Makale


İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya

BAY UROUHART'IN NUTKU Glasgow, 23 Mayıs 1838 Yeşil Zemin (geçmiş) Üzerine Altın Oklar ve Yıldızlar Bu ülkede, Çerkezistan'ın bir dereceye kadar temsilcisi olarak, size yeni doğmuş bu devlete yaptıklarınızın şerefi, onuru, esenliği ve gelişimi için izah ettiğiniz sempatinizi onaylamak ve…[...]

Read more 0
 243

Kafkasya Dağlıları Birliği-3

Kafkasya Dağlıları Birliği (Soyuz Gortsev Kavkaza) - III KDB’nin Dağılma SüreciBatıya yerleşen Kuzey Kafkasya emigrasyonu arasında “Kafkasya Dağlıları Birliği”nin önemi 1926 sonlarında azaldı. Bunda, Pilsudski idaresindeki Polonya’nın Avrupa sahnesinde merkezi konuma ulaşma gayretlerinin bir uzantısı olarak antisovyetik hareketlere ağırlık vermesi…[...]

Read more 0
 229

Kafkasya Dağlıları Birliği-2

Kafkasya Dağlıları Birliği (Soyuz Gortsev Kavkaza) - IIKuzey Kafkasya emigrasyonunun Çekoslovakya’da belirmesi uluslararası bir kuruluşun yerleştirme programı çerçevesinde gerçekleşmiş olmalıdır. İstanbul’da mülteci topluluklara destek veren Beynelminel Kızılhaç Komitesi’ne Yüzbaşı Burnier’in başkan olduktan sonra Çekoslovakya’ya gönderildiği ifade edilen “3000 Kazak” ve…[...]

Read more 0
 254

Kafkasya Dağlıları Birliği-1

Kafkasya Dağlıları Birliği (Soyuz Gortsev Kavkaza) - I (*) Batıdaki Kuzey Kafkasya EmigrasyonuAvrupa sahnesindeki ilk Kuzey Kafkasyalı göçmenler, 1864 sürgünü sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda Hristiyan unsura karşı denge unsuru olarak kullandıkları Çerkeslerdi. Gustav Bullumer’in 1931’de kaydettiğine göre,150-200 bin civarındaki bu…[...]

Read more 0
 213

Anadile Dair Düşünceler-Utıj Boris

Anadil, toplumun kalbidir, canıdır, ulusa “ulus” diyebilmek için gerekli nişanlardan en önemlisidir, denilebilir… Tarihle uğraşanları şaşırtacak kadar uzun bir geçmişe sahip olan ulusumuzla birlikte yolculuk etmiştir, Adıge dili. Birlikte yolculuk etmekle kalmamış, halkın duygu ve sezilerini özümseyerek, tüm yaşamı boyunca…[...]

Read more 0
 277

Çerkes Giysisi Ulusun Onurudur

Adıgeler ulusal giysilerini (tsıye ve saye) artık beğenmiyor olmalılar, giymiyor ve bunlara pek bir değer vermiyorlar. Ulusal giysileriyle kutlama günlerine gelenlerin sayısı iyice azalmış durumda. Bilmeliyiz, bizden başkaları ulusal giysilerimizi beğeniyor, giyiyor, giysilerimizi güzel buluyor, ona değer veriyor ve saygınlıyorlar.…[...]

Read more 0
 252

Çerkes Milliyetçiliği Nedir?

Bugün güçlü propaganda kaynakları milliyetçiliğe karşı kullanılıyor. Haklı olarak şöyle bir soru gündeme geliyor: milliyetçilik kelimesinden ne anlaşılıyor? Rusya’da daha önce SSCB döneminde olduğu gibi milliyetçilikten, kendi milliyetinin üstünlüğü ve diğer halkların temsilcilerine karşı hoşgörüsüzlük fikri anlaşılıyor, yani milliyetçilik şovenizm,…[...]

Read more 0
 245

Bir Belge-Atalarımızın Kafkas'dan Sürülüşü

Çevirerek sunduğumuz bu yazı, 19 Mayıs 1864 günü Çarlık Rusyası'nın başkentinde çıkan «St. Petersburg Jurnali» adlı bir gazetede yayımlanmış. Birkaç nesilden beri Rus İmparatorluğu'na karşı inatla bağımsızlık savaşı vermekte olan Kafkasya'da, son direniş güçlerinin ve sivil halkın adım adım «temizlenerek»…[...]

Read more 0
 205

Çerkesler:21 Mayıs 1864'ten Günümüze-2

Dizi yazımızın ilkinde,1860'larda bağımsız bir ülke olan Çerkesya'nın yok edilişi olayını,özet olarak sunmuştuk.Bu olayın,içiçe geçmiş bir soykırım,etnik temizlik ve deportasyon (sınırdışı etme) yumağı olduğunu belirtmiştik.Sonuç olarak Karadeniz kıyıları ile içteki Abzah yöresinden (Абдзахэ) oluşan ve ayakta kalmış olan son Bağımsız…[...]

Read more 0
 250

Çerkesler:21 Mayıs 1864'ten Günümüze-1

27 Nisan tarihli bir önceki makalemizde, yukarıda belirtilen bir konuda bir yazı ya da bir yazı dizisi konusunda çalışacağımı belirtmiştim. Bu makale bir dizi yazının ilkidir. Önce şunu belirtmeliyim: Çerkesler ve Osmanlı topraklarına Çerkes yerleşmeleri üzerine Türkçe yazılmış çok sayıda…[...]

Read more 0
 212

Yüz Ellilikler Listesi ve Çerkesler

İttihatçı hedef olarak Anadolu'nun ulusal homojenliğini sağlayan ,"Milli Mücadele"yi "zafer"le noktalayan, Anadolu'daki etnik temizliği Lozan'da onaylatan Ankara Hükümeti'nin Lozan delegasyonunun eli masada çok rahattır. Büyük Devletlerin Anadolu'da etnik açıdan adaletli, ikna edici ve kalıcı bir barış perspektifinden yoksun olduklarını, Küçük…[...]

Read more 0
 419

Rusya'da İç Savaş Sonrası Kuzey Kafkasya Siyasi Mültecilerinin Oluşumu

Kuzey Kafkasya için 1917 ile 1920 yılları arası, çok uluslu bölgenin geleceğinin çeşitli siyasi güçlerin sert çatışmaları ortamında belirlendiği önemli bir dönem olmuştur. Oluşan atmosfer, halklar, sınıflar ve sosyal tabakalarda tarihi bir hareketlilik meydana getirirken, sosyal gelişimi etkilemiş, tarihi sürecin…[...]

Read more 0
 191

Abhazya'da Demokrasi mi Kazandı?

Abhazya’da, Bagapş’ın vefatı ardından girilen seçim atmosferi 26 Ağustos’ta Ankuab’ın zaferiyle son buldu. Pek çok ülkeden çok sayıda gözlemcinin katıldığı seçim olaysız geçerken, Ankuab zaferi % 50’lik net bir sonuçla kucakladı. Abhazya’da bulunan bütün etnik gruplardan özellikle Ermeni, Megrel, Rus…[...]

Read more 0
 204

Bir Kadirov Masalı-Işıldayan Çeçenistan

Osmanlı-Türk mimarisinin son büyük eseri Hacı Ahmet Kadirov Camii’nin şerefelerinden yayılan ışık gözlerimizi kamaştırmaya devam ediyor… Ramzan Kadirov’un sevgili dostu ve gönül elçisi Seyfullah Türksoy, devlet büyükleri, din adamları ve muhafazakar camianın gazetecileri ile sivil toplum adamlarından oluşan bir kafileyi…[...]

Read more 0
 198

Çeçen Cinayetleri Aydınlatılmıyor

Zeytinburnu'nda üç Çeçen başlarından vurularak öldürüldü. Birlikte yaşadığımız ama bir türlü "görünür" olmayan Çeçenleri daha iyi tanımak için Kafkasya Forumu üyelerinden Abrek Önlü'yü dinleyin. 22 saniye, 13 boş kovan, alnından vurularak öldürülen üç Çeçen. 16 Eylül'de Zeytinburnu'nda yaşanan bu sahne,…[...]

Read more 0
 254

Çerkez Açılımı ve Hain (!) Çerkez Ethem Meselesi

“Çerkez Açılımı” için atılacak ilk adım, kendi vasiyeti üzerine yetkili bir mahkeme tarafından yargılanması, üzerindeki hain damgasının mahkeme kararı ile kaldırılmasıdır. Bize göre Kürt ve Alevi açılımlarından sonra sırada “Çerkez Açılımı” olmalıdır. Çerkez asıllı vatandaşlarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı…[...]

Read more 0
 221

Abhazya, Esareti Kendine Yakıştıramayan Devlet

15-16 Aralık 2006 tarihinde Abhazya'nın başkenti Sohum'da Dünya Abhaz ve Abazin Halkları Kongresi vardı. Ben de bu kongreye katılanlar arasındaydım. Anadolu'ya özellikle 1864 yılından itibaren yerleşen Kafkas kökenli vatandaşlarımız vardır. Halkımız bunların tamamını "Çerkez" diye isimlendirir. Oysa bu şemsiyenin altında…[...]

Read more 0
 205

Abhazya'nın İnsani Yüzü

Beş yıl önce gerçekleştirdiğim ziyaretten beri, Abhazya’nın akıbetinden endişe duyuyorum. Karlı dağları, Fransız Rivierası ile yarışacak güzellikteki vadileri ve denizi ile astropikal ve turunç kokulu bir cennet olan Abhazya, politik açıdan bakacak olursak aynı zamanda bağımsızlığı Rusya hariç kimse tarafından…[...]

Read more 0
 204

Ubıhça’nın Kurtarılış Öyküsü–Georges Dumezil

Georges Dumezil, Türkiye’yi uzun zamandan beri tanıyordu. 1859-1864 yıllarında Rus işgalinden kaçan bütün azınlıkları ve bu azınlıkların Türkiye’de yerleştikleri köyleri biliyordu. 1926–1931 yılları arasında Türkiye’de geçirdiği altı yıl boyunca on ikiden fazla dil öğrendi (otuza yakın dili konuşurdu). Bu dillerden…[...]

Read more 0
 229

Rus Emperyalizmi, Kafkasya’nın Ruslaştırılması ve Malakanlar

Malakanlar tarihsel olarak vicdani retçi olmuşlar ve orduya katılıp askerlik yapmayı reddettikleri için yıllar boyu hapis ve sürgüne mahkûm edilmiş, eziyet görmüşlerdir. Pasifist, savaşa karşı, barışçıl inançlarının sonucunda Malakanlar, Çar III. Alexandr’ın 1887-1889 yıllarında zorunlu kıldığı silah altına alınmaya direndiler…[...]

Read more 0
 308

Tsey Mahmut Özden Öldürüldü. 05.11.1977

TSEY MAHMUT ÖZDEN Birlik çalışmalarının engellenmesi amacıyla 5 Kasım 1977’de katledildi. UNUTMAYACAĞIZ... Sen gittiğinden beri tam çeyrek asır geçti Ama mızıka sesleri hiç bitmedi Söylenen birlik şarkıları hiç susmadı Yüreklerde bağımsızlık türküsü hiç dinmedi Sen gittiğinden beri tam çeyrek asır…[...]

Read more 0
 292

Oshamafe'nin Çocukları: Çerkesler -6

“Eğ başını ey karlı Kafkaslar; Boyun eğ /gelen Yermolov’dur!” Savaş meydanlarının Akhilleus’u olarak biliniyor Yermolov. “Yenilmez” general.. “İsmini süngüyle kayalara kazıyan adam” olarak nam salmış bu seçkin askerin ordunun başına getirildiğini ve Kafkas seferinin başladığını duyan Puşkin, Rus edebiyatının kurucusu…[...]

Read more 0
 208

Oshamafe'nin Çocukları: Çerkesler -5

Biz Adigeler “yemuk” diyoruz, “ayıp” anlamına geliyor. Tamam da Türkçe sözlük anlamını verip hemen geçiştirilecek kadar basit değil bu sözcüğün taşıdığı anlam Adigece'de. Kişinin ettiği söz ya da eylediği davranış nedeniyle ayıplanması demek oluyor ki, ayıplanın yüzü bir daha kolayına…[...]

Read more 0
 201

Oshamafe’nin Çocukları: Çerkesler -4

Abzah, Şapsığ, Bjedığu, Hatıkuay, Besleney, Kabartay..Hepsine Adigediyoruz. En kalabalığı da Kabartaylar oluyor. Bu bölümde izninizle Kabartaylar üstünde durmak istiyorum. Kabartayları diğer kabilelere göre öne çıkartan sadece “Anavatan” ya da diasporadaki nufuslarının diğerlerine göre görece fazlalığı, ya da çoğu Adige kabilesinin…[...]

Read more 0
 201

Oshamafe'nin Çocukları: Çerkesler -3

Büyük ataları Nartlar kadar sıkı-fıkı olmasa da güzel güzel yaşayıp gidiyorlardı sayıları bir hayli çok olan tanrılarıyla. Sonra şalvarlı, tuhaf serpuşlu, bıyıkları karga kanadı demir attılar Çerkezistanın Soğucak limanına. Kafasında Çerkes kabağı iriliğinde, kavuk denildiğini sonradan öğrenecekleri bir serpuş olan…[...]

Read more 0
 214

Oshamafe'nin Çocukları: Çerkesler -2

Bir önceki yazımın başlığındaki (oshamen çocukları) Oshamafe sözcüğü artık nasıl olmuşsa kayda Oshamen olarak girmiş. Düzeltiyorum, özür diliyorum. Oshamafe, Elbruz Dağı'nın Adigece adıdır. Dileyen Tanrıların Tahtı diye bir anlam yükleyip çevirebileceği gibi; Mutluluk Dağı ya da Ruhların Kralı olarak da…[...]

Read more 0
 193

Oshamafe'nin Çocukları: Çerkesler -1

Yeryüzündeki bütün halkların rıza göstereceği bir iskân planı ve hiç bir halkın gücenmeyeceği bir paylaşımı yapmak "Tha" da olsan zor ve pek yorucu olmalı! "Tha", Çerkeslerin tüm evrenle birlikte diğer ufak tefek tanrıları da yarattığına inandıkları en büyük tanrılarıdır. Duyduklarımın…[...]

Read more 0
 340

Çerkes Müziğinin Kayıtları Kayboluyor

XEXEC "Artık Çerkeslere de kulak kabartın" dedirten bir çalışma. Gökhan Şen, Kafkasya dışında yaşayan Çerkesleri anlatmak için kullanılan bir kavram olan bu terimi ve albümün hikâyesini anlattı Kayseri Uzunyayla’da çocukluğu boyunca garmon dinleyerek büyüyen Gökhan Şen, kulağını dolduran Çerkes ezgilerini…[...]

Read more 0
 207

Abhazya, Gürcistan ve Kafkasya Konfederasyonu

Circassia, Rus İmparatorluğu, Abhaz-Gürcü, Kafkasya, Abhazya, Transkafkasya, Abhazya ve Gürcistan, Kafkasyalılar, Kafkasya Konfederasyonu, Birleşik Dağlılar Birliği, Abhazlar, Abhaz Halk Konseyi, Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Çeçen-İnguşetya, Osetya, Kaberdey, Karaçay-Balkarya, Abhazya, Adığey, Wubıkhlar, Adıgeler, Abhazlar, Rus emperyalizmi, Kafkas Mayısı, Kafkasya Dağlıları Birliği Cumhuriyeti,…[...]

Read more 0
 286

Nalmes’in öyküsü

Rusya Federasyonuna bağlı Adige Özerk Cumhuriyeti’nin Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Nalmes, Kafkas halklarının tarihsel-toplumsal sürecinin bir ürünü olarak, 1936 yılında Krasnodar Filarmoni Okulu’nda okuyan Kafkasyalı gençlerin girişimi ile başlayan uzun ve zorlu bir süreçten sonra kuruldu. Kurulan ilk ekip…[...]

Read more 0
 214

Vatana Geri Dönüş İçin

"PERİT KBC Toplum Derneği" tarafından, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kanokho Arsen, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Ajako Kanşobi ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kalmık Jilebiy'e hitaben yazılan mektup: Çarlık Rusyası'nın, Rus-Kafkas savaşları sürecinde (1763-1864) ve sonrasında uyguladığı yayılmacı politikaları sonucunda,…[...]

Read more 0
 270

Rusya'nın DTÖ Üyeliğinin Abhazya Üzerindeki Muhtemel Etkisi

Genel Durum Birkaç tartışmalı husus üzerinde uzlaşıya varılmasının ardından, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılımına ilişkin uzun ve zorlu müzakere süreci sonunda tamamlandı. Rusya, geride Gürcistan’ın itirazlarını yegane engel olarak bırakarak, 2006’da Amerika Birleşik Devletleri ve 2010’da Avrupa Birliği’yle anlaşma…[...]

Read more 0
 186

Çerkes Soykırımı ve Soçi Kış Olimpiyatları

Çerkesler her 21 Mayıs ta sürgün edilmelerini anıyor. Çerkeslerin 148 yıl önce soykırıma uğradığı Çerkesya'nın başkenti Soçi, modern Rus çarlarının onayı ve Dünya Olimpiyat Komitesi'nin akıl almaz aymazlığıyla, 2014 Kış Olimpiyatları'na ev sahibi ilan ediliverdi Bundan 148 yıl önce, karınca…[...]

Read more 0
 221

Göçler, Sürgünler ve Türkiye’nin Kurucu Unsuru Olarak Muhacirler

Osmanlı’nın kaybettiği topraklardaki Müslümanlar katledilmiş ve göçe zorlanmıştır. 1914 itibariyle nüfus verileri incelendiğinde bugünkü topraklarımızın Müslüman nüfusunun hatırı sayılır bir oranının muhacir olduğu görülecektir. Bir milletin hangi unsurlardan teşekkül ettiği ve nasıl meydana geldiği hususu ilk bakışta izahı hayli kolay…[...]

Read more 0
 143

Çerkes Ethem, 1915/16 ve Çerkesler

Çerkes Ethem konusunda birşeyler araştırmaya başladığınızda, karşınıza sadece „Milli Mücadele“ dönemi çıkar. Çerkes Ethem´in anılarının bile olup olmadığından, yazdı ise doğru olup olmadığından bile emin değiliz. Ama Çerkes Ethem ve ağabeyi Reşit ve Tevfik gerek Birinci Dünya Savaşı´nda gerekse „Milli…[...]

Read more 0
 1066

Suriye’deki Çatışmalar ve Çerkes Diasporası

2011 yılının Mart ayının ortasında Suriye’de başlayan siyasi çatışmaların boyutu gittikçe artmaktadır. Suriye’deki gelişmeler, komşu ülkeleri de etkilemiş ve küresel güçlerin yanı sıra Türkiye, İran ve İsrail gibi bölgesel aktörlerin bölgeye yönelik siyasetlerini daha aktif hâle getirmelerine neden olmuştur. Suriye…[...]

Read more 0
 185

Avrupa'nın hayalindeki Kafkasya

Kafkasyalı uzmanlar, ABD ve ab'nin bölge politikasını analiz ederek inanç ve aile değerlerinin hedef alındığını savundu. "Batı uygarlığının bir parçası olabilmek için Kafkasya halklarının inanç ve aile değerlerinden vazgeçmesi gerekiyor. Batılı hükümetler, yöneticilerin satın alınması yoluyla üçüncü dünya ülkelerinde etkilerini…[...]

Read more 0
 210

ABD’nin Karadeniz’de Nüfuz Tesis Etme Girişimi

Amerika Birleşik Devletleri diğer büyük güçler gibi kendi çıkarları doğrultusunda dönem dönem ekonomik, kültürel ve siyasi yayılma siyaseti uyguladığı gibi fiilen askeri birliklerle de müdahalelere yönelebilmektedir. ABD’nin bu harekât tarzına ait örnekler yakın tarihte Güneydoğu Asya’da, Afrika’da, bugün ise Afganistan…[...]

Read more 0
 197

21 Mayıs Sürgünü'nün 135. Yılı-Sedat ÖZDEN

Çerkesler ve diğer Kafkas halkları bugün dünyanın birçok ülkesinde dağınık bir şekilde, milli ve tarihi değerleri, dilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir yaşam sürdürmektedirler. Kafkasya gibi dünya medeniyetlerinin çarpıştığı, çatıştığı ve karıştığı bir noktada tarih sahnesine çıkan Çerkesler, bir…[...]

Read more 0
 237

1864'e Gelinirken-Tsıpıne Aslan

Üç yüz yıl süren bu acı günün sonucunu tek bir sayı ile ifade edebilirsiniz: Her on Adige’den dokuzu bu felakette yaşamını yitirdi. Geriye kalanların da büyük çoğunluğu zalimce anayurtlarından sürüldüler.O günden bu yana bir buçuk asır geçti.Bu güne gelmişiz hala…[...]

Read more 0
 220

Vladimir Putin, Rusya'nın son Çarı mı?

Geçen hafta Moskova’da Kremlin destekli Birleşik Rusya partisinin konferansında Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’e Aralık ayındaki Duma seçimlerinde parti listesinin başında olmasını önerdi. Medvedev, Putin’e 2012’nin Mart ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde Birleşik Rusya partisinin adayı…[...]

Read more 0
 255

Ramzanistan'a Hoşgeldiniz

250 bin nüfusuna rağmen Çeçenya’nın başkenti Caharkale bir hayalet şehir. Sokaklarda tek bir kişi bile yok. Bir görevli “Ortalıkta dolaşmak için özel bir izne sahip olmanız gerekli” diyor. Tek hareketlilik caminin yanındaki caddede: turuncu ceket giyen bir grup kadın toz…[...]

Read more 0
 200

Çerkes Sorunu: Türkiye Raporu

Türkiye diasporasının nüfuzlu kurumlarından Kafkas Vakfı, İstanbul Belediyesi desteği ile 12 Mayıs’ta ‘Kafkasya’nın Geleceği’ konulu bir sempozyumun organize etti. Rusya, Türkiye ve Avrupalı uzmanların katıldığı, akademik özellikteki sempozyumda hiçbir siyasi açıklama ve çağrı yer almadı. Bu yüzden sempozyumun ardından gelen…[...]

Read more 0
 214

Kırım'da antik Çerkes Kenti-Çerkes Kalesi

Kırım’ın biz Çerkesler için en önemli yönü, atalarımızın bu eski vatanımız (Antik Çerkesya-Xekuj)da bıraktığı tarihi izdir.   Dünya üzerindeki tüm Çerkesler yok olsa dahi, bir zamanlar Çerkes adında bir milletin yaşadığının, asırlardır silinmeyen, yüzyıllar boyunca da ayakta durması muhtemel kanıtlarından…[...]

Read more 0
 311

Adıge Dünyasının Çağdaş Problemleri

22-23 Kasım 2013 tarihlerinde Kuban Sosyal ve Ekonomik Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Tek Devlet Bünyesinde Rusya ve Kafkasya” Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı yapıldı. Konferansa, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti, Adıgey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Abhazya Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti,…[...]

Read more 0
 189

Dombay’da bulutlara dokunmak

Çocukluğumuzda hep Kaf Dağı’nın ardından söz eden masallar dinlerdik… Doğrusu biz bu masallarla ve hikayelerle büyüdük… Kaf Dağı’ndan söz açılınca, bizim küçücük yüreğimizde Kafkas Dağları şekillenir, bilincimizde de Kafkasya biçimlenirdi… Kafkas kökenli ailelerin çocukları için bu masalların, hikayelerin daha da…[...]

Read more 0
 215

Sürgün Yürekler!.

23 Şubat, tarih sayfalarına kara bir leke olarak düşmüştür. Zira 23 Şubat 1944’te Moskova’da insanlık, unutulmayacak bir zulme tanıklık eder.O gün Kızıl Ordu’nun yıldönümü için düzenlenen şenliklere katılmak üzere binlerce kişi Kızıl meydana toplanır. Eğlence olacağı beklentisinde olan Çeçen ve…[...]

Read more 0
 183
2
Sonraki
End