Makale


Kafkasya’da Ulus ve Ulusallık

Kafkasya , Ulus , Ulusallık
Ulus ve ulusallık kavramları birer deyim olarak 1835’te sözlüklerde yer almıştır. Örneğin, 8. yüzyılda bazı Avrupa devletleri, ilk kez olmak üzere, devlet sınırlarını belirlemeye başladıklarında, ulus ve ulusallık gibi görüşlerle hareket etmemişlerdi. Sınırlar her bir devletin kendi gücüne göre, yani kılıç…[...]

Read more 0
 6043

Biga'dan Boraltan Faciasına-Çerkes Yelmuz ve Hasan Kardeşler

Biga , Çerkesler , Boraltan , Naptsoko
Yıl 1945… 2.Dünya Savaşı esnasında Türkiye’ye sığınan “Sovyet vatandaşı müslüman asker mülteciler”den olan Yelmuz ve Hasan adındaki iki Çerkes kardeş, uzun arayışlardan sonra wunekoş’ları “Naptsoko”ların, Biga’nın İdriskoru Köyü’nde yaşadıklarını öğrenirler ve zorluklarla da olsa köye wunekoş’larının yanına gelirler. Küçük yaşta…[...]

Read more 0
 619

Diasporada Çerkes Kimliğinin Dönüşümü

diaspora , Çerkes , Çerkes kimliği , Ayhan KAYA
Diasporada Çerkes Kimliğinin Dönüşümü:Değişen siyasal konjonktür karşısında yeniden tanımlanan etnik sınırlar Doç. Dr. Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Etnik, kültürel, dinsel, diasporik ve bireysel kimliklerimizin iddia edildiği kadar köklerimizle, geleneklerimizle, özümüzle ilgili olmadığını ve zaman içinde değişen…[...]

Read more 0
 615

Gürcü-Abhaz Çatışmasının Kökeni ve Evrimi-1

GürcüAbhaz , Abhazya , Abhazlar , Gürcüler
Gürcü-Abhaz Çatışmasının Kökeni ve Evrimi Stephen D.Shenfield Bu makalede Gürcü silahlı kuvvetlerinin 14 Ağustos 1992’de Abhazya’yı işgal sürecine kadar Gürcü-Abhaz çatışmasının ortaya çıkışı ve evrimini inceleyeceğim. En önemli olayları ve nedensel faktörleri belirtmeye çalışarak tarafların muhtemel niyetlerini ve planlarını çıkarmaya…[...]

Read more 0
 1246

Ürdün’de Başarılı Azınlığın Bir Sembolü Olarak Çerkes Muhafızlar

Ürdün , Çerkes Muhafızlar , Çerkes Muhafız Kıtası , Ürdün Çerkes Muhafızları , Çerkes , Çerkesler , Circassian Culture and Folklore
Monarşinin kuruluşundan beri Ürdün krallarına hizmet etmiş olan Çerkes muhafızlar hala bu çöl ikliminde siyah yün şapka, kırmızı pelerin ve deri botlar gibi geleneksel giysilerini kullanmaktadırlar. Associated Press, muhafızların dünyasına kamera arkasından bakma imkanı yakaladı. Yayınladığı bültende yukarıda sözü edilen…[...]

Read more 0
 2041

Uyanma Vaktidir

Adigece , Çerkesler , Kafkasya , Adige , Adıgey Cumhuriyeti
Bir cumhuriyetimiz olması, Rusça yanında Adıgece’nin de söz gelişi bir resmi dil olarak Anayasamızda yer alması sayesinde, dil ve kültürümüzü geliştirme olanağımız da arttı. Örneğin, Adıgece’nin daha geniş bir çerçevede öğretilmesi doğrultusunda yeni kararlar alınabiliyor ve çalışmalar konabiliyor. Okullarımızda ve…[...]

Read more 0
 730

Türkiyedeki Abazalar

Türkiyedeki Abazalar , Abazalar , Abhazlar , Çerkesler , Kafkasya
Tarih fırtınası tarafından dünyanın dört bir yanına savrulmuş olan Kafkasyalıların sayısı, günümüzde tam olarak bilinememektedir. Bazı kaynaklarda 3 milyona kadar çıkan bu rakam, Ramazan Traho’nun 1950’li yılların başında Abaza ve Adigeleri kapsayarak vermiş olduğu Çerkes nüfus dağılımına göre şu şekildedir:…[...]

Read more 0
 1757

Türkiyede yaşayan Kafkasyalılarla Beraberdim

Şenibe MUSA , Kafkasyalılar , Kafkasyada Çerkesler , Çerkesler , Kuzey Kafkasya , Çerkes Sürgünü , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
KARDEŞ TAVSİYESİ Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeopolitik ve Sosyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Ali BAĞIŞ’ın daveti üzerine 7-17 Haziran 2001 tarihinde Türkiye’de bulundum, ve Kafkaslılar tarafından misafir edildim. Ben, Kafkas derneklerinde ve politikanın içinde eskisi gibi bulunamıyorum. Gençlerin yetiştirilmesi…[...]

Read more 0
 616

Türkiye'de Kafkas Lobisi

Türkiye'de Kafkas Lobisi , Kafkas Lobisi , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale , Çerkesler , Çerkes diasporası
Çağımızda politika lobiler halinde yapılmaktadır.Siyasal partiler ya da benzeri siyasal örgütler giderek devre dışı kalmaktadır.Meclislerde siyasal partiler anayasal düzenlere göre yer almalarına rağmen, bu partilerin politikalarını aslında partinin dışındaki lobiler belirlemekte ve kendi adamları aracılığı ile siyasal partilerde egemen kalmak…[...]

Read more 0
 674

Sürgün ve Gelecek

M Aydın TURAN , Sürgün ve Gelecek , Çerkes Sürgünü , Çerkesler , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Kafkas Sürgünü
"Barbar ne yaptın? Saldırının hangisiyle kesip attın akışını öylesine güzel bir hayatın?" Racine, AndromaqueHiç bir halkın tarihi düz bir çizgide akıp gitmez. Mutluluklar ve trajediler, zafer tebessümleri ve gözyaşları o koca zamanın içinde serpili durur. Mücadeleler tarafların karşılıklı irade beyanıyla…[...]

Read more 0
 687

Milli Tarih Şuuru

Osman Çelik , Milli Tarih Şuuru , Kafkasya Birliği , Çerkes Birliği , Çerkesler , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale
Sosyal ilimler, “millet kavramını”; din, dil, ırk vatan ve kültür birliği içinde olan, aynı tarihi ve ideali paylaşan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de beraber yaşamayı amaçlayan insan toplulukları olarak tarif eder. Ayrıca, bir insan topluluğunun, milli bütünlüğe kavuşması için, belli…[...]

Read more 0
 729

Küreselleşme, Mikro Milliyetçilik, Çok Kültürlülük, Anayasal Vatandaşlık

Küreselleşme , Mikro Milliyetçilik , Çok Kültürlülük , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya
Son günlerde tüm kavramlar birbirine karıştırılıyor.Bu yazıda benzer kavramları açıklamaya çalışarak, aralarındaki farklara ve benzerliklere işaret etmeye çalışacağım.Küreselleşme.Küreselleşme, ya da yabancı terminoloji ile, "globalleşme" biri siyasal, biri ekonomik biri de kültürel olarak üç boyutu olan bir kavramdır.Kürselleşme'nin siyasal ayağı, Amerika…[...]

Read more 0
 575

Kültür İletişiminde Gençliğe Model Olabilmek

Çerkes Kültürü , Çerkes Gençliği , Makale , Kafkasya , Kafkasya Yazıları
Gençlerimizin yüzüne bakıyorum dikkatle. Ne yazık ki bakışlarında, gülüşlerinde duruşlarında çoğunlukla umutsuzluğu, amaçsızlığı ve kaygıyı görüyorum. Kim istemez ki bu bakışlarda mutluluğu, eğitilmişliği, öz güveni, kimliğine ve kültürüne sadakati görebilmeyi. Galiba, isyankar ve mutsuz nesil yetiştirmenin en kolay yolu, gençliği…[...]

Read more 0
 608

Kuzey Kafkasyada Milliyetçilik ve Ayrılıkçılık 2

Kuzey Kafkasyada Milliyetçilik , Kafkasyada Ayrılıkçılık , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Çeçenistan , Dudayev
Dudayev Çeçen-İnguş Cumhuriyetinin bölündüğü ve Çeçenyanın Rusya Federasyonundan ayrıldığı kararını ilan etti. ( bu süreçte belirleyici rolü Moskovanın çeçen devrimine karşı tutarsız tutumu oynadı ). Kabardey-Balkarda muhalefet Valeri Kokovun Başkanı olduğu cumhuriyet yönetiminin istifasını sağladı. Ancak miting ateşi sönünce, iktidar…[...]

Read more 0
 591

Kuzey Kafkasyada Milliyetçilik ve Ayrılıkçılık 1

Kafkasyada Ayrılıkçılık , Kuzey Kafkasyada Milliyetçilik , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
Ulusal hareketlerin radikalleşmesi halklar arasındaki anlaşmazlık ların, özelliklede iki süjeli cumhuriyetlerde (Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes) ve çok etnikli Dağıstanda artmasını getirdi. Ulusal Cumhuriyetler 'in ilanı (Balkarya, Kabarda, Karaçay, Çerkesya, Kazak SSC) ulusal hareketler arasında karşılıklı güvensizliği derinleştirdi ve var olmayan cumhuriyetlerin sınırları…[...]

Read more 0
 649

Kuzey Kafkasyada Enformasyon Politikası

Kuzey Kafkasya , Enformasyon Politikası , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya
Hiçbir makul enformasyon politikası, özellikle de devletin enformasyon politikası bölgenin kendine özgü yapısı ve nüfusu azami derecede dikkate alınmadan hazırlanamaz.Bölgelerinin ("güçlü bölgeler-güçlü Rusya") Rusya'yı kuvvetlendirip kuvvetlendirmeyeceği merak konusu olabilir ama Bütün-Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi (VGTRK) için önemli olan;…[...]

Read more 0
 457

Kafkasyada Bir Tehdit Unsuru Kazaklar

Ufuk TAVKUL , Kazaklar , rus Kazakları , Kafkasya , Çerkesler , Kuzey Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu içersinde kalan Kafkasya, bir taraftan Çeçenistan gibi tam bağımsızlığını ilân eden bir özerk cumhuriyetin Rusya ile giriştiği hürriyet savaşına, diğer taraftan da birbirlerine karşı iktidar, güç ve toprak savaşına giren değişik Kafkas etnik toplulukları…[...]

Read more 0
 646

Kardeşlik Andı

Kardeşlik Andı , Emperyalizm , Birleşik Kafkasya Dergisi , Çerkes Andı , Kafkasya , Çerkesler , Kafkasya Yazıları , Makale
1.Dünya savaşından önce Anadolu’da bir çok yerde olduğu gibi Düzce’de de Ermeni azınlık yaşardı. Yüzyıllardır Müslüman Türklerin himayesinde dinlerine, dillerine, geleneklerine karışılmamış, huzur ve refah içinde yaşamışlardı. Anadolu’ya Türkler akın ettiklerinden beri Ermenilere hep sahip çıkmışlardı. Ermeniler de Türklere sadık…[...]

Read more 0
 697

Kafkas Medeniyeti mi Kafkas Kültürü mü?

Kafkas Medeniyeti , Kafkas Kültürü , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Kafkasya Yazıları , Makale
Uluslararası sosyolojide “Kafkasya ilişkilerine” ilgi gelenekseldir. Rus ilgisi, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla paralel olarak 1980’lerin sonlarından beri artmaktadır. Kafkasya’nın 21. yüzyıldaki geleceğine dair basit tahminler yapmakla artık tatmin olmayan Batı, burayı jeopolitik ilgi alanı ilan etmiştir ve şimdi de…[...]

Read more 0
 765

Kafkasya Dağlıları Halk Partisi Periyodikleri 2

Kafkasya Dağlıları Halk Partisi Periyodikleri , Kafkasya Dağlıları , Kafkasya Dağlıları Halk Partisi , Soyuz Gortsev Kavkaza , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
Çağdaşlarından hayli farklı bir profil çizen Oset mülteci Balo Bilatti, arkadaşlarının bir çoğu gibi mühendislik formasyonu almasına rağmen, KDHP hareketinin kuramsal zeminiyle meşgul oldu. Varşova'da Promete Külübü'nün sekreterliğini de yapan Bilatti'nin asıl ilgi alanı, birbirinden farklı süreçleri içeren "devlet kurma"…[...]

Read more 0
 584

Kafkasya Dağlıları Halk Partisi Periyodikleri 1

Kafkasya Dağlıları , Kafkasya Dağlıları Halk Partisi , Barasbi Baytugan , Narodnaya Partiya Gortsev Kavkaza , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Dağlıları Halk Partisi Periyodikleri
18 Kasım 1926'da Polonya'da kurulan Kafkasya Dağlıları Halk Partisi (Narodnaya Partiya Gortsev Kavkaza)(1) II. Dünya Savaşı'na dek faaliyetlerini sürdüren ilginç bir yapıdır. Genelde 1920-1921 döneminde ülkelerinden kopan Kuzey Kafkasyalı mültecilerin yer aldıkları bu organizasyon, "Sovyet Rusya mahkumu milletler bloğu" olarak…[...]

Read more 0
 523

Kafkas Halkları ve Misyonerlik Faaliyetleri

kafkas Halkları , Misyonerlik , Kafkasyada Misyonerlik Faaliyetleri , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
SSCB’nin dağılmasının ardından, radikal İslâmî ülke ve örgütler, Hıristiyan misyoner teşkilatları, Hindistan'daki Budist mihraklar ile benzeri kuruluşlar; Kuzey Kafkasya’da da mezhep ihracına, cemaatlerini artırmaya, ülkeleri lehine kamuoyu oluşturmaya, ekonomik çıkar sağlamaya ve iç düzenini bozmaya yönelik dinî propaganda faaliyetlerini yürütebilecekleri…[...]

Read more 0
 598

Kafkas Müridizmi ve Sovyet Tarihçiliği

Kafkas Müridizmi , Sovyet Tarihçiliği , Kuzey Kafkasya Dağlıları , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Çerkezya , Çerkesya
Kuzey Kafkasya Dağlılarının Rus istila hareketine karşı koyuşları 18. yüzyılın sonlarına doğru Çeçen asıllı Şeyh Mansur Uşurma tarafından başlatılmış ve üç büyük Nakşibendi imamı Gazi Muhammed, Hamzat Bek, ve Şamil'in liderlikleri altında 1859 yılına dek sürmüştür. 1877-1878 senelerinde de Dağıstan…[...]

Read more 0
 596

İstanbul Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti

İstanbul Çerkes Kadınları , Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti , Çerkes Kadınları , Çerkesler , Çerkes , Çerkezler , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
İstanbul’da Bulunan Çerkes Hanımlar,Sosyal, Ulusal Yaşantıda Daha Iyi Bir Yöne Yönelmek Ve Birbirlerine Her Yönden Yardımcı Olmak, Bu Arada Kültürel Amaçları Da Ihmal Etmemek Kaygısı Ile Bir Dernek Kurmayı Düşünmüşler. Ünlü Tarihçi Met Çunatıko Izzet Paşa’nın Önderliğinde, 1918 Yılı, Eylül…[...]

Read more 0
 677

Halide Edib Ve Çerkesler

Halide Edib , Halide Edib Ve Çerkezler , Kafkasyalılar , Çerkesler , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Çerkes , Çerkes Kayışı
Ünlü Amerikalı, Müslüman ve Kafkasyalıların dostu Mr. Charles R. Crane ve torunu Miss Frances Crane Paris'e gelmişler ve benimle tanışmayı arzuladıklarını bana İstanbul'a yazmışlardı. Paris'e gittim. Yıl 1933..Paris dışında, St. Germain deş Pves'de, Fransız kralı dördüncü Henry'nin doğduğu sarayda (otele…[...]

Read more 0
 791

Günümüz Kafkasyasında Değişim ve Uygulanan Politikalar

Günümüz Kafkasyası , Çerkesya , Çerkesler , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale , Çerkes Sürgünü
Cumartesi gününüzü burada bizlerle geçirmeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne dünyanın, ne Türkiye’nin, ne de Türk halkının öncelikli dış politika konularından birini Kafkasya oluşturmuyor. Türkiye’nin ve Türk halkının dış politika öncelikleri Avrupa Birliği, Kıbrıs ve Ortadoğu’dur. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası…[...]

Read more 0
 526

Göç, Sürgün, Soykırım

Göç, Sürgün, Soykırım , göç , Sürgün , Soykırım Nedir? , Soykırım , Sürgün Nedir , Göç Nedir , Çerkes Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale , Çerkesler
21 Mayıs anma programları, özellikle diasporada, ilk organize edilmeye başlandığı yıllardan itibaren içerik ve söylem bağlamında hep tartışıla gelmiştir... Bir dönem “göç” veya “zorunlu göç” gibi kavramlarla ifade edilen tarihimizin en önemli kırılma noktası, uzunca bir süredir sürgün olarak adlandırılıyor...Bu…[...]

Read more 0
 644

Fırtınalı Yıllarda Bir Mücadele Adamı: Ahmet Tsalıkkatı

M Aydın TURAN , Ahmet Tsalıkkatı , Birleşik Kafkasya , Birleşik Kafkasya Hareketi , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya , Çerkesler , Çerkes Sürgünü
Rus intelijansiyasının önemli isimlerinden biri Bakunin.... Baskıcı bir imparatorluğun ikliminde şekillenmiş. İsmi zikredildiğinde akla ilk gelen: "anarşizm" Sokaktaki adamın kafa­sında bulanık bir imajla duran bu kelime kimi za­man "terörizm"e eşdeğer.... Oysa,otoritenin tüm bi­çimlerini reddeden bir düşünce sistemi "anarşizm". İktidar,rengi ne…[...]

Read more 0
 680

Enver Kaplan

Osman Çelik , Enver Kaplan , Birleşik Kafkasya Konseyi , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya , Çerkesler , Çerkes , Çerkes Sürgünü
Sayın Enver Kaplanı, 1993 yılında tanımıştım. Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği’nin kuruldu- kurulacak dendiği, olayın enine-boyuna tartışıldığı günlerdi. Aslında, daha önce birkaç kez karşılaşmış, topluluk içinde kendisini dinlemiştim. Ancak O’nu , “tanıyorum” diyebileceğim ölçülere ulaşmamıştım. İlgi çekici günlerdi. Sovyetler Birliği, dağılma…[...]

Read more 0
 751

Dünya Yeniden Dizayn Edilirken Çeçenistan Direniyor

Medet ÜNLÜ , Çeçenistan , Çeçenler , Kafkasya Yazıları , Makale , Putin , Kafkasya , Çeçen Mücahitler
Çeçen Bağımsızlık Hareketi Çeçen Halkı'nın çok güçlü olan iradesinin sonucudur.Öncelikle Çeçen'lerin beş yüz yıllık ĞAZOT geleneklerinin sonucu ortaya çıkan 'Devlet Olma Talebi' hem Çeçenler adına bir hak hem de dünya realitesiyle örtüşecek olan 'tanımlanma' ve 'temsil edilme yetkisi' açısından olmazsa…[...]

Read more 0
 607

Kemal Karpat'tan Çerkes Sürgünü Paneli

Kafkas Dernekleri , Kafkas Dernekleri Federasyonu , Çerkes Sürgünü , Çerkesler , Kafkasya , Makale , Panel , Kafkasya Yazıları , Kafkas Sürgünü
Kafkas Dernekleri Federasyonu ile Ankara Kafkas Derneği’nin Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda ortak düzenledikleri panelde “Çerkes Sürgünü” ele alındı. Panele Amerika’dan özel olarak davet edilen Prof. Dr. Kemal Karpat ile ülkemizde konuk olan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Nalçık Üniversitesi tarih bölümü öğretim…[...]

Read more 0
 535

Diasporada Son Dönem Ulusal ve Kültürel Kimliğin Korunması Çabaları

Çerkesler , Çerkes Kültürü , Çerkezler , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Çerkes diasporası , circassian diaspora
Diasporada yaşayan Çerkeslerin kendi kültürlerini sürdürebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ne kadar olanaklı? Zorlukları saymaya başlayalım; Anavatanından uzaktasın, yaşanan bir çok acı ve savaşların sonunda yeni bir coğrafyadasın, ayrı bir dil konuşuyorsun ve ayrıca kendi dilin de parçalı. Birimiz Konya’da, birimiz…[...]

Read more 0
 560

Circassian World/Çerkes Dünyası

Sufian ZHEMUKHOV , Çerkes Dünyası , Çerkeslerin Dünyası , Çerkesler , Çerkezler , Çerkez , Çerkes , Circassian World , circassian genocide , Çerkes Sürgünü , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya
Kabardino-Balkar’ın başkenti Nalçık’a gelen her turist Adiga Vuna (Çerkes Evi) adındaki ünlü hediye dükkanına uğrar. Bu dükkanın sahibi Türkiye’de doğup daha sonra anavatanına dönmüş olan ünlü bir işadamıdır. Çerkes rüyasının yaşayan bir örneğidir. Çerkes nüfusunun 1/3 ünden fazlası tarihi anayurdunda…[...]

Read more 0
 639

Çerkesler kimlerdir (veya kimlerdi)?

Çerkesler , Çerkesler kimdir , Çerkes Nedir , Çerkez Kimdir , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları , Çerkesler hakkında
Ne zaman Çerkeslerden bahsetsem genelde bu soru bana sorulur. Çerkeslerin kim olduğunu nereden geldiklerini ve onların akıbetinin ne olduğunu Kafkasya üzerine uzmanlar dışında batı dünyasında az sayıda insan (Biraz fazlası da Ortadoğu’da olmasına rağmen) ancak bilir. Çerkesler neredeyse unutulmak üzere…[...]

Read more 0
 1226

Çerkesler İngilizlerin Oyununa Gelmedi

Çerkesler , İngilizler , İngiliz Politikaları , çerkesler ve ingilizler , Çerkes , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale , Kuzey Kafkasya
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanının siyasi hatıralarının onbirinci sayfasında şu satırlar yer alıyor: "Süleyman Askeri, Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Sami ile bazı arkadaşlarının, Avrupa devletlerinin baskısından Osmanlı Devleti bunalınca, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için "Batı Trakya Cumhuriyeti" diye özerk bir devlet…[...]

Read more 0
 581

Çerkes Dünyası ve Rusya

Çerkes Dünyası , Rusya , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Çerkes Sürgünü , Makale
‘Çerkes Dünyası’ ve Rusya Muhacirler, 'Büyük Dönüş' ve Kafkas Savaşı'nın Diğer Sonuçları2009 Ağustos ayının ilk günü Adıgey'de "Repatriant* Günü" kutlandı. Bu olay Maykop'ta Ulusal Müze önündeki meydanda üç bin kişinin toplanmasını sağladı. 'Repatriant' kelimesinden Adıgey'de, Rusya Federasyonu'nun üç Kuzey Kafkas…[...]

Read more 0
 613

Çeçenya'da Soykırımın Çeşitleri-Doktor Umar Hanbiyev

Çeçenya'da Soykırım , rus çeçen savaşı , Çeçenler , Çeçen Mücahitler , Çeçenya , Kafkasya , Makale , Kafkasya Yazıları
Rusların Çeçenya'daki acımasızlıklarının büyüklüğünün etraflıca ve sistemli şekilde sunulabilmesi için bunun bazı kontrol edilemez grupların hareketlerinin sonucu değil, üst düzey Rusya yönetimi tarafından idare edilen, kontrol edilen ve mükâfatlandırılan devlet modeli olduğunu anlamak gerekiyor. Amaç aşikâr; Çeçen halkının devletini yok…[...]

Read more 0
 557

Çeçen Komutan ''Çeçenya'yı Unutmayın''

Çeçen Komutan , Çeçenya , Çeçenistan , Çeçen Mücahitler , Kafkasya , Kafkasya Yazıları , Makale
Havalimanında pasaportunu yırtarak iadeden kurtulan Çeçen komutan, Moskova'daki tiyatro baskınını anlattı. 3 kardeşi ve damadı katledilen Abdülazimov çarpıcı açıklamar yaptı. 3 kardeşi ve damadı katledilen Çeçen komutan, 'İmanımızı korumak için savaştık. Lütfen Çeçenya'yı unutmayın. Rusya Çeçen cihadını karalamak için kendi…[...]

Read more 0
 542

Cumhuriyeti Teşkilat-i Mahsusa kurdu

Teşkilatı Mahsusa , Çerkes Ethem , Kurtuluş Savaşı ve Çerkesler , Kusçubaşı , Eşref Kusçubaşı , Eşref Sencer Kusçubaşı
50'li yillar... Türkiye'nin genel görüntüsü, Tek Parti Dönemi'ne nazaran daha bir güllük gülistanlik. Demokrat Parti'nin ülkeye getirdigi demokrasi ve özgürlük havasi, devlet ile halk arasindaki gerilimi oldukça azaltmis. CHP döneminin Disisleri Bakani Hasan Saka'nin öncülügünde baslayan Türk-Amerikan iliskileri, "Marshall Yardimi"…[...]

Read more 0
 605

Son Ubıh Masalı ve Hacı Gıranduk Berzeg Gerçeği

Son Ubih , Hacı Gıranduk Berzeg , Makale , Kafkasya Yazıları , Kafkasya
“Bizler milli savaşımızı kaybetsek de insanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Bizi yenen düşmana bu zaferi kazandıranlar da bizim kendi insanlarımız oldu. Bugün Anayurdumuzu boşaltıyoruz. Ama o kalbimizden çıkmayacak. Bugün için terk etsek de o içimizdedir asla unutamayız. Anamız gibi sevdiğimiz yurdumuzu gözümüz arkada…[...]

Read more 0
 595

Ben Çerkes Bayrağını Seviyorum

Çerkes Bayrağı , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya , Çerkesler , Adige Bayrağı , Adigeler , David Urquart
Çerkes bayrağının ortaya çıkış tarihini yeterince bilmiyoruz. Bildiğimiz, İskoçyalı yazar ve diplomat David Urquart’ın tasarımıyla, Çerkes halkının ölüm kalım savaşı verdiği, topraklarını ve özgürlüğünü korumaya çalıştığı 1830’lu yıllarda Türkiye’deki Çerkes kökenli bir hanımın kendi elleriyle diktiğidir. Bayrağımızın yeşil zemini üzerindeki…[...]

Read more 0
 739

Şiğomafe: 145. Yılında Büyük Çerkes Sürgünü

Şiğomafe , Büyük Çerkes Sürgünü , Çerkes Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Çerkes Soykırımının tanınması , Soykırım , Soykırım Nedir?
“Allah bütün milletleri özgür ve mutlu kılsın bizi de unutmasın.”Çerkes AtasözüBüyük sürgünün üzerinden tam 145 yıl geçmiş. Oysa Çerkes toplumunun hafızasındaki yeri. sanki daha dün olmuş gibi. O mağrur ve soylu Thamade’lerin ve Ninelerimizin anlatırken bir kez daha yaşadıkları trajediydi…[...]

Read more 0
 548

Şapsığlar Kafkasya'da Unutulmak İstemiyor

Şapsığlar , Şapsığlar Kim , Kafkasya Yazıları , Kafkasya , Makale , Kuzey Kafkasya , Kıyıboyu Şapsığ
SSCB’nin dağılmasının ardından Karadeniz’de Rusya’nın nüfuzu büyük ölçüde zayıflarken, AB ülkeleri, ABD ve NATO konumlarını güçlendirme çabasında. Diğer taraftan, tarihi İpek Yolu Projesi ve batılı devletlerin Karadeniz sahillerini serbest bölge haline getirme çabaları, Karadeniz’e kıyısı olan Gürcistan sınırları içerisindeki Abhazya…[...]

Read more 0
 643

Diaspora’nın Tanımı ve İçeriği

diaspora , circassian diaspora , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya , Çerkesler , Çerkes diasporası
Diaspora herhangi bir ulusun kendi yurdundan ayrılmış kolu olarak tanımlanabilir. Daha çok Yahudilerin sürgün sonrası halleri için kullanılır. Jeopolitik sağılım, küresel ekonominin hareketliliği ve savaşlar diasporayı oluşturan etmenlerdendir. Clifford’a göre, diasporayla birlikte ulus-devlet kavramı yok olmaya başlıyor ve ezilen kesim…[...]

Read more 0
 1497

Çerkes İlacı : Voltaire on Circassian Medicine: “Inoculation” VOLTAIRE (1694-1778)

Çerkes İlacı , Kafkasya Yazıları , Makale , Kafkasya , Circassian Medicine
Avrupa’nın geri kalan kısmı yani Hıristiyan kısmı İngilizlerin aptal ve deli olduğunu ciddi şekilde ileri sürmektedir; çocuklarına bulaşan çiçek hastalığını daha tehlikeli ve kötü boyutlara varmadan engelleme konusundaki yaklaşımları konusunda aptallar, ve çocuklarını bu öldürücü hastalığa maruz bırakmayı istedikleri için…[...]

Read more 0
 474

Çerkesler: Cennette Bir Soykırım

Soykırım , Çerkesler , Çerkes Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Circassian Exile , Kafkasya sürgünü , circassian genocide
Rus yetkililerin Çerkes tarihini kalın bir örtü altında sansürleme altında tutması bir sürpriz değildir: Bu insanların 145 yıl önce başına gelen şey modern tarihin ilk tam ölçekli soykırımı olarak tanımlanabilir. Eski Sovyet popüler tatil yeri olarak bilinen Rusya’nın Karadeniz kıyılarında…[...]

Read more 0
 602
Start
Önceki
1

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.