Kafkasya Tarihi

Kafkasya Tarihinde İlkler

Kafkasya Tarihinde İlkler

3000 -Kimmerlerin (Çerkeslerin ilk ataları) tarih sahnesinde görünmeleri.

7.yüzyıl -Klasik eski çağda adı Pagry olan bugünkü Gagra kentinin Grekler (Yunanlılar) tarafından kurulması.

5.yüzyıl -Adigelerin ataları olan Sind'lerin Gorgippa kenti başkent olmak üzere Cite Devleti kurmaları.

4-14.yüzyıl -Adigelerde feodalizmin tedricen oluşması süreci.

4.yüzyıl-Hıristiyan dininin Kafkasya'da yayılmaya başlaması.

374-Çerkeslerin barbar Hun saldırılarına uğramalarıi ve Kuzey Kafkasya'nın yakılıp yıkılması.

5.yüzyıl-"ADİGE" adının ilk kez ortaya çıkması ve kullanılmaya baslanması.

6.yüzyıl-Abhazya'nın Bizans'a bağlanması.

8.yüzyıl-Abhaz Krallığı’nın kurulması.

746-II. Ansabadze Lewan'in Abhaz-Gürcü Krallığı’nı kurması.

780-Abhaz lideri II.Tatas'ın Bizans'dan ayrılarak Abhaz Krallığı’nı yeniden kurması.

9.yüzyıl-Abhaz Krallığı’nın Laz Kraliçeliği’ni içine alacak şekilde genişlemesi.

10.yüzyıl -Tek dil konuşan Adige halkının oluşması.

13-15.yüzyıl -Katolik mezhebinin Kafkasya'ya yayılması.

25 Mart 1382 -Mısır'da Çerkes Kölemen Devleti’nin kuruluşu.

1396 -Timur'un Kafkasya'yı tümüyle yakıp yıkması.

31 Ağustos 1561 -Kaberdey prensi Temiyruko'nun kızı Gosenay'in Çar IV. Ivan ile politik evlilik yapması.

18.yüzyıl -Abhazya'nın üçe bölünmesi. Abhazya'da iç savaşın başlaması.

1725-1728 -Abhazların Osmanlı egemenliğine karşı ayaklanması.

1778 -Osmanli İmparatorluğu’nun kıyı Adigelerine ilgi duymaya başlaması.

Eylül 1839 -Üç vatan haininin ölüm cezası ile cezalandırılmaları.

1842 -Şeyh Şamil'in ilk kez naibi Hacı Mehmet'i Abedzech'lere göndermesi.

1 Ocak 1851 -Nalçik'de ilk kez Çerkes okulunun açılması.

1860 - 1861 -Kaberdey nüfüsunun 1/8'inin Osmanlı topraklarına gitmesi.

Şubat 1864 -Trabzon'a giden Çerkes göçmenlerin sayısı 10.000 bulması .Bunlardan 3000'inin ölmesi.

Mart 1864 -Subes nehrinde 100'e yakın savaşcı teslim olmalarına karşın öldürülmesi.

Mayıs 1864 -Çerkeslerden boşalan yerlere Azof'dan getirilen Kazakların yerleştirilmesi.

Haziran 1864 -35.000 Çerkes'in Avrupa'ya getirilmesi.

Ağustos 1864 -Osmanlı topraklarına göç eden Adigelerin sayısının 400.000 'e ulaşması.

Eylül 1864 -Samsun'a çıkan Adigelerden yaşayanların sayısının 60.000 ölülerin ise 70.000’e ulaşması.

31 Temmuz 1864 -Köle alım satımının Çar tarafından yasaklanması.

8 Ağustos 1864 -Adige feodal beylerinin köleleri serbest bırakmaları.

1870 -Abhazya'da Çar’ın emri ile köleliğin resmen kalkması.

27 Şubat 1917 -Rus Çarlığı’nın çöküşü ve Çar II. Nikola'nın tahtdan indirilmesi.

Mayıs 1917 -Dağlı Halkları Birliği Merkez Yürütme Kurulu’nun seçilmesi.

1918 -İstanbul'da "Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti" nin kurulması.

11 Mayıs 1918 -Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin kurulması.

1 Nisan 1923 -İlk Adigey Özerk Bölgesi Anayasası’nın hazırlanması.

5 Aralık 1977 -Türkiye'de Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri’nin federasyonlaşma düşüncesine ve çalısmalarına darbe vurmak için, Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği'ne silahlı saldırı yapılması. Tsey Mahmut Özden'in öldürülüşü.

14 Ağustos 1992 -Abhazya’nın Gürcistan tarafından işgali.

11 Aralık 1994 -Çeçenistan'in Ruslarca işgali.


Orjinali Nart Dergisi Mart,Nisan 1997 sayısından alınmıştır.


Yorum yapın