Kafkasya Tarihinde İlkler

By Aralık 08, 2018 874 0

3000 -Kimmerlerin (Çerkeslerin ilk ataları) tarih sahnesinde görünmeleri.

7.yüzyıl -Klasik eski çağda adı Pagry olan bugünkü Gagra kentinin Grekler (Yunanlılar) tarafından kurulması.

5.yüzyıl -Adigelerin ataları olan Sind'lerin Gorgippa kenti başkent olmak üzere Cite Devleti kurmaları.

4-14.yüzyıl -Adigelerde feodalizmin tedricen oluşması süreci.

4.yüzyıl-Hıristiyan dininin Kafkasya'da yayılmaya başlaması.

374-Çerkeslerin barbar Hun saldırılarına uğramalarıi ve Kuzey Kafkasya'nın yakılıp yıkılması.

5.yüzyıl-"ADİGE" adının ilk kez ortaya çıkması ve kullanılmaya baslanması.

6.yüzyıl-Abhazya'nın Bizans'a bağlanması.

8.yüzyıl-Abhaz Krallığı’nın kurulması.

746-II. Ansabadze Lewan'in Abhaz-Gürcü Krallığı’nı kurması.

780-Abhaz lideri II.Tatas'ın Bizans'dan ayrılarak Abhaz Krallığı’nı yeniden kurması.

9.yüzyıl-Abhaz Krallığı’nın Laz Kraliçeliği’ni içine alacak şekilde genişlemesi.

10.yüzyıl -Tek dil konuşan Adige halkının oluşması.

13-15.yüzyıl -Katolik mezhebinin Kafkasya'ya yayılması.

25 Mart 1382 -Mısır'da Çerkes Kölemen Devleti’nin kuruluşu.

1396 -Timur'un Kafkasya'yı tümüyle yakıp yıkması.

31 Ağustos 1561 -Kaberdey prensi Temiyruko'nun kızı Gosenay'in Çar IV. Ivan ile politik evlilik yapması.

18.yüzyıl -Abhazya'nın üçe bölünmesi. Abhazya'da iç savaşın başlaması.

1725-1728 -Abhazların Osmanlı egemenliğine karşı ayaklanması.

1778 -Osmanli İmparatorluğu’nun kıyı Adigelerine ilgi duymaya başlaması.

Eylül 1839 -Üç vatan haininin ölüm cezası ile cezalandırılmaları.

1842 -Şeyh Şamil'in ilk kez naibi Hacı Mehmet'i Abedzech'lere göndermesi.

1 Ocak 1851 -Nalçik'de ilk kez Çerkes okulunun açılması.

1860 - 1861 -Kaberdey nüfüsunun 1/8'inin Osmanlı topraklarına gitmesi.

Şubat 1864 -Trabzon'a giden Çerkes göçmenlerin sayısı 10.000 bulması .Bunlardan 3000'inin ölmesi.

Mart 1864 -Subes nehrinde 100'e yakın savaşcı teslim olmalarına karşın öldürülmesi.

Mayıs 1864 -Çerkeslerden boşalan yerlere Azof'dan getirilen Kazakların yerleştirilmesi.

Haziran 1864 -35.000 Çerkes'in Avrupa'ya getirilmesi.

Ağustos 1864 -Osmanlı topraklarına göç eden Adigelerin sayısının 400.000 'e ulaşması.

Eylül 1864 -Samsun'a çıkan Adigelerden yaşayanların sayısının 60.000 ölülerin ise 70.000’e ulaşması.

31 Temmuz 1864 -Köle alım satımının Çar tarafından yasaklanması.

8 Ağustos 1864 -Adige feodal beylerinin köleleri serbest bırakmaları.

1870 -Abhazya'da Çar’ın emri ile köleliğin resmen kalkması.

27 Şubat 1917 -Rus Çarlığı’nın çöküşü ve Çar II. Nikola'nın tahtdan indirilmesi.

Mayıs 1917 -Dağlı Halkları Birliği Merkez Yürütme Kurulu’nun seçilmesi.

1918 -İstanbul'da "Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti" nin kurulması.

11 Mayıs 1918 -Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin kurulması.

1 Nisan 1923 -İlk Adigey Özerk Bölgesi Anayasası’nın hazırlanması.

5 Aralık 1977 -Türkiye'de Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri’nin federasyonlaşma düşüncesine ve çalısmalarına darbe vurmak için, Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği'ne silahlı saldırı yapılması. Tsey Mahmut Özden'in öldürülüşü.

14 Ağustos 1992 -Abhazya’nın Gürcistan tarafından işgali.

11 Aralık 1994 -Çeçenistan'in Ruslarca işgali.


Orjinali Nart Dergisi Mart, Nisan 1997 sayısından alınmıştır.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery