Biyografiler

Ahmed Hamdi BeyDağıstan kökenli şair ve yazar. Kafkas - Rus savaşları döneminde İstanbul'a gelerek öğrenim gören Gureba Hastanesi Baştabib Yardımcısı Yarbay Doktor İsmail Bey'in oğludur. 1851 yılında İstanbul'da doğdu. Darülmaarif’de öğrenim gördükten sonra

Fatih müderrislerinden Şakir ve Bingazili Şeyh Ahmed Şetvan Efendilerden ders aldı. Hariciye (Dışişleri) Mektubî Kalemi’ne dahil oldu. Sınav vererek Kuleli Askeri Lisesi Öğretmenliğine ve Altıncı Belediye Dairesi Kontrol Baş Kâtipliğine atandı. İstanbul'da Aksaray civarında "Medrese-i Edebiye" adıyla özel bir okul oluşturarak burayı senelerce yönetti. Matbuat-ı Dahiliye Sansür Memurluğu’na ve daha sonra Meclis-i Maarif Üyeliği'ne atandı. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) emekliye ayrıldı. 1919 yılında İstanbul'da öldü.

 

Türk, Arap ve İran edebiyatını iyi bilen bir şair ve yazardı. Edebi çevrelerde “Nazımülhikem” lakabıyla anılan ve çağında oldukça tanınmış bir şair olan Ahmed Hamdi Bey'in İstanbul'da çıkan gazete ve dergilerde çok sayıda şiirleri yayınlanmış olmakla beraber bunlar kitap halinde toplanamamıştır.


 499,    Biyografi

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.