Araştırma

Doğu Akdenizdeki Çerkesler

İÇİNDEKİLER

Önsöz (i)

İçindekiler (iii)

GİRİŞ:   (1)

1. Amaç (2)

2. Yöntem (3)

3 Araştırma Alanının Konumu ve Genel Özellikleri (6)

 

1. Bölüm:

Araştırmaya İlişkin Temel Kavramlar ve Örneklemin Genel Özellikleri (9)

1.1. Doğu Akdeniz’deki Çerkes Köyleri (9)

1.1.1. Köylerin Yerleşim Öyküleri (10)

1.1.2. Köylerin Özgün adları ve Değişimleri  (12)

1.1.3. Köylerde Rastlanan Özgün Çerkes Aile Adları (12)

1.1.4. Köylerde Nüfus Hareketlilikleri ve Yaz-Kış Farkları (14)

1.1.5. Köylere Ulaşım ve Mekansal Nitelikleri   (16)

1.1.6. Köylerde Eğitim Olanakları ve Köy Okulları  (19)

1.1.7. Köylerde Sağlık  (19)

1.1.8. Köylerde İktisadi Faaliyetler (21)

1.1.9. Çok Eşlilik, Başlık ve Kız Kaçırma Gelenekleri (22)

1.1.10. Köylerin Siyasal Eğilimleri (23)

1.1.11. Köylerin Tespit Edilen Sorunları (24)

1.2. Hanehalkı Bilgi Formu ve Anketle Elde Edilen Temel Veriler (25)

1.2.1. Etnik Köken/Boylara Göre Dağılım (25)

1.2.2. Cinsiyet Dağılımı (26)

1.2.3. Yaş Dağılımı (27)

1.2.4. Medeni Durum (28)

1.2.5. Öğrenim Durumu (30)

1.2.6. Doğum ve İkamet Yeri (31)

1.2.7. Aile Yapısı ve Çapı (32)

 

2. Bölüm:

Sosyoekonomik Göstergelere Göre Doğu Akdeniz Çerkesleri (35)

2.1. Konutların Statüsü ve Yapısı  (35)

2.2. Ekonomik Varlıklar ve Gelir Dağılımı (40)

2.3. Meslek ve Yapılan İşler (46)

 

3. Bölüm:

Anadilleri Bakımından Doğu Akdeniz Çerkesleri (49)

3.1. Anadil Bilme Düzeyleri (50)

3.2. Anadil Öğretimi (54)

3.3. Anadil Öğretim Kursları ve Alfabe Tercihi (56)

3.4. Anadilde TV Yayınları (58)

3.5. Anadillerin Gelecekteki Durumu (59)

 

4. Bölüm:

Doğu Akdeniz Çerkeslerinde Kimlik, Gelenekler ve Değişim (61)

4.1. Kimlikler Hiyerarşisi (63)

4.2. Geleneksel Davranışlar ve Değişim (68)

4.2.1. Evlilik Kurumu (69)

4.2.2. Geleneksel Davranışlar ve Sürdürümü (70)

4.3. Sosyal Dayanışma ve Sosyal Kontrol (76)

 

5. Bölüm:

Sivil Toplum Örgütlenmeleriyle Doğu Akdeniz Çerkeslerinin Global

Toplumdaki Yeri (87)

5.1. Sosyal Örgütlülüğün Niteliği  (87)

5.2. Sivil Toplum Örgütlenme Süreçleri (92)

5.3. Yayın Faaliyetleri (100)

5.4. Basım ve Yayına İlişkin Tutumlar (102)

5.5. Siyasal Tutumlar (104)

SONUÇ  (115)

 

KAYNAKÇA  (121)

 

EKLER

Ek-1: Etnik orijinlere göre kimlik tercihi  (125)

Ek.2: Bölgede Toplanan Orijinal Kuzey Kafkas Sülale Adları  (129)

Ek.3: Hanehalkı Bilgi Formu  (135)

Ek.4: Anket Örneği  (137)

Ek.5: Köy Genel Bilgi Formu  (147)

Ek.6: Anketörler İçin Pratik Notlar  (149)

Ek.7: Türkiye’de Çerkes Köyleri (153)

 

yazının tamamını pdf dosyası olarak  buradan indirebilirsiniz.


Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.