Yüzyıl Süren Adige Rus Savaşları

Rusya XVIII. YY.da güçlü bir imparatorluk olmuş, bunun da çok iyi farkına varmıştı. Bunun sonucu olarak Kuzey Kafkasya’ya hakim olmak istiyordu. Çar, Kuzey Kafkasya ile ilgili yeni politikalar üretiyor, Rusya’nın güney sınırını K. Kafkasya’ya hakim olarak emniyete almak istiyordu. Rusya’nın…
[...]

Read more 0
 144

Yedi Ay Savaşları

Yedi Ay Savaşlarına, savaşın geçtiği yeri göz önüne alarak K’urey Savaşları demek te mümkündür. Bu savaş bahar mevsiminin ilk ayında(Hicri 1193, Miladi 1779)başladı ve Sonbahar mevsiminin son ayında sona erdi. Savaşın sebebi ise, Kabardey sınırları içinde inşa edilen Rus kalelerini…
[...]

Read more 0
 277

Kafkas Rus Savaşı

DÖNEME BİR BAKIŞ Oldukça büyük bir güç haline gelen Rus İmparatorluğu genişleme, jeopolitik gücünü artırmak için çalışmaya başladı. Kafkasya hem doğuya,hem de batı ve güneye inmek için bir yoldu. Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan küçük Asya ve Hindistan’a inmek için Kafkasya’yı…
[...]

Read more 0
 322

Vıbıh Seferi ve Ş’açe Direnişi

1841 yılı Ekim ayı başlarında Vıbıh sınırında, Rusların sert bir biçimde karşılanması olayıdır. Ekim ayı başlarında yaşanmış olan bu olayları daha iyi anlayabilmemiz için, Kafkas Savaşı’nın Karadeniz kıyı bölümünde süren başlangıç aşamasını da anımsamamız gerekiyor. Rus generalleri Adıgeler ile soydaşları…
[...]

Read more 0
 183

Hatlekuay Köyü Savunması

Rus-Kafkas Savaşı Adıge kırlarını-köy yerleşimlerini-tarih yaptı, bitirdi. -Savaş ve sonrasında-ölenlerin sayısı sınırsız denilebilecek bir ölçüdeydi, toplumun neredeyse tamamı bilinmeyen bir geleceğe doğru yola çıktı, tüm bir Adıge toplumu bu ölüm yolculuğunda bir kırım geçirdi, Karadeniz kıyılarımızda ölenlerin, denizde boğulanların haddi…
[...]

Read more 0
 190

Satruk Zaferi

18 ve 19.yüzyıllarda süren Kafkas Savaşı, ulusumuzu yıkımın, ulusal varlığımızı da yok olmanın eşiğine getirmiştir. Kafkas Savaşı süresince yüzlerce köyümüz ateşe verildi, binlerce insanımız katledildi. Adıge nüfusunun büyük bir çoğunluğu ülkesinden ayrılmak zorunda bırakıldı.   Tarihçilerin belirlemelerine göre, Kafkas Savaşı…
[...]

Read more 0
 175

18. Yüzyılda Kuzeyden Gelen Amansız Bir Tehdit

Kabardey ve Kırım Hanlığı topraklarının Rusya’ya ilhâkı; Çerkesya’ya Rus saldırıları, İmam Mansur ve sonrası İlkçağdan bu yana çok zorlu bir yaşam sürdürmüşlerdir Çerkesler. Güzel ülkelerini ele geçirmek isteyen pek çok düşmanın korkunç saldırları ile bir başlarına kaldıkları durumlar çoğalmıştı. Ama…
[...]

Read more 0
 157