Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-7

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA 6. İran ile Bizans’ın anlaşması ve bu olayın Kolkhida için önemi İranlılar, 555 yılında Kolkhida topraklarında Bizanslılara yenildikten sonra politika değiştirip sorunu barışçı yollarla halletmeye karar verdi. Hemen o yıl, Şah Khosroy’un inisiyatifi ile…[...]

Read more 0
 451

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-6

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA 5. Misimyanalıların başkaldırısı 554-555 yılında Bizans-İran savaşları Egrisi sınırlarında sürerken Abhazya topraklarında önemli bir olay gündeme geldi: Misimyalılar (Misiminyalılar) Bizans İmparatorluğu’na baş kaldırıp özgürlüklerini lian ettiler. Misimyana aslında nüfusu oldukça az küçücük bir ülkeydi.…[...]

Read more 0
 428

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-5

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA 4. 6. yüzyılın 50’li yıllarının başlangıcında İran ile Bizans’ın topraklarındaki mücadeleleri 550 yılında Abazgialılar ve Apsilyalılar ayrı ayrı bağımsızlık savaşı verirken, Egrisi toprakları da İran ile Bizans’ın şiddetli savaşlarına sahne oluyordu. 6. yüzyılın başlarından…[...]

Read more 0
 413

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-4

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA 3. Apsilyalıların ortaya çıkışı Abazgialıların bağımsızlık savaşının ilk yankısı Apsilya ülkesinden geldi. 550 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Apsilya ülkesinin sınırları bugünkü Gal ilçesi, Oçamçira ilçesinin tamamını, Gulrıpş ile Sohum’un topraklarının Kuzey yönünde Tzabal’a, Batı’da…[...]

Read more 0
 408

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-3

Lazlar , Ortaçağda Lazlar , Abhazlar , Ortaçağda Abhazlar , Kafkasya , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA 2. Abazgialıların Özgürlük Savaşı 6. yüzyılın önemli olaylarından biri de Abazgialıların Bizans’a karşı bağımsızlık savaşı başlatmasıdır. Bu mücadele Abhazların bağımsızlık savaşları tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Önceki bölümlerde belirtmiş olduğumuz gibi Abazgia önceleri Politik…[...]

Read more 0
 426

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-2

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA ABHAZLARIN ve LAZLARIN 6. YÜZYILDAKİ BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARI 1. Abhazların ve Lazların 6. yüzyıldaki Bizans ve İran’a karşı savaşları Aşağıda sözünü edeceğimiz 6. yüzyıldaki ‘‘büyük savaş’’ daha çok Egrisi (Lazika) topraklarında geçmiştir. Dolayısıyla savaşın doğal…[...]

Read more 0
 414

Ortaçağda Abhazlar, Lazlar-1

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Ortaçağda Abhazlar , Abhazlar , Ortaçağda Lazlar , Lazlar
ORTAÇAĞDA ABHAZLAR, LAZLAR - GERG AMİCBA ABHAZYA ile EGRİSİ (LAZİKA)’NIN ETNİK OLUŞUMLARI İ.Ö.ki yüzyıllarda Karadeniz’in Doğu kıyılarında hüküm süren Kolkhida yönetimini oluşturan birçok etno-politik grup vardı. Bunlar: Egrisliler (1), Apsilyalılar, Abasgialılar gibi halklardı. İ.S. 3. 4. yüzyıllarda Egrisi politik bir…[...]

Read more 0
 523

Osmanlı Devleti'nin Kafkas Halkları ve İmam Şamil'le Münasebetleri

İmam Şamil' , Şeyh Şamil , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kafkasyanın Tarihi
Hakikaten Osmanlı Devleti Kafkaslardaki destansı mücadeleye kayıtsız mı kalmıştır, yoksa iddia edildiği gibi 1829'da Ruslar’la imzalanan Edirne Antlaşması üzerine Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlandığı için bir şey mi yapamamıştır, yoksa uzun yıllar süren esaret döneminden sonra İstanbul’a gelmesine müsaade edilen…[...]

Read more 0
 447

Kafkasya'da Nüfuz Savaşları

Kafkasya'da Nüfuz Savaşları , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
I- Altınordu Devleti Kafkas-Rus ilişkileri X.yüzyılda başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran Kiev Prensleri, Batı Kafkasya'da Adıgelerle karşılaştılar ve çeşitli savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XIII. yüzyılda, Doğu Avrupa'yı işgal eden Moğolların yüzünden geçici bir süre için kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. Kafkasya'ya ilk Moğol…[...]

Read more 0
 509

Mısır'da Çerkes Sultanları Dönemi

Çerkes Sultanları , Çerkes Sultanları Dönemi , Memlükler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , memlük çerkesleri , Çerkesler , Çerkes Devleti
Mısır’da sürmüş olan Çerkes sultanları dönemi hakkında ne yazık ki Adige tarihinde pek bir bilgiye karşılaşılmıyor. Bu konuda elimizde bulunan en önemli bilgi Tsağo Nuri tarafından yazılmış bulunan “Müslüman Tarihi” adlı kitabın sonunda yer alan kısa değinmeleridir. Bu konuya Ortadoğu…[...]

Read more 0
 614

Kafkas Siyaset Tarihinde Birlik Teşebbüsleri

Kafkas Siyaseti , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Çerkes Tarihi Kafkasya , Çerkes Devleti , Çerkesler
Çerkesler, Kafkasya'nın bereketli vadilerinde ve sık ormanlarında, "kendi kararlarını kendileri alan (1) (zi wınafe zışıj) " site devletleri halinde mutlu ve medeni bir hayat sürerken, Çar Korkunç İvan'ın sıcak denizlere inmek suretiyle dünyaya hakim olma idealinin Rus devlet politikasına dönüşmesiyle,…[...]

Read more 0
 472

Osmanlı-Rus savaşının kaderini hediyeler belirlemiş

OsmanlıRus Savaşı , KafkasRus savaşı , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
 Rusya'nın Akdeniz'e inme siyasetinin temelleri Korkunç İvandöneminde 16. Yüzyılda atılmıştı. Rusya'nın doğu batı ticareti ve siyasetinde etkin olmasının rolü Kafkasya ve Karadeniz üzerinden geçmekteydi. Balkanların kompleks yapısı ve İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın müdahil devletlerden oluşu Rusya'nın sıcak denizlere inmede Osmanlı…[...]

Read more 0
 456

Jembulat Bolotoko: Prenslerin Prensi (Pşixem ‘Aripş*)

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Jembulat Bolotoko , Prenslerin Prensi , RusÇerkes Savaşları
Rus-Çerkes Savaşları tarihteki en uzun ve en acımasız mücadelelerdendir. 1763 ile 1822 arasındaki çoğu muharebe Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olana dek Doğu Çerkesya’daki Kabardey Prensliği’nde meydana gelmiştir. Orası; yüzde 90’lık kısmı soykırıma uğratılan yahut 1864’te Osmanlı İmparatorluğuna sürgüne gönderilene kadar…[...]

Read more 0
 520

Soçi Meclisi ve Rus Çar'ı II.Aleksandr ile Buluşma

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Adıge Ordusu , Dağlılar , Çerkes Meclisi
Toplantıda Kuban yöresi halkının bir “Ulusal Meclis” çatısı altında birliğinin (-devletinin-) kurulması kararı alınmıştı. 13 Haziran 1861’de Soçi vadisinde Adıge ve Vıbıhların temsilcileri toplanmıştı (**). Toplantıda Kuban yöresi halkının bir “Ulusal Meclis” çatısı altında birliğinin (-devletinin-) kurulması kararı alınmıştı. Birliği…[...]

Read more 0
 387

Kafkasya Neresidir?

Kafkasya Neresidir? , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Kafkasya denildiğinde, Karadeniz ile Azak Deniz'inin doğu kemsini ayıran Anapa Yarımadası'ndan başlayarak Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron Yarımadası'na ulaşan Büyük Kafkas Dağları ve bu dağların iki yanında uzanan topraklar kastedilir. Kafkas dağlarının ikiye ayırdığı Kafkasya’nın güneyinde Gürcistan ve Azerbaycan ülkeleri yer…[...]

Read more 0
 16000

Rus-Kafkas Savaşları Sırasında Çerkes Deniz Kuvvetleri

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Adigeler , çerkes deniz kuvvetleri , RusKafkas
Rus-Kafkas savaşları sırasında Çarlık Rusya'sı sadece kara kuvvetlerini değil, deniz kuvvetlerini de kullandı. Çarlık, Çerkesya'yı fethetmeye yönelik esas tedbirlerden biri olarak Çerkesya'nın deniz kıyısını kuşatmayı düşündü, böylece Ruslar, Adige halkının dünya'nın geri kalanı ile bağlantısını bir şekilde kesmek istedi. Bunu…[...]

Read more 0
 441

Davit Urquhartın Çerkeslere Mektubu 2

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Davit Urquhart , Çerkesler , Çerkeslere Mektup
Sevgili Çerkes dostlarımaKendinizi tanıttıkça ve birliğinizi pekiştirdikçe İngiltere sizi daha iyi anlıyacak ve duşmanınıza baskı uygulayacaktır. Birlik konusuna özel önem veriyorum Çünkü Rusyadan çok, birleşememek sizin esas düşmanınızdır. Gurula söylüyorumki ne yapabileceğinizin ve ne olacağınızın artık farkındasınız. Birbirinden değişik kabilelere…[...]

Read more 0
 388

David Urquhartın Çerkeslere Mektubu 1

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Davit Urquhart , Çewrkesler , Çerkeslere Mektup
Değişik zamanlarda değişik bölgelerden mektup ve delegelere henüz resmen cevap vermedim. Size iyi haberler verinceye kadar beklemeyi uygun gördüm. Böylece bana bağladığınız güvenin haklılığını kanıtlamak istedim.Uzun süredir İngiltereyi duyuyorsunuz; son zamanlarda İngiltereyi düşünüyorsunuz şimdi İngiltereden bir mektup aldınız. Bu mektup…[...]

Read more 0
 424

Çerkesya Üzerine Bir İngiliz Tüccarın Gözlemleri

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkesler , Çerkesya , Çerkesya ülkesi , Adigey
Değişik coğrafyaları ayağımıza getiren seyahatnâmeler, içerdiği kimi aşırılıklar ya da şaşkın bakışlara rağmen, işlediklere döneme ilişkin muazzam bir arkaplan verebilme şansına da sahiptir... Paul Hazard'ın, kimi zaman "tahsil ve terbiyenin tamamlayıcı"sı, kimi zaman da "bilgilenmenin bir yolu" olarak tasvir ettiği…[...]

Read more 0
 554

Çerkesya Akhaları Ubıhlar

ubıhlar , Çerkesya Akhaları , Çerkesya , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Ölüler Ülkesi'nin son savaşçısı Hacı Granduk Berzeg'e, Soçi'ye ve Ubıhlara Çerkesya Akhaları Buraya kadar yazdıklarımızda bir dikatomi üzerinden Troia savaşını anlatmaya çalıştık. Bir tarafta Akdenizin her tarafına dağılmış Troia'nın müttefikleri olan eski dünyanın anaerkil Kafkasyalı halkları; diğer tarafta ise Akhalar…[...]

Read more 0
 594

Çerkeslerin Tarihçesi 8

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Toplumsal hiyerarşideki değişmeler Sosyalist ülkelerdeki sosyal yapı değişmeleri neticede, sosyalizmin sınıf kavramından ayrı olarak tanımlanmasına ve belirli bir grubun yüksek yaşama standartları ile dengeleştirilmesine sebep olmuştur. Sosyalist bir toplumda tabakalar arası çıkarların zıtlaşması açık bir şekilde görülmektedir. Sovyet bürokrasisinin yeni…[...]

Read more 0
 445

Çerkeslerin Tarihçesi 7

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Adıgelerin Rusya İmparatorluğuna Katılışı Adıgelerin Rusya ile ilişkilerinin, Çar (Korkunç) İvan Vasileviç’in Kabardey Beylerinden Temruko İdar’ın kızı Mariye ile evlenmesiyle başladığını söyleyebiliriz. Olayla ilgili 29 Temmuz 1567 tarihli belge bu ilişkinin en eski belgesi sayılabilir. Kabile olarak Rusya ile ilk…[...]

Read more 0
 441

Çerkeslerin Tarihçesi 6

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Çerkes Endüstrisinin Kültür Temelleri Yiyecek ve içeceklerMisafire besili öküz, besili koyun keserlerdi. Keçi kesilirse önemsenmediği anlamına gelirdi. Keçi eti samimi misafirlere verebilirlerdi. Etin türü ve kısımları misafirlerin statüsüne göre paylaştırılırdı. Tavuğun ‘kandis’ dedikleri kemiği ile fal bakarlar, bununla avın nasıl…[...]

Read more 0
 485

Çerkeslerin Tarihçesi 5

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Aile İçi Roller ve Münasebetler En yaşlı üye ‘thamade’ (reis) olur, tüm işleri o idare ederdi. Hane toplantısına erkek üyeler katılırdı. İkinci otorite onun hanımı (‘goaşe’) olup ailenin tüm bayanları üzerinde sözü geçerdi. Aile içi ilişkiler ‘büyük-küçük’ ilkesine göre düzenlenirdi…[...]

Read more 0
 409

Çerkeslerin Tarihçesi 4

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Sosyal tabakalaşma Sosyal tabakalaşma ile ilgili tartışmalar ele alınırken sınıf ve statü kavramları genellikle kullanılır. Statü kavramı ile ilgili olarak yapılan analizler, bunu ilk kullananlardan olan Max Weber’e, sınıfla ilgili analizler de Karl Marx’a dayandırılır. Dini inançlar 16-18. Asırlarda Adıgeler…[...]

Read more 0
 454

Çerkeslerin Tarihçesi 3

Adıgelerin kökeni , Çerkesler , çerkes tarihi , Çerkeslerin Tarihi , Kafkasya Tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi
Avrupa devletleriyle münasebetler15. asırda Karadeniz sahilinde yaşayan Çerkesler Cenevizlilere vergi vermeye ve tüccarlara baskın düzenlemeye başlamışlardı. Sıkça ayaklanmalar baş gösteriyordu. Daha sonra Osmanlılar Ceneviz kolonileri dağıtmıştır. 7 Temmuz 1864’te Kafakasya’nın tamamıyla işgal edilişinden sonra Karl Marks şöyle yazıyordu: Rusya’nın Kuzey…[...]

Read more 0
 435

Çerkeslerin Tarihçesi 2

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Milattan önce Adıgeler N.Y. Mar şöyle yazıyor: Adıge-Abhaz ve diğer Kafkas halkları, Elam, Kasit, Hald, Sümer, Urartu, Bask, Pelask, Etrusk, büyük bir ırk olarak Akdeniz havzasında yaşıyordu. Abhaz-Adıge ile Bask dilleri biraz uyuştuğu gibi kültürlerinde de büyük benzerlikler vardır. Bunların…[...]

Read more 0
 530

Çerkeslerin Tarihçesi 1

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkeslerin Tarihçesi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Adıgelerin kökeni
Heredot, Strabon ve Silakin gibi eski Yunan tarihçileri Çerkeslerden Şerkes, Kerket, Kerkes gibi isimlerle bahseder. Bazı Bizans tarihçileri Çerkes ülkesine 'Kazadhiya' derlerdi. Bostani, Dairetü'l-Me'arif'te (1/440) orta çağ tarihçilerinin onları 'Sirakes' adıyle andığını kaydeder. Tüm bu tarihçiler, eski Çerkesler'in medeniyetini kutlamış,…[...]

Read more 0
 465

Çerkeslerin Politik Tarihi

Çerkeslerin Politik Tarihi , Kafkasya , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi , Çerkesler , Adigeler
Yerleşim Sahaları: "Çerkes" kelimesinin anlamı, kültürel ve dil bakımından birbirleriyle akraba olan Kuzey Batı Kafkasya'da yaşayan etnik kabileler girmektedir. Çerkes terimi dar anlamıyla Adigeleri (Abzegh, Shapsugh, Bjedugh, Kabardey vs. gibi kabileleri) ve Abazaları içine almaktadır. Rusların istilasından önceki yerleşim sahaları;…[...]

Read more 0
 656

Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalara Giriş

Çerkes ve Yunan Mitolojileri , Çerkes Mitolojisi , Yunan Mitolojisi , Çerkeslerin Tarihi , Çerkesler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Yunan mitolojisi ile Çerkes Nart mitolojisi arasında karşılaştırmalı bir okuma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu yazı serisi, bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla kaleme alınmıştır. Yüzyılın başlarında 1908'li yıllarda İstanbul'da kurulan Çerkes Teavün Cemiyeti etrafında örgütlenen Çerkes aydınları arasında Nart Mitolojisi ve…[...]

Read more 0
 580

Çeçenistan Direnişi

Çeçenistan Direnişi , Cevher Dudayev , Kafkasya Tarihi , Çeçen Tarihi , Çeçenistan , Kafkasya , Çeçen Mücahitler
Tarihi Süreç: Çeçenistan, tarih boyunca Kafkaslar’daki Müslüman halkların bağımsızlık ve hürriyet simgesi ve öncüsü olmuştur. Kafkaslarda İmam Mansur’dan, Şeyh Şamil’den bugünlere miras kalan Çeçen direnişi, birçok kez Rusya tarafından ezilmeye ve yok edilmeye çalışılmıştır. 400 yılı aşkın bir süredir Kafkasya’nın…[...]

Read more 0
 1829

Çar Adayı Gösterilen Adige

Mamsırıko Kanşav , Adıge Xeukh , Çar Adayı , Adige , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
1552’de Çar IV. İvan döneminde 1552’de ilk Adıge elçileri Moskova’ya gitmiş, Adıgelerle Ruslar arasında ilk dostluk anlaşması imzalanmıştı. 1557 Temmuz’unda ikinci bir Adıge heyeti Moskova’ya giderek Çar IV. İvan’la daha ciddi manada ikinci bir anlaşma yapmışlardı. Buna göre Ruslar’la Adıgeler…[...]

Read more 0
 408

Çar 2. Alexandr'ın Abzehlerle Görüşmesi

Çar 2 Alexandr , Abzehler , Kafkasya , çerkes tarihi , Kafkasya Tarihi
1861 yılı sonbaharında, Rus-Kafkas Savaşı'nın son aşamasında çar, Abzeh ileri gelenleriyle görüşmek için özel olarak Kuban'a gelmişti.Çar 11 Eylül 1861'de büyük bir törenle Taman'a çıktı. Karşılamaya gelenler arasında çarlığın askeri görevlilerinden başka, beş yüz de 'barışçı' Çerkes vardı. Esadze'nin tanıklığına…[...]

Read more 0
 403

Beylikler Dönemi

Adigelerde Beylikler Dönemi , Beylikler Dönemi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Adigelerin ХIХ. yüzyılın ilk yarısında bir devlet yapıları yoktu. Merkezi bir yönetime sahip değillerdi. Abzegh, Shapsugh ve Natukuayların beyleri yoktu. Demokratik bir yaşantı tarzına sahiptiler. ‘’Erk Fekotl’’lerin (avamın) elindeydi. Besleney, Chemguy, Bjedugh, Hatukuay, Mehosh, Yecerıkhuay, Ademıye, Jane ve Kabardeylerin yönetim…[...]

Read more 0
 485

Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'nün Kuruluşu

Bereket Jimnastik Kulübü , Beşiktaş , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Beşiktaş kulübünün kurucuları, Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Fetgeri, Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket, Nazım Nazif (Ander) beylerdir. Galatasaray kulübünün kurucularını bir araya getiren etkenin, her birinin Galatasaray lisesi öğrencisi olmaları; Fenerbahçe kulübünün kurucularını bir araya getiren etkenin, her birinin Kadıköylü…[...]

Read more 0
 1190

Batılı Gözlemcilerin Savaşan Çerkesya İle İlgili Gözlemleri

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkesya , Çerkesya Tarihi , Çerkesler
Her tarafa hakim bu tepe üzerinde durup çevremi hayranlıkla seyrederken hissettiğim tek duygu, sadece buralara karşı hissettiğim hayranlık değildi. Onun yanısıra, Dağlıların böylesine şiddetli derecedeki gururlu bir yapıya sahip olmalarının sebeplerini ve bu dağların kendilerine verdiği güven havasını şimdi daha…[...]

Read more 0
 351

Bağımsız Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti , Bağımsız Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti , Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasya Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Kafkasya'yı da etkilemişti. Türk Ordusu Abhazya Sahilleri'ni işgal ederek, Rus Ordusu'nun güney kanadını arkadan vurmak isterdi. Kuzey Kafkasya, bağımsızlık konusunda duyarlıydı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra; Ali Bey isyanı, halkın duygularını açığa vurmasına neden oldu. Hızla,…[...]

Read more 0
 666

Arap Devletlerinin Oluşum Sürecinde Çerkesler

Arap Devletleri ve Çerkesler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Memlük Devleti , Ürdün Çerkesleri
Doğu Ürdün Emirliği ve Çerkesler Şerif Hüseyin'in isyanının ilk zamanlarında Arap dünyasında yaşayan Çerkesler bunun Halife'ye baş kaldırmak, dolayısıyle İslam dünyasında nifak çıkarmak anlamına geldiğini telakki ederek isyana katılmadılar. Bu isyana bir anlam veremediler ve Osmanlı Devleti'ne sadık kaldılar(1). Bu…[...]

Read more 0
 588

Antik Çağ Kafkasyası ve Halikarnassoslu Heredotos

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Heredot ve Kafkasya , Antik Çağ Kafkasyası , Heredotos
Heredotos’a ‘Tarihin Babası’ demişler kaç bin yıl önce; Peki Tarih Nedir? Heredotos’tan bu yana binlerce yıl geçmiş olmasına karşın, yaşayan bir çok dilde HISTORIA olarak geçen sözcüğün tam anlamı bugün bile tartışma konusu olmaktadır. Antik yunan dilinde ‘Historien’ diye bir…[...]

Read more 0
 528

Andiler (Ğwanal, Andalal)

Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Dağıstan , Andallar
Kuro-Araks kültürüne dair M.Ö. 3000-4000 yıllarına ait Gagali ve Aşali bölgesinde ki arkeolojik kalıntılar Andiler’in Kafkasya ile bağlantısını göstermektedir. Bir gelenek gibi devam eden , bölgeye giren güçlü krallıkların ordularının tehditleri yüzünden Anadolu’dan Kafkaslar’a sığınmak hareketi , Andiler’de de görülmüştür.…[...]

Read more 1
 2353

Anadolu'daki Çerkes-Asuwa Devleti

Asuwa Devleti , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya , Çerkesler , Anadolu Çerkes Devleti
1. ÇALIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI Nart Dergisinin Mart-Nisan 2000 tarihinde yayımlanan 17. sayısında açıkladığımız bir tezimiz bulunmaktadır (1). Bu teze göre ilkçağda yaygın olarak konuşulan ve bilim adamlarının Hint-Avrupa dili olarak kabul ettikleri Luwi dili, Hint-Avrupa olmayıp Abaza/Abhaz dilinin atasıdır.…[...]

Read more 0
 328

Aleksandr'ın Abzehler'e Gelişi

Abzehler , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
"Toplanan kalabalığın ucu bucağı görünmüyordu. Yaya olarak gelenler daire şeklinde ayakta duruyor, onları atlılar çevreliyordu. Ortada boş bir alan bırakılmıştı. En önde halkın temsilcileri bulunuyordu. Bunlar en tanınmış, saygın kişilerdi. Sakin, açık bir gündü, öğle olmuştu. Uzaktan kalabalığa doğru gelen…[...]

Read more 0
 423

Alanlar

Alanlar , Alan Tarihi , Kafkasya Tarihi , çerkes tarihi , Kafkasya
Tarihte “Alan” veya “As” adıyla anılan bu eski halk, M.Ö. dönemlerde bugünkü Kazakistan topraklarında yaşamaktaydılar. Miladi dönemin başlangıç yıllarında ise Alanların büyük bir bölümü Volga ırmağını geçerek Don ırmağı civarlarına, Kırım ve Kuzey Kafkasya topraklarına gelerek bu bölgelerde uzun yıllar…[...]

Read more 0
 439

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.