Biyografiler

Cahit TutumBüyük Çerkes sürgününde Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen (1864) Şeveş'u adlı bir Adıge ailesindendir. 1929 yılında Adapazarı'nın Adliye köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokulu Adapazarı'nda, liseyi

İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1952). Kaymakamlık stajını İstanbul'da yaptıktan sonra Osmaneli (Bilecik), Güney (Denizli), Kaynarca (Sakarya), Keles (Bursa) ve Ayaş (Ankara) kaymakamlıklarında bulundu (1954-1961). Fark sınavlannı vererek Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nden diploma aldı (1958). Aynı yıl "British Council" bursu ile İngiltere'ye giderek üç ay yerel yönetimler üzerine incelemelerde bulundu. 1961 yılında açılan bir sınavı kazanarak Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan oldu, 1963 yılında aynı Enstitüde öğretim üyeliğine yükseltildi.

 

New York Üniversitesi'nde (ABD) bir yıl süre ile kamu yönetimi konusunda eğitim gördü (1963-64). Bu arada avukatlık stajını da tamamlayarak avukatlık ruhsatı aldı (1970). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktorasını tamamlayarak "İdari ve Siyasi İlimler Doktoru" ünvanını aldı. Özel uzmanlık alanı personel yönetimidir ve TODAİE'nde yirmi yıl öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu görevindeyken 1980 askeri darbesinden sonra "Danışma Meclisi" Sakarya ili temsilciliğine atandı (1981). Daha sonra da Halkçı Parti (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) den Balıkesir Milletvekili seçilerek TBMM'ne katıldı. Mecliste dört yıl süre ile SODEP Grup Başkan Vekilliği yaptı.

 

Cahit Tutum'un başta "Amme îdaresi Dergisi" olmak üzere çeşitli bilimsel ve mesleki dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Eserleri şunlardır: "Türkiye'de Memur Güvenliği " (TODAÎE, Ankara 1972), "Kamu Yönetimi İlkeleri" (TODAIE, Ankara 1972), "Personel Yönetimi " (TODAÎE, Ankara 1979), "Idare Meslegi: Avrupa'da Devlet Memurlugu" (Brian Chapman'dan çeviri, TODAÎE, 1970), "îştetme Yönetimi İlkeleri" (Leonard J. Kazmier'dan ort. çeviri, TODAÎE, 1979),"Yönetime İlişkin Temel Yasalar" (Ort. Derleme. S Yayınları, 1973), "Çerkeslerin Sürgünü (Dr. Cahit Tutum, Marc Pinson ve Kemal H. Karpat'ın lkonu ile ilgili birer araştırmasını içermektedir, Ankara 1993), "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma" (1994)


 661,    Biyografi

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.