Biyografiler

Abdulhamid Galib Huştogo

Abdulhamid Galib HuştogoMısır'lı Çerkes toplum adamı, yazar. 1886 yılında doğdu. Mısır’daki Çerkes’ler arasında sevilen aktif ve yurtsever bir kişiydi. Kahire'de oluşturulan “Çerkes Kardeşlik Cemiyeti”nin kurucuları arasında yer alarak ölümüne ka­dar derneğin başkanlığını yaptı.

Mısır, Ür­dün, Suriye, Filistin, Türkiye, Fransa, Çekoslovakya, Polon­ya gibi çeşitli ülkelerdeki Kafkas göçmenleri ve siyasi mülte­cileri arasındaki bağların kurulmasında ve sağlamlaştırıl­masında emeği geçmiş, Kafkasya’nın Sovyetler tarafından işgalinden sonra Kafkasya'dan ve Türkiye Kurtuluş savaşı sonrasında Anadolu’dan Mısır'a gelen Çerkes mültecilere önemli yardımları olmuştur. 4 Mart 1936'da Kahire'de öldü.

 

A.G. Huştoko, Türkiye'li Çerkes tarihçi Met Yusuf İzzet Paşa’nın "'Tarih-ül Kafkas" adlı eserini de Türkçe'den Arapça’ya çevirmiştir. Ölümünden hemen sonra kardeşi Ahmed Galib tarafından yayımlanan bu eser 1984 yılında Amman'da "Savt el- Nartıyyun" (Nartların Sesi) yayınları arasında ikinci kez basılmıştır.


 487,    Biyografi

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.