Dırmit Gulya

Bir büyüğümüz, “Yüzölçümü ve nüfus itibarıyla Abhazya küçük bir ülke, ancak yetiştirdiği kahramanlar bakımından zengin ve büyük bir ülkedir” der. Bu anlamda baktığımız zaman, Dırmit Gulya Abhazya’nın kültürel anlamda en büyük kahramanıdır.[...]

Read more 0
 607

Kazanokue Jabağı

Vatan ve milleti için bütün gücünü ve yaşantısını bu yolda harcamış, milletin göçünde abideleşmiş kişilerin azlığı bilinen bir gerçektir. Toplumun mutlu, özgürlük ve refah içinde yaşaması için çaba sarf eden bu nedenle büyük bir cesaret ve azimle köhnemiş ve[...]

Read more 0
 674

Tanbiy Ömer Mümtaz Bey

1859 yılında Kafkasya'da Adıge yöresinde doğdu. Tanbiy Hacı İsmail Bey'in oğludur. Büyük Çerkes sürgününde ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına göç ettikten sonra rüştiye (ortaokul) eğitimi gördü. İdari görevlerde bulundu.[...]

Read more 0
 544

Abaza Mehmed Paşa

Abaza Mehmed Paşa (?-1634) Osmanlı veziri, valisi, devlet adamı, kumandanı ve isyancı lideriydi. Abaza asıllı bir devlet adamı olan Abaza Mehmed Paşa silahtarlık, derya beyliği, Halep ve Maraş valiliği yaparak Osmanlı Devleti kademelerinde yükseldi.[...]

Read more 0
 619

Abbas Mirza

Kuzey Kafkasya kökenli (Adıge) politikacı. Ürdün devletinin kademelerinde yer aldı. 1947-1950 yılları arasında İçişleri Bakanıydı. 1957-1958 yılları arasında Senato üyeliğinde bulundu.[...]

Read more 0
 570

Abdul Hubiy

1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Terek Bölgesi Karaçay yedek üyesi.[...]

Read more 0
 566

Abdul Yaf'evune

Adıge şair , Abdul Yaf'evune
Adıge şair ve yazar. 1938 yılında Ürdün’de Suveyleh köyünde doğdu. Maddi olanaksızlıklar yüzünden yüksek öğrenim yapamadı ve orduya katıldı. 1956 Arap-İsrail savaşında yaralandı ve madalya aldı. 1960 yılında ordudan ayrıldı.[...]

Read more 0
 537

Abdülfettah Efendi

1852'de Dağıstan’da doğdu. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte geldiği İstanbul’a yerleşti. Malta’daki Efdalzade Medresesi’nde öğrenim gördü; Halis Efendi’den icazet aldı. Dağıstanlı Mirza Ahmed Efendi’nin kızı Selime hanımla evlendi.[...]

Read more 0
 785

Abdulhamid Galib Huştogo

Mısır'lı Çerkes toplum adamı, yazar. 1886 yılında doğdu. Mısır’daki Çerkes’ler arasında sevilen aktif ve yurtsever bir kişiydi. Kahire'de oluşturulan “Çerkes Kardeşlik Cemiyeti”nin kurucuları arasında yer alarak ölümüne ka­dar derneğin başkanlığını yaptı.[...]

Read more 0
 518

Abdulhalim Sadullayev

Çeçen 1967 doğumlu. Çeçen başkenti Cevherkale’nin 12 kilometre uzağında bulunan Argun şehrinde doğdu. Çeçen Ustradoy aşiretine bağlıdır (Biltoy aşiretinin öz koludur). Ustradoylar, Argun kentini kuranlar olarak biliniyor.[...]

Read more 0
 543

Abdulkadir Alkadarski

Öğretmen. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Dağıstan Bölgesi yedek üyesi.[...]

Read more 0
 549

Abdulkadir Efendiyev

Mühendis. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Dağıstan Bölgesi yedek üyesi.[...]

Read more 0
 436

Abdullah Baştürk

Kuzey Kafkasya kökenli sendikacı ve siyaset adamı. Dağıstanlı (Avar) bir ailenin çocuğu olarak 1929 yılında Yalova'da (Güneyköy) doğdu. Orta öğrenimini yarım bırakarak çeşitli sanayi kesimlerinde işçi olarak çalıştı (1944). [...]

Read more 0
 632

Abdullah Zühdü

Adıge gazeteci, yazar. 1869'da İstanbul'da doğdu. Ticaret ve Nafia Nezareti memurlarından Osman Tevfik Efendi nin oğlu. Galatasaray Sultanisi’ni (lise) bitirdi (1890). "Saadet” gazetesinde basın hayatına atılarak 1908 Meşrutiyetinin ilanına kadar[...]

Read more 0
 609

Abdullatif Selimhan

1-9 Mayıs 1917'de toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Terek Bölgesi Kumuk, Slatay, Nogay ve Aukh yöresi yedek üyesi.[...]

Read more 0
 514

Abdülmecid Tapa Çermoy

15 Mart 1882'de Grozni'de (Caharkala) doğdu. Babası Ortsu Çermoy Rus ordusunda generaldi. Vladikavkaz Lisesini bitirdi, daha sonra "Nikolayevskoye Kavaleriysekol Noyennol Uçilişçe"de askeri öğrenim gördü. Çarlığın muhafız alayında bir süre görev yaptı.[...]

Read more 0
 592

Abdülmecid Zulpigar

Mühendis. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Dağıstan Bölgesi yedek üyesi.[...]

Read more 0
 503

Abdurrahman Avtorhan

Siyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyeti'nde Grozni'de doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasya’lı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berlin'de[...]

Read more 0
 559

Abdurrahman İsmail

Dağıstanlı (Lezgi) devrimci. Fethali oğlu. Samur yöresinin Beluci köyünde doğdu. Çocuk yaşta Rus Çarlığına karşı, devrimci harekete katıldı. Şubat 1917 devriminden sonra Petrovsk kentinde Rus asker ve işçileri tarafından oluşturulan[...]

Read more 0
 569

Abidin Elderoğlu

Dağıstan (Kumuk) kökenli ressam. 1901 yılında Denizli'de doğdu, İzmir ve İstanbul'da öğretmen Okulunu bitirdi. (1926). Muğla ve Buca'da öğretmenlik yaptıktan sonra Fransa'ya giderek Dil Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Okulu'na devam etti (1930).[...]

Read more 0
 528

Abrek Zelimhan

Zelimhan, 1872 yılının ocak ayında şimdiki Viedan kasabasının Kharaçuo aulunda doğdu. Guşmazuqha ile Hurmat’ın oğludur. Abrek Zelimhan, Zelimhan Guşmazuqha, Kharaçuolu Abrek Zelimhan Guşmazuqha diye şöhret yapmıştır.[...]

Read more 0
 764

Abuk Ahmet Paşa

Kafkasya'nın Kabardey yöresinden Anadolu'ya göç eden bir Çerkes ailesinin çocuğu olarak 1857 yılında Uzunyayla'da doğdu. Harbokulu'nu 1879 ve Harp Akademisi'ni 1881 yılında bitirdi. Kurmay Binbaşı rütbesiyle Osmanlı Devleti'nin[...]

Read more 0
 567

Abusupyan Aka

Dağıstanlı (Kumuk) aydın, din ve toplum adamı, yazar ve yayıncı. Temirhan Şura yöresinin Töbenkazanış (Aşağı Kazanış) köyünde doğdu. Daha sonra Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümetinde de önemli görevler yüklenecek olan mühendis Adilgirey Dayitbek’in[...]

Read more 0
 466

Adel Mıhamçeriy Haşoko

1933 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da doğdu. Ürdün'deki Kafkas göçmenlerinin kültürel kuruluşlarının çalışmalarında rol oynadı. 1950-1957 yılları arasında Ürdün'de bulunan İkinci Dünya Savaşı mültecilerinden yazar, besteci ve halkbilimci[...]

Read more 0
 496

Adem Dım

Adıge toplum ve din adamı, yayıncı ve yazar. Cafar oğlu. Terek bölgesinin Nalçik yöresinde, Baksan ilçesinde bulunan Staraya Krepost köyünde doğdu. Buradaki medreseyi bitirdikten sonra Mısır’a giderek Kahire’de öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 557

Adil Atan

İrfan Atan'ın kardeşidir. Ağabeyiyle birlikte yağlı güreşten yetişmiş, Kırkpınar güreşlerinden başarılı sonuçlar almış, daha sonra minder güreşine geçmiştir. Her iki stilde de büyük basarı gösterdi. 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda[...]

Read more 0
 668

Adil Bek Kulatti

10 Ağustos 1906’de Kuzey Kafkasya’da Narsana'da (Kislovodsk) doğdu. Bolşevik istilası sonrasında ailesi ile birlikte batıya mülteci olarak yerleşti. Çekoslovakya'da yaşadı. İtalya'da bulundu. Kafkasya Dağlıları Halk Partisi bünyesinde çalıştı,[...]

Read more 0
 478

Adil Girey Daidbek

Dağıstanlı yurtsever, mühendis, toplum ve devlet adamı. Abdulkadir oğlu. Kumuk yöresinde Aşağı Kazaniş köyündendir. Ailesinin üçüncü erkek çocuğu olan Adil Girey, babasının Çarlık ordusunda görevli olması nedeniyle Rusya’da öğrenim görme olanağı buldu.[...]

Read more 0
 567

Ahmed Cavid Paşa

1840 yılında Kafkasya'da Vubıh (Soçi) yöresinde doğdu. Büyük Çerkes sürgününde (1864) yüz binlerce soydaşı gibi o da ailesi ile birlikte Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Bandırma'nın Çinge köyüne yerleşti. Aile adı Therkhet'dir.[...]

Read more 0
 523

Ahmed Hamdi Bey

Dağıstan kökenli şair ve yazar. Kafkas - Rus savaşları döneminde İstanbul'a gelerek öğrenim gören Gureba Hastanesi Baştabib Yardımcısı Yarbay Doktor İsmail Bey'in oğludur. 1851 yılında İstanbul'da doğdu. Darülmaarif’de öğrenim gördükten sonra[...]

Read more 0
 526

Ahmed Midhat Efendi

Ünlü gazeteci, yazar, tarihçi ve Dârü'lfünün müderrisi. Adıge'lerin Hağur ailesindendir. Kafkas-Rus savaşları sırasında ailesinin Şapsığ yöresinden İstanbul'a göç etmesi sonucu İstanbul'da, çok sayıda Çerkes göçmenin oturduğu[...]

Read more 0
 514

Ahmet Canbek

1903 yılında, bugün Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin merkezi olan Nalçik'de doğdu. Kafkasya'da Sovyet iktidarının kurulması üzerine 1920 yılında, genç bir lise öğrencisiyken yurdunu terk ederek Türkiye'ye iltica etmek zorunda kaldı.[...]

Read more 0
 544

Ahmet Nabi Magoma

Kuzey Kafkasya yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstan'ın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda[...]

Read more 0
 478

Ahmet Nuri Tsağo

Kafkas yurtseveri eğitimci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Balkanlar'a, sonra da Suriye'ye sürülerek Golan yöresinde yerleşmiş olan bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1888 yılında Kuneytra kasabasında doğdu. Babasının adı Aytek'dir.[...]

Read more 0
 524

Ahmet Tsalıkkatı

Politikacı ve yazar. 1882 yılında Kuzey Osetya'nın Kurtati boğazındaki Nogkau köyünde doğdu. Babasının adı Nimbolat'dır. Stavropol Gimnazyumunu (1899) ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni (1907) bitirdi. Öğrenciliğinde[...]

Read more 0
 502

Ali Han Kantemir

9 Mayıs 1886 yılında Kafkasya'da, Kuzey Osetya'nın Karaağaç köyünde Digor-Aldarların çocuğu olarak doğdu. Vladikavkaz Lisesi'nde ve Petersburg Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha öğrenci iken Petersburg'da yayınlanan ve[...]

Read more 0
 501

Aslan Mashadov

Çeçen lider Aslan Mashadov 1951 yılında Kazakistan’da doğdu. Mashadov 6 yaşındayken Çeçenistan’a döndü. 1972 yılında Tiflis Askeri Topçu Akademisinden mezun oldu. Rusya Federasyonu’nun bazı bölgeleri ile Macaristan ve Litvanya’da görevler yaptı.[...]

Read more 0
 486

Bagrat Şınkuba

Çağdaş Kafkasya'nın tanınmış kişilerinden biri olan Bagrat Şınkuba , Abhazya'nın yetiştirdiği en ünlü şair ve yazarlardan biri olduğu kadar, etkin bir devlet adamı olarak da ünlüdür. Tüm yeteneklerini doğduğu ülkeye adamış bir kişidir.[...]

Read more 0
 616

Bahaeddin Hurş

Dağıstanlı (Çoh köyünden) asker, toplum adamı ve yazar. Askeri okullarda okuyarak subay çıktı. 1917 Devrimi sonrasında Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin ulusal ordusunda görev aldı. Kafkasya’nın Kızılordu tarafından işgali üzerine[...]

Read more 0
 427

Barasbi Baytugan

Toplum ve siyaset adamı, yazar. 15 Mayıs 1899 yılında Kafkasya’nın Kuzey Osetya yöresinde doğdu. Orta öğrenimini Terekkale'de (Vladikavkaz) yaptı. Petersburg'da gece okuluna devam etti (1916-17). Rus devriminden sonra Kafkasya'nın[...]

Read more 0
 494

Bekir Sami Kunduh

Kuzey Kafkasya'nın Osetya Bölgesi'nde 1865'da doğmuş ve aynı yıl Anadolu'ya göç etmiş olup, Rus ordusunda General iken hemşehrileriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu tarafına geçip, Türk ordusunda da Generallik yapmış olan[...]

Read more 0
 459

Beksultan Batırhan

21.10.1888 yılında Kafkasya’nın İnguş yöresinde Nasırkort'da (Nazran) Pliyev köyünde doğdu. Terekkale (Vladikavkaz) kentinde öğrenim gördü. Dağıstan Emniyet Örgütünde çalıştı. Kafkasya'da Sovyet yönetiminin kurulması üzerine[...]

Read more 0
 555

Berzeg Sefer Bey

1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya'dan göç eden bir Vubıh ailesine mensuptur. 1892 yılında Düzce'de doğdu. Babası Mehmet Talustan Bey, Balkan Savaşı'na Kafkas göçmenlerinden kurulu bir gönüllü birliğinin başında katılmış[...]

Read more 0
 509

Beşir Dalgat

Dağıstanlı (Dargi) eğitimci, toplum adamı, yazar. Kerim oğlu. Stavropol Gimnazyumu'nu ve Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Vladikavkaz'da avukat olarak çalıştı. Bilimsel ve toplumsal aktivitelerde bulundu.[...]

Read more 0
 641

Betal Kalmık

Adıge devrimci. Yedıc oğlu. Terek bölgesinin Nalçik (bugünkü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti) yöresinde Kuba köyünde doğdu. İki yıllık bir okul bitirdi ve Rusça öğrendi (1907). Kabardey yöresinde geniş arazi sahiplerine karşı[...]

Read more 0
 564

Beybulat Bjeğako

Adıge. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin sağlanan bursla Prag Politeknik Okulu. Zırai Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 568

Beygua Ömer Büyüka

Abhaz Beygua ailesine mensup olan Ömer Büyüka, 1901 yılında Düzce’nin Hacısüleymanbey (Eftani) köyünde doğmuştur. Babası, 1878 yılında büyük Kafkas sürgününde Düzce’ye yerleşen Baygua Hasan’ın oğlu Beygua Bayram[...]

Read more 0
 554

Blenav Bateko Harun

Kafkas yurtseveri, eğitimci, dilci, şair ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kuzey Kafkasya'nın Kuban yöresinden sürülerek Suriye'ye göç etmek zorunda kalan bir Adige ailesinin çocuğudur. Humus'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini[...]

Read more 0
 568

Bode Salamti

Oset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin sağlanan bursla Prag Politeknik Okulu Ulaştırma Bölümü'nde öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 473

Cafer Barlas

Doğu Kafkasya’nın Ruslar tarafından bütünüyle işgalinden sonra Dağıstan'dan Anadolu'ya hicret ederek Muş yöresinde yerleşen bir Avar ailesindendir. 1950 yılında Evran'da doğdu. İstanbul'da bulunan Kuzey Kafkasyalılar[...]

Read more 0
 600

Cahar Dudayev

Musa oğlu Cahar Dudayev 1944 yılının şubat ayında Çeçenistan’ın Yalho köyünde doğdu. Henüz 15 günlük bir bebek iken 23 şubat 1944’te ana kucağında Sibirya’ya sürgüne gitti. Çocukluk yılları Çeçenlerin topluca sürgün edildikleri Kazakistan’da[...]

Read more 0
 570
Start
Önceki
1

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.