Adıgece Ders No:30

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Bu ders bu bölümün son çalışması olması nedeniyle bazı tekrarlamalar, hatırlatmalar ve ...

Adıgece Ders No:29

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Cümle yapıları ile ilgili olarak mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hem ön ekler, hem so...

Adıgece Ders No:28

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Direkt olarak. Şahısların eylemi olarak. Тхэ – Yazıyor olmak. Тха –...

Adıgece Ders No:27

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Bu dersimizde cümleleri biraz daha yakından ve detaylı olarak inceleyeceğiz. Başta fiillerin...

Adıgece Ders No:26

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Adige dili ses anlam temelinde oluştuğundan seslerin telaffuzları öğrenilmediği sürece hi...

Adıgece Ders No:25

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Bu dersimizde dilin işleyiş özellikleri üzerinde daha detaylı bir çalışma yapacağız. Di...

Adıgece Ders No:24

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Dilimizde sözcük oluşumları üzerine bir hayli çalışma yapılmıştır. Ön ekler, son ekl...

Adıgece Ders No:14

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
Konum, yer, duruş bildiren sesler ve bu seslerin oluşturdukları sözcüklere bakalım.

Adıgece Ders No:23

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
ГЪУБЖЭР НАРТХЭМ ЛЪЭПЩ ЗЭРАХУИЩlАР Нартхэм мэш б...

Adıgece Ders No:22

Şubat 26 2016 Adigece Dersler
ФlЭХЪУСХЭР - SELAMLAŞMA   Уи пщэдджыжь фlы  ухъу. ...

Page 1 of 4

Start
Önceki
1