Çerkez Cariye Rukiye Hanım ve Malezya'yı İdare Eden Osmanlı Nesli

Çerkez Cariye , Abdülhamid , Çerkesler , Çerkes Kültürü , Çerkes Kızı , Basında Çerkesler
Sesler geliyordu uzaklardan. Ufukta başka gemilerin de olduğu fırtınalı bir denizde, kuzeyden dönen gemicilerin sesleri… Onu doğduğu topraklardan kopararak hiç bilmediği diyarlara götüren kalabalık bir gemi güvertesinde, herhangi bir eski zamandan, hikâyesinin yıllar sonra derinleşeceği asil bir geleceğe gidiyordu Rukiye……[...]

Read more 0
 858

Çerkes’in Tahta’sı, Kaşen’in Bakması

Çerkes Tahtası , kaşen , Çerkesler , Çerkes Kültürü , Çerkezler , Çerkez , Çerkezler nereden geldi , Basında Çerkesler
Ana tarafım çerkes benim. 7-8 kuşak önce, hani Çerkes’lerin Kafkaslar’dan Osmanlı’ya göçüp Anadolu’nun farklı köşelerini (ve ama genelde batı taraflarını) mesken edindikleri 19. yüzyıl civarında gelip Biga’nın ovalarına yerleşmişler. Aradan yüzyılı aşkın süre geçmiş ama kültürlerini ve dillerini bırakmamışlar elden.…[...]

Read more 0
 633

Karadeniz’deki Kıbrıs Abhazya

Abhazya , gagra , Gürcistan , Abhazya VCumhuriyeti , Abhazlar , Abhaz Gürcü Savaşı , Karadeniz’deki Kıbrıs Abhazya
Gürcistan ile sıcak ilişkiler nedeniyle Abhazya’yı tanımayan Türkiye’ye ülkenin Cumhurbaşkanı Bagapş’ın mesajı var: “Biz bu bölgenin İsviçre’siyiz, sevimli bir ülkeyiz. Türkiye’den gelenlere ev ve arazi tahsis ediyoruz. Ülkemizde Türk işadamlarını da görmek istiyoruz” Abhazya’nın en önemli gelir kaynağı turizm. Karadeniz’de…[...]

Read more 0
 651

Çerkezler Anadilleri için Ankara’da Miting Düzenledi

Çerkes kimliği , Çerkes Hakları İnisiyatifi , Çerkes Dili , Çerkes Miting , Çerkesler , Çerkesler Anadil
“Dilimizi, kültürümüzü, kimliğimizi kaybetmek istemiyoruz” diyen binlerce Çerkes, Ankara’da buluştu. Anadillerinde slogan atan, konuşma yapan, şarkı söyleyen Çerkesler, dillerinin yok olmak üzere olduğuna dikkat çekti, “Çocuklarımızın anadilde konuşmalarını, radyo ve televizyon yayını yapabilme imkanının devlet tarafından Çerkeslere de sağlanmasını istiyoruz”…[...]

Read more 0
 548

Çerkes Dünyası

Çerkes Dünyası , Kimlere Çerkes denir , Çerkesler kimdir , Çerkezler Kimdir , Çerkesler nereden geldi , Çerkeslerin Vatanı , Çerkes Kültürü , Çerkez Kültürü
144 yıllık büyük hüzünYüz yıllarca savaşlara ve saldırılara maruz kalan Kafkas halkı, 144 yıl önce topraklarını terk ederek Osmanlı’ya sığındı. Onlar şimdi Türkiye’de mutlu ama, yine de “Ah vatanım” diyor.TERCÜMAN, sürgün ve soykırımlarla büyük acılar çekmiş insanların vatanı olan “Kafkasya”…[...]

Read more 0
 1506

Çerkeslerin Dinsel Tarihi

Çerkeslerin Dinsel Tarihi , Basında Çerkesler , Çerkesler , Çerkezler , Çerkes , Çerkeslerde Din
Sözlüklerinde din sözcüğünün karşılığı olmayan Çerkesler, kendi inançlarıyla diğer dinleri harmanladılar Ay'ın ve yağmurun çocukları Din sözcüğünün Çerkesçede karşlığı bulunmuyor. Çerkes inancında din, ''Habze'' kavramının içinde yer alıyor. Habze, hem gelenekleri, hem de dinsel inançları içine alan geniş bir kavram.…[...]

Read more 0
 751

Eskiden Çerkesim bile diyemiyorduk

Basında Çerkesler , Çerkesler , Kafkasya , Çerkezler , Çerkes kimliği , Çerkes Dernekleri , Çerkes Ethem , kaffed
Demokratik açılım, yıllarca asimilasyona uğradıklarına inanan Çerkesleri umutlandırdı. Geçen hafta İçişleri Bakanı ile biraraya gelen KAFFED Başkanı Cihan Candemir, "Birçok insan, evlatlarından okullarından geri kalmasınlar diye Çerkes kimliğini saklamak zorunda kaldı. Yıllarca ben Çerkesim bile diyemedik" şeklinde konuştu. Başlangıçta açılımın…[...]

Read more 0
 634

Direnen Abhazya

Direnen Abhazya , Abhazya , Abhazya Savaşı , Gürcü Abhaz Savaşı , abhaz sürgünü , Çerkes Sürgünü , Çerkesler , Abhazlar , Abhazya Cumhuriyeti
ABHAZYA:Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği Konseyi gibi uluslararası örgütler Abhazya’yı Gürcistan’ın bir parçası olarak tanıyor. Ancak 1993’ta bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da nüfusun büyük bölümü ülkeyi egemen bir devlet olarak kabul ediyor. Abhazya sınırları içinde…[...]

Read more 0
 723

Ethem–İsmet Çekişmesinin Perde Arkası

Çerkes Ethem , İsmet İnönü , Çerkez Ethem , Çerkesler , Kurtuluş Savaşı , Kurtuluş Savaşı'nda Çerkesler
M. Kemal ve Albay İsmet Beyle yıldızının barışmadığı açıkça anlaşılan Çerkez Ethem Hadisesi, birkaç hafta boyunca Meclis'in ve ülkenin en önemli meselesi haline getirildi. 1920 yılı sonu ile 1921 yılı başlarında yaşanan bu hazin gaile, Çerkez Ethem'in vatanını terk etmesi…[...]

Read more 0
 620

Çerkesler-Hürriyet Gazetesi

Basında Çerkesler , Çerkesler , Çerkezler , Çerkes , Çerkez , Kafkasya , Çerkes Sürgünü , Çerkesler nereden geldi , Kuzey Kafkasya , Çerkes Kültürü , Çerkesler kimdir
Düğün davetiyesinde silah ve içki yasağı belirtilecek Kızı almaya gidenlerin sayısı 10’u geçmeyecek Cenazelerde sarılma ve öpüşme olmayacak Çerkezler düğün törenlerinde artık dejenere hale gelmiş sosyal kurallarını yeniden düzenledi. Onları harekete geçiren faktör düğünlerde havaya ateş edildiği için çok sayıda…[...]

Read more 0
 666

Kimlik ve Dil Üzerine

Basında Çerkesler , Çerkesler , Çerkezler , Çerkezler nereden geldi , Çerkes Dili , Çerkes kimliği , Kafkasya , Çerkes Sürgünü
Kimlik tartışmaları yapılırken Ortaçağdan bu yana Dünyanın Türklere ne ad verdiği unutuluyor. Çinli, Hintli, İranlı, Arap, Bizanslı ve Rus Türklerden haberdarlar. Osmanlılar ise, Yeniçerilere Türkçe öğretti ama ‘Kaba Türk’den pek hoşlanmadılar. Yine de dünya bizi hep Türk olarak bildi. Babam…[...]

Read more 0
 600

Çerkesler-Sabah Gazetesi

Çerkes Sürgünü , Çerkesler , Çerkezler , Çerkez , Çerkes , Çerkesler nereden geldi , Kuzey Kafkasya , Adigey
Çerkes Tavuğuyla Değil İsmimizle Tanınmak İstiyoruz145 yıl önce Kuzey Kafkasya'dan sürgün edilen Çerkesler, hâlâ kendilerini Türkiye'ye ait hissedemiyor. Ve oluşturdukları sivil inisiyatifle Çerkes kimliği ve kültürü önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. En başta da kendi soyadlarını ve geldikleri topraklara verdikleri adlarını.…[...]

Read more 0
 724

Sürgün Yurdu Anadolu-Aksiyon Dergisi

Çerkes Sürgünü , Çerkesler , Çerkes , Çerkezler , Çerkez , Çerkesler nereden geldi , Kafkasya , Çerkes Soykırımı , Kafkaslar , Osmanlıya Göç
Anadolu"ya son 300 yılda Balkanlar ve Kafkaslar"dan milyonlarca Müslüman göç etti. Bunların çoğu katliam yüzünden gönüllü gerçekleşen sürgündüOsmanlı ve Türkiye, hiçbir zaman dindaş ve soydaşlarına kapıları kapatmadı. Çerkesler bu yıl 21 Mayıs 1864 büyük sürgününün 140"ıncı yıldönümünü andılar."Gemide küçük bir…[...]

Read more 0
 635

Zordur Almak Çerkeslerden Kızı

Çerkezler , Çerkesler , Çerkes , Çerkez , Çerkez Kültürü
Çerkezler, Türkiye'de geleneklerine en bağlı toplum olarak biliniyor. İlginç âdetleri, alışık olmadığımız görenekleri var. Bizim normal karşıladığımız birçok şey, onlar tarafından ayıp sayılıyor. Büyüklerin yanında oturmanız, konuşmanız, eşinize ismiyle hitap etmeniz bunlardan yalnızca birkaçı... Bu âdetlere farklı toplumlar ayak uyduramayacağından…[...]

Read more 0
 701

Apoletsiz Kumandan

Çerkes Ethem , Çerkez Ethem , Apoletsiz Kumandan
Çerkez Ethem ismi tarihimizde bir hainin adı olarak anılır. Peki, Milli Mücadele dönemindeki yararları Mustafa Kemal tarafından defaen vurgulanan Kuva-yı Seyyare Kumandanı gerçekten bir hain mi yoksa bir kahraman mı? Tarih yanlış anlaşılmaların dışında belki başka türlü bir değerlendirmeyi gerekli…[...]

Read more 0
 575

Yoldaşıma Selamlar

Çerkes Ethem , Çerkez Ethem , Çerkesler
Milli Mücadele'nin sıcak anlarından birinde Manisa'daki matbaasını Ankara'ya taşıması istenen Çerkez Ethem'e bir telgraf ulaşır; "Muhterem kardeşim Ethem Bey; artık mesleğimiz sosyal demokrattır. Vatanın savunmasını cümle aleme anlatacak bir matbuatın varlığı elzemdir. Gereğini yapacağınızı biliyorum. Muhterem yoldaşıma selamlar! M.Kemal" Düzenli…[...]

Read more 0
 600

Çerkes Kimliği

Çerkes kimliği , Çerkesler , Çerkesler kimdir , Çerkes Nedir , Çerkesler nerede yaşıyor
Yalçın Karadaş'ın Çerkes kültürüne, diline ve sosyolojisine ilişkin anlattıkları da hayli ilginç: "Çerkesler konuştukları dil, etnik kökenleri ve kültürlerini yarattıkları coğrafya itibariyle tarihin bildiği dönemlerden beri Kafkasya'da otokton (yani o topraklardan yeşermiş) bir halk. Çerkeslerin yüzde 90'ını oluşturan Adıge-Abaza-Ubıh grubu…[...]

Read more 0
 555

Çerkesler Dünyada Nerelerde Yaşıyorlar?

Çerkesler , Çerkesler nerede yaşıyor , Çerkes diasporası
KUZEY KAFKASYA: Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar cumhuriyetlerinin toplam nüfusu 750 bin. Abhazya, Güney Osetya, Kuzey Osetya, Çeçen-İnguş ve Dağıstan cumhuriyetlerinin toplam nüfusu 5 milyonu aşıyor. İSRAİL: 1870'te Tiberial bölgesinde Kfar-Kama ve Reyhaniye köylerini kurdular. Sınırda bulunan köylerde yaklaşık 3500 Çerkes yaşıyor.…[...]

Read more 0
 1397

Çerkesler Kurtuluş Savaşı'nda Tasfiye Edildi

Amasya Tamimi , Çerkesler , Kurtuluş Savaşı ve Çerkesler , Çerkeslerin tasfiyesi
Çerkeslerin Kurtuluş Savaşı'nda da önemli yararlılıkları olmuş:"Amasya Tamimi'ni yayınlayanların Atatürk hariç tamamı Çerkes. Sivas Kongresi'nin yüzde 70'i Çerkes. Sivas Kongresi'nin yapılabilmesinin nedeni bir Çerkes olan Emir Marşan Paşa ve Uzunyayla Çerkesleridir. Onlar önlem alıyor ve kuş uçurtmuyorlar. 1920'ye kadar hiçbir…[...]

Read more 0
 544

Atlas Dergisi-Çerkes Sürgünü

Atlas Dergisi, yurtlarından sürülmelerinin 150. yıldönümü öncesinde Çerkeslerin hazin öyküsünü sayfalarına taşıdı.   Her yıl Mayıs’ın 21’nde Kafkasya ve Türkiye’deki Çerkesler büyük bir acıyı yeniden yaşıyorlar. Toptan sürgün edilmelerinin yıldönümünde bir araya geliyorlar ve bu günü bir soykırım günü olarak…[...]

Read more 0
 604

Çerkes sürgünü ve soykırımının 149.yılı

Tarihçi Ayşe Hür, Radikal gazetesindeki köşesinde Çerkes sürgününe değinirken olaya başka bir açıdan yaklaştı. Rusların yaptığı insanlık dışı muameleden bahsederken daha sonrasında Osmanlı Devleti'nin Çerkesleri kullandığını yazdı.   İşte Ayşe Hür'ün o yazısı: 27 Temmuz 1864'te Kafkasya Genel Valisi Mihail,…[...]

Read more 0
 512

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.