Biyografiler

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyeti'nde Grozni'de doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasya’lı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berlin'de

Kuzey Kafkasya Milli Komitesi ve Kuzey Kafkasya Lejyonunun organı olarak Rusça ve K.Kafkas dilleriyle yayımlanan Gazavat adlı gazetenin redaktörlüğünü yaptı. 1951-54 yıllarında Münih'te Rusça-Türkçe olarak Svobodnıy Kavkaz- Serbest Kafkasya dergisini yayımladı. Üyesi bulunduğu Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü (Münih) tarafından yayınlanan Ca­ucasian Review, Dergi, Vestnik, Elmecelle vb. dergilerde, Problems of the Peoples of the USSR dergisinde, Avrupa ve Amerika’da yayınlanan birçok dergi ve gazetede Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe, Arapça, Fransızca, İtalyanca... çok sayıda makale ve araştırmaları yayınlandı. Yazılarında ve politik çalışmaları sırasında Manius Mansur, Abdurrahman Kunta, A. Uralov vd. birçok isim kullanmıştır.

 

Sovyetler Birliğinde iken yayınlanmış eserleri: Kos­novnım voprosam istorii Çeçni (Çeçenistan Tarihinin Ana Sorunları, Grozni 1930), Kratkiy istoriko-kulturnıy i ekonomzçeskiy oçerk o Çeçne (Çeçenistan'ın Tarihi-Kültürel ve Ekonomik Taslağı,
Rostov-Don 1931), Revolütsiya i kontr­revolütsiyav Çeçne (Çeçenistan'da Devrim ve Karşıdevrim, Grozni 1933), Obedineniye, rojdennoye revodütsiyey (Dev­rimden Doğan Birlik, Parti yayınları; 1934), Revolütsiya 1905 g. na Severnom Kavkaze (Kuzey Kafkasya'da 1905 Devrimi, Grozni 1935),. Nauçnaya grammatika Çeçenskogo yazıka (Çeçen Dilinin İlmi Grameri, A. Matsiev ve Kh. Yan­darov ile birlikte, Grozni 1936).

 

Sürgünde yayınlanmış eserlerinden birkaçı: Stalin au Pouvoir (Stalin İktidarı, Paris, 1951), Polojeniye is­toriçeskoy nauki v SSSR (SSCB'nde Tarih Biliminin Du­rumu, Münih 1951), Narodoubiystvo v SSSR-Ubiystvo çeçenskogo naroda” (SSCB`nde Soykırım-Çeçen Halkının Soykırımı, Münih 1952), Genocide-Slaughter of the Chechen people (Münih 1952), The Reign of Stalin (Stalin İktidarı Londra, 1953), Stalin al Potere (İtalyanca, Bologna 1953); L' URSS contre L'Islam-La suppression de deux peoples Mu­sulmans(SSCB İslama Karşı-İki Müslüman Halkın İmhası,BEIPI, Paris, Nr. 94, 1953) Tekhnologiya vlasti protsets ob­ravozaniya KPSS; (Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde Teknoloji İktidarı Olgusunun Oluşması, Münih 1959), ;Sta­lin and the Soviet Communist Party (Stalin Sovyet Komünist Partisi, Münih 1959), La methode Brejniev (Brejnev Yöntemi, 1981), Memuary (Anılar, 1983), İmperiia Kremlia (Kremlin İmparatorluğu; 1988)

 

SSCB döneminde bir vatan haini sayılan Profesör A. Avtorhan hakkında, Glasnost'tan sonra Kafkasya’da oluşan egemen Çeçen-İnguş Cumhuriyeti yeniden vatandaşlığa kabul kararı vermiş, Çeçen-İnguş Üniversitesi Bilim Kurulu da onu öğretim üyesi olarak Üniversite bünyesine almayı ka­rarlaştırmıştır (1991).


 518,    Biyografi

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.