Abzeh ve Besleney adları nereden geliyor

Abzeh , Besleney , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkesler , Çerkeslerin Tarihi
Çerkeslerin alt gruplarını oluşturan toplulukların adları toplumsal hafızada Türkiye'de Kafkasya'dan daha fazla yerini korumuş. Kimliğini iyi kötü koruyan her Çerkes hangi alt gruba (kimine göre 'boya' veya 'kabileye') ait olduğunu biliyor. Bu durum 'ilerici' bazı aydınlarımız tarafından uluslaşamamanın ve geriliğin…[...]

Read more 0
 191

Abhaz'lar

Abhazlar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Abhazya Tarihi , Abhaz Tarihi
Abhaz’lar kendilerine "Apsuva", ülkelerine de "Apsnı", yani “Canlar Ülkesi” adını verirler. Türkiye’de genel olarak "Abaza" adıyla bilinmelerine karşılık, Kafkasya’da bu halkın iki grubu ayrı ayrı “Abhaz” ve “Abaza“ (Abazin) olarak adlandırılır. 14. ve 15. yüzyıllarda Abhaz’ların bir kısmı Kafkas dağlarını…[...]

Read more 0
 206

Tarih ve Kültürleri İle Çerkesler

Kafkasya Kültürü , Çerkes Kültürü , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkesya
1.2. Coğrafik Yapı Kuzey Kafkasya’nın coğrafik yapısı doğal yapısı, iklimi, doğal kaynakları ve nüfus bileşenlerinin yanısıra stratejik önemiyle beraber ele alınmak zorundadır ki bu özellikleri bölgeye stratejik önem kazındırmaktadır. Örneğin Kafkasların dağlık coğrafik yapısı bölgede çok az alternatif yolun ve…[...]

Read more 0
 236

Timurun Kafkasya'yı İstilası

Timurlenk , Timurun Kafkasya'yı İstilası , Timur , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Kafkasyanın İstilası
Kuzey Kafkasya'nın Topal Timur (resmi kaynaklarda ki adıyla Timurlenk) tarafından istilası aslında Çağatay Hanı Timur ile Altın Orda Hanı Toktamış arasındaki büyük düşmanlığın bir sonucu olarak ortaya çıktı.Timur'un ordusu ilk olarak 1395 yılının Mart ayında Çeçen düzlüklerini geçti. Fakat daha…[...]

Read more 0
 253

Tufan Öncesi Kafkas Kıstağı Kayıtları-3

Tufan Öncesi , Kafkas Kıstağı Kayıtları , Kafkasya Kıstağı , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
MISIRLILARIN KUTSAL YAZMALARINDA TARİF EDİLEN YOLLARIN SIRRI (Bu makale ilk olarak 18 Mart 1924 tarihinde Christian Science Monitor dergisinde yayınlanmıştır.) Mısırlıların “Ölüler Kitabı”nın sırrı özülür özülmez, teolojinin o korkunç ve değersiz hayali yok olur ve okudukça, kendimizi incelikli bir ahlakın…[...]

Read more 0
 179

Tufan Öncesi Kafkas Kıstağı Kayıtları-2

Tufan Öncesi , Kafkas Kıstağı Kayıtları , Kafkasya Kıstağı , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
MİTLERİN ANAYURDU OLARAK TANIMLANAN TOPRAKLARIN ASLINDA KAFKAS KISTAĞI OLDUĞU NASIL KEŞFEDİLDİ? Yunanların, Mısırlıların, Fenikelilerin, Samilerin, Babillilerin, Asurluların ve Çinlilerin mitlerinin anayurdu olduğu varsayılan toprakların aslında aynı coğrafi bölgede, yani Kafkas Kıstağında, olduğunun keşfi aşağıdakilere dayanır: a. Mitler coğrafyasında, Sicilya ve…[...]

Read more 0
 212

Tufan Öncesi Kafkas Kıstağı Kayıtları-1

Tufan Öncesi , Kafkas Kıstağı Kayıtları , Kafkas Kıstağı , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Deluged Civilization of the Caucaus Isthmus’da (Kafkas Kıstağının Batık Uygarlığı) yazar, kısa süre önce Kafkas kıstağının Babil ve Mısır’dan binlerce yıl önce büyük uygarlıkların beşiği olabileceğine; bu uygarlıkların kendi kayıtlarını tuttuklarına; ve bu kayıtların Terek[1] ve Sunsha arasındaki adacık ile…[...]

Read more 0
 233

Ubihya-Ubykh

Ubihya , Ubykh , Kafkasya Tarihi , Kafkasya , çerkes tarihi
Ubuch - Ubıh - Vıbuh - Peku, Karadeniz Soçi, bölgesinde yaşamış olan bir halktır. Ruslara en son teslim olan halktır. Onlar bugünkü Abhaz Cumhuriyeti’nde Abhazlar la etnik köken ve dil bakımından yakın akrabadırlar, fakat aslanda batı Kafkasya halkları arasındaki yerleri…[...]

Read more 0
 231

Abazinler

Abazinler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Abazin (Abaza) halkından söz açılınca Abhaz (Apsıwa) halkı akla gelir hemen. Her iki halk grubunun kökenindeki yakınlığa ilişkin yıllardır sürüp gelen bir tartışma vardır. Her iki halk, Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından olup, binlerce yıldan bu yana diğer Kafkas boyları ile…[...]

Read more 0
 186

19. Yüzyıl Kafkasya Direnişinde Avrupalıların Rolü

Kafkasya Direnişi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Polonya’daki ayaklanmanın bastırılmasının ardından Rusya 1830 yılında yaklaşık 10.000 Polonyalı asker ve subaydan oluşan özel birlikler meydana getirdi. Büyük bölümü Kafkas cephesine gönderilen bu asker ve subayların yanı sıra Polonyalı politik muhalifler de zorunlu askerlik hizmetine mahkum edilerek Kafkasya’ya gönderildiler.…[...]

Read more 0
 185

11 Mayıs 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti , Kuzey Kafkasya , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Şubat 1917'de Çarlık Rusyasının yıkılması sonrasında Kuzey Kafkasya'da kurulan devlet. Uzun yıllar boyu Rus istilası altında sömürge olarak bulunan Kuzey Kafkasya halklarına mensup aydınların girişimi ve sürükleyiciliği ile 11 Mayıs 1918'de resmen ilan edildi. Çarlığın yıkılışını takip…[...]

Read more 0
 192

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkas Halkları ve Dağlı Halkların Bağımsızlık mücadelesi

kafkas Halkları , Dağlı Halkları , Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Çerkesler
ÇAR HÜKÜMETİNİN KAFKASYA’DAKİ İŞGAL POLİTİKASI: Rusya'nın Perslerle (1826-1828) ve Türkiye’yle (1827 -1829) yaptığı savaşlarda zafer kazanması Rus İmparatorluğu’nun gelecekteki fetihleri için bir basamak olarak kullanacağı Transkafkasya’ya saldırmasını olanaklı kıldı. Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı ve Çerkesya'yı içine alan Doğu ve Kuzeydoğu[1] Kafkasya'nın fethedilmiş…[...]

Read more 0
 182

Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti

Birleşik Kafkasya , Dağlılar , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
Çarlık Rusyasının yıkılışını hazırlayan olayların başlangıcı 1904-1905 Rus-Japon savaşına ve 1905 ihtilaline kadar uzanmaktadır. Bu dönemin gelişmelerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:1891 yılında “Transsibirya” demiryolunun inşasına başlayan Rusya, 1904 yılında bu demiryolunun büyük kısmını bitirdi ve Uzakdoğu’da Çin ve Japonya’ya karşı bir…[...]

Read more 0
 368

Kafkasya Tarihinde İlkler

Kafkasya Tarihinde İlkler , Kafkasya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi
3000 -Kimmerlerin (Çerkeslerin ilk ataları) tarih sahnesinde görünmeleri. 7.yüzyıl -Klasik eski çağda adı Pagry olan bugünkü Gagra kentinin Grekler (Yunanlılar) tarafından kurulması. 5.yüzyıl -Adigelerin ataları olan Sind'lerin Gorgippa kenti başkent olmak üzere Cite Devleti kurmaları. 4-14.yüzyıl -Adigelerde feodalizmin tedricen oluşması…[...]

Read more 0
 213

13 Haziran 1861 Çerkes Ulusal Meclisi

Batı Kafkasya`da savaş son derece şiddetli şekilde devam ederken, 1853-1856 yıllarında Kırım Savaşı patlak verdi. Osmanlılar, İngilizler ve Fransızlar birleşerek, Rusya`nın Karadeniz`deki donanmasını ve deniz üslerini yokettiler. 1856`da Paris Barış Antlaşması imzalandı. Fakat Şamil ve Adıgeler, müttefiklere destek verdikleri halde,…[...]

Read more 0
 249

Çerkesya'nın Kayip Başkenti Utaş-Zihopol(is)

Çerkes Tarihinde Anapa’nın ne kadar önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliriz. Anapa Çerkesya’nın bilinen ve geride kalmış kalıntıları ile hala varlığını sürdüren en eski başkenti sayılır. Anapa kentinin günümüzde bulunduğu yerin yakınları ise aynı hatta daha da önemli ölçüde tarihimizde yer alır.…[...]

Read more 0
 199

Söylencelerde Rus Kafkas savaşları

Saygıdeğer halkım, kardeşlerim! İnsanlarımızın “gavur savaşı” adı ile isimlendirdiği Rus - Kafkas savaşları konusunda çok şey yazıldı. Üç yüz yıl süren bu acı günün sonucunu tek bir sayı ile ifade edebilirsiniz: Her on Adige’den dokuzu bu felakette yaşamını yitirdi. Geriye…[...]

Read more 0
 165

Çerkesler hakkında

Efsane Efsaneye göre, Tanrı yeryüzünü yarattığında, yeryüzüne dağıtmak için dağları içine koyduğu bir torba taşıyormuş. Bunu gören şeytan torbanın dibinde bir delik açmış ve tüm dağlar Kara Deniz ile Hazar Denizi arasındaki bölgeye dökülmüş. Bunun üzerine Tanrı bu bölgeyi dünyada…[...]

Read more 0
 267

Geçmişten Günümüze Çerkes Devletleri

Geçmişten Günümüze Çerkes (Adıga) DevletleriKİMMER İMPARATORLUĞU ( M.Ö ….-1250)Bir Çerkes Devleti olarak tarihte yer almış olan ilk siyasal kuruluş/oluşum Kimmer (Gimri) İmparatorluğu’dur. Ağırlık merkezi Kafkasya ve Kırım Yarımadası olan, başka bir deyimle bu yerlerden doğup büyümüş olan Kimmeria, bugünkü Güney…[...]

Read more 0
 154
3
Sonraki
End