Sürgün Sessiz Olur

Aralık 03, 2018

Sürgün Sessiz OlurErsoy, 150 yıl öncesinde, Kafkasya’dan sürülen halkın güç koşullarda irili ufaklı teknelere doldurulup, azgın dalgalarla, açlıkla, ölümcül hastalıklarla savaşımının sonunda Karadeniz kıyılarına çıkışıyla başlayan bir serüvenin, Çerkes Sürgünü’nün izlerini sürerek, kulaktan kulağa gelen bir anlatıyı romanlaştırırken, tarihi de arka planda

Sümer'in Şifreleri

Aralık 03, 2018

Sümerin Şifreleri"Ben; gök evreni ve yer evreninin yaratıcısı, hiddetli fırtınaların tek egemeni, ilksel başlangıçtan beri var olan tanrı kızgın boğa An'dan olma; yerin, yüksek dağların, başı rüzgârlı şharaların hakimi bereketli tanrı Ki'den doğma Bilge Tanrı Enki'yim. Çok bilinen bir diğer adım da Ea'dır. Karanlık yer altındaki hayat suyuyla dolu dipsiz derinliklerin,

Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-WubıhlarKafkasya'nın en güzel bölgelerinden biri olan Soçi'nin sürgündeki sahipleri Vubıhlarla ilgili araştırmaların yer aldığı bir yapıt. Vubıh dilinden Kafkasya bağımsızlık savaşındaki liderlere, Vubıh aile damgalarından Vubıh ülkesi Soçi ile ilgili bibliyografyaya kadar bir çok makalenin yer alıyor "Çerkes - Vubıhlar" da.

Sınırlar Arasında

Aralık 03, 2018

Sınırlar ArasındaBalkanlar'da dolaşırken hüznün ağır örtüsü üstüme çöktü...
Kafkasya'da bir özlem.
Uzakdoğu'da "Biz niye yapamayalım!" duygusu...
Özbekistan'da cebimizde Aripov'un şiirleri, bir Semerkant gecesi...
Uluğbey'in rasathanesi, bilimin doğum yeri...

Selçuklular ve KafkasyaHiçbir millet kurmuş olduğu medeniyeti, yalnızca kendi siyasi ve coğrafi hudutları içerisinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında mevcut ve gelecek milletlerin nam ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır.

Savaş Nesilleri/Kafkasya Kabardey Prensi Temiriko, Kırım Hanları'nın baskıları yüzünden 1557 yılında Çar 4. İvan'dan yardım istedi. Kara Deniz sahillerinde, Kafkasya'da, Volga Nehri'nin doğusundaki zengin-geniş topraklarda gözü olan Çar İvan için, yapılan teklif bulunmaz bir fırsat oldu. Prens Temiriko, nasıl bir

Rus Gözüyle Kafkasya ve KafkasyalılarÇerkes-Abhaz, Çeçen-Dağıstan, Oset, Migrel-Laz, Gürcü, Tatar (Azeri) halklarının yüzyıl kadar önceki yaşamlarını bilmek ister misiniz? Hem de bir Rus araştırmacı gözüyle... (Arka kapaktan)

Özgürlüğe Çağrı

Aralık 03, 2018

Özgürlüğe Çağrı1800'lü yılların başında özgürlük mücadelesi veren Kafkasya'nın Dağıstan bölgesindeki köylerdeki yaşamı anlatan "Özgürlüğe Çağrı" oradaki insanların çektikleri acıları ve yoksulluğu anlatıyor.

Osmanlılar’ın Kafkas-Ellerini FethiI. BÖLÜM
FÂTİH SULTAN MEHMED ÇAĞINDAKİ FETİHLER (1451-1479)
A)Sokum/Apkaz-Eli ve Dadyan/Megrei (Mingrel)
Ülkelerinin İtaati (1451, 1454)
B)Harşıt (Khaşrûd)dan Çoruk-Ağzı ve Acara-Suyu'-na Değin Fetihler :

Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Savaş ve Sürgün -1Kafkas Vakfı’nın Osmanlı Belgelerinde Kafkasya çalışma grubunun derlediği beş bine yakın belge içerisinden seçilen Kafkas-Rus savaşları, Kafkasya-Osmanlı ilişkileri, sürgün, Osmanlı topraklarında iskan ve diplomatik ilişkiler ile ilgili 111 adet belge, sadeleştirilmiş olarak Osmanlıca orijinal metinleri ile birlikte yer alıyor.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery