Kuzey Kafkasyanın coğrafi sınırları, kuzeyde Don nehrinden güney-doğu istikametinde Manıç nehri boyunca Kuma nehrine kadar ve daha sonra doğuda Hazer denizine kadar uzanmaktadır. Bu sınır aynı zamanda, bir bütün olarak, Kafkasyanın tarihî-etnografik sınırı olarak da kabul edilmektedir. * Güneyde Kuzey

Çerkes Etnonimi

Şubat 29, 2016

Bir etnik grup adı (etnonim) olarak "Çerkes" sözcüğünün sosyal ve siyasal içeriği

Çerkesler Nerelidir ?

Şubat 29, 2016

Çerkeslerin kökenini Orta Asya steplerinde, Turan illerinde ya da Sami ırkında arayanlar yanılıyor. Çerkes boyları, Kuzey Kafkasya topraklarında etnik bütünleşmelerini tamamlamış otokton topluluklardır.

Bu yazımızda, öncelikle, işinin ehli ve profesyonel olmayan birinin, tarihi konularda kısa ve kolay yoldan başarıya ulaşamayacağını söylemek isterim. Kuban yöresi (-Kranodar Kray-) tarihçilerinin genel görüş ve tutumları, farklı varyantlar bulunmasına karşın, bilim dışı ve insanı

32 Yahudi Asıllı Çocuğun Leningrad'ta Başlayıp Besleney'de Biten Trajik Öyküsü

1942 yılının ağustos ayında tek kolunu kaybetmiş bir Rus askerin eşliğinde, Leningrad'taki yetimhaneden beş ve dokuz yaşları arasında 32 çocuk Nazi'lerden kaçırılıp trenle Rusya’nın Armovir şehrine getirilmişti.

KAFKASYA: BİR ETNO-KÜLTÜREL TARİH ÇÖZÜMLEMESİ

CAUCASIA: AN ETNO-CULTURAL HISTORY ANALYSIS

Özet

Bugün Kafkaslarda tarihi süreç içerisinde saflığını muhafaza edebilmiş tek bir etnik ve kültürel yapıdan söz etmek mümkün değildir. Kafkaslarda farklı fizyonomik yapılara sahip insan toplumlarına rastlanması, dışarıdan gelenler ile yerli etnik gruplar arasındaki karışımın bir sonucudur.

Biblos ve Abhaz Kolonileri

Bölgede Kafkasyalılara ait somut kanıtların belki de en fazla karşımıza çıktığı yer eski Biblos kentidir. Biblos’un gelişmiş bir ticaret kenti olması ve Kafkasya’nın bakırına olan ihtiyacı Biblos ile Kafkasya arasındaki en önemli ticaret kaleminin bakır oluğunu ortaya koymaktadır. Yüzyılın başlarında bölgede yapılan kazılarda

    a) Kuzey Kafkasya’daki Osmanlı Kaleleri

XV.-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı sınırlarının savunmasında ve şehirlerin güvenliğinde en önemli unsur kalelerdi. Küçük, kütük ve toprak surlu hisarlardan, büyük taş yapılara kadar değişik boyutta ve yapıda birçok kale bulunmaktaydı. Kalelerin, genellikle yeniçerilerin görev yaptığı hisarlar olduğu düşünülür. Ancak, durum

Orta Çağda Abhazlar LazlarYıl 1993, Kafkasya alevler içinde: Azeriler Ermenilerle, Abhazlar Gürcülerle; Osetler İnguşlarla ve Migrel (Laz) ler Gürcülerle... Boğaz boğaza, kıran kırana savaşıyorlar. İzliyoruz, üzülüyoruz. Halkların birbirlerine böyle düşman kesilmesini anlamaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki: Doğru düşünebilmenin ve doğru yorumlayabilmenin yolu, sağlıklı kaynaklardan bilgilenmekten geçer.

Ölüm ve Sürgün

Aralık 02, 2018

Ölüm ve Sürgün"Ölüm ve Sürgün" ondokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başları Balkanlar’da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman'ın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların nasıl ortaya çıktığının da tarihidir.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery