

Kafkas Tarihinden Yapraklar

Kafkas Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Yeni Süreçte Temel Baş SorunKafkasya düşle gerçek yaşamın, efsanelerin, gizle sırrın, mitolojilerin, insanların ilişkilerinin, yaşamla iç içe girdiği bir coğrafya. Çerkesleri tanımak, geçmişten günümüze sürdürülen bir çizgi üzerinde akan Kafkasya’yı tanımaktır. Kafkasya’yı tanımak, Çerkesleri tanımak, Kafkas yaşamını, yaşama ait geleneksel…[...]

Read more 0
 624

Kafkas Halkları Federasyonu

Kafkas Halkları Federasyonu , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti , Musa ŞENİBE
SSCB’nin yıkımına hazır olmak gerekiyordu. Ve o zaman yeterli derecede güçlü siyasal örgüte sahip olan ve Sovyetlerdeki genel siyasal süreçlerin yönünü doğru olarak tayin edebilen ve bundan yararlanabilen ulus gerçek bir bağımsızlığa kavuşabilirdi.[1] Zelimhan Yandarbiy Ulusal bağımsızlığa ulaşmanın en önemli…[...]

Read more 0
 599

İskit - Sarmat - ALANLAR

İskit , İskitler , Sarmat , Sarmatlar , Alanlar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
MÖ. bininci yılda Güneydoğu Avrupa'nın ve Orta Asya'nın steplerine İrani göçebe halklar olan İskitler, Sarmatlar, Sakalar ve Massagetler yerleşmişlerdi. Bu yekpare kültür dünyası, Batı ile Doğu, Güneyin eski uygarlıkları ile Kuzey Avrupa kavimleri arasındaki birleştirici halkayı oluşturmaktaydı. "İskit toplulukları" olarak…[...]

Read more 0
 914

İmparatorlukların Kafkasya Rekabeti

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Kafkasya Rekabeti
Enver Paşa İstanbul’dan Türkistan’a kadar olan büyük Turan İmpararorluğu’nu hayal etmekteydi. Bunu gerçekleştirmek için orta yerde bulunan Kafkasya’nın ele geçirilmesi gerekiyordu ve Enver Paşa bu amaç için oraya büyük kuvvetler gönderdi.Kafkasya’ya 1916’da gönderdiği 100.000 askerin büyük bölümünü açlık ve soğuk…[...]

Read more 0
 593

İç Savaş Sırasında Çerkesler

Çerkesler , İç Savaş , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Rus İmparatorluğu’nun Kafkasya’yı istilası ve bolşevik yönetimin kurulması arasında Kuzey Kafkasyalılar mecburi askerlik hizmetine tabi olmamasına rağmen, savaş süresince cepheye Kafkasya’dan gönüllü birlikler gönderildi. Kafkasyalılar 1905 Japon-Rus savaşında bir alay ve I. Dünya Savaşı’nda ise her Kafkas unsurunun bir alay…[...]

Read more 0
 595
Start
Önceki
1

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.