Biyografiler

Abdülfettah Efendi

Abdülfettah Efendi1852'de Dağıstan’da doğdu. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte geldiği İstanbul’a yerleşti. Malta’daki Efdalzade Medresesi’nde öğrenim gördü; Halis Efendi’den icazet aldı. Dağıstanlı Mirza Ahmed Efendi’nin kızı Selime hanımla evlendi.

 

Fatih Camii dersiamları (profesör) arasına girdi, bu başarısı dolayısıyla dördüncü dereceden Osmanlı nişanı ile taltif edildi. 1918-1922 yıllarında Huzur Dersleri’ne iştirak etti. Mütareke yıllarında Dar’ul Hilafeti’l Aliye medresesinde hadis ve tefsir dersleri verdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın yerel teşkilat başkanlarından olması dolayısıyla, Mahmud Şevket Paşa’ya düzenlenen suikast sonrasında Çorum ve Sinop’a sürüldü. 15 Şubat 1919’da faaliyete geçen “Cemiyet-i Müderrisîn”in kurucuları arasında yer aldı (Bu cemiyet 14 Kasım 1919’deki genel kurul kararıyla, “Teali-i İslam Cemiyeti” adını aldı).

 

1920’de “Kafkas Teali Cemiyeti”nin kuruluşunda bulundu ve başkanlığını yaptı. Cumhuriyet döneminde din adamlarına yönelik kampanyalar ve “Kafkas Teali Cemiyeti”nin kapatılması sürecinde 1925’te Adana’da ikamete mecbur bırakıldı. Mayıs 1936’da Zonguldak’ta büyük oğlu Muammer Örikli’nin yanında vefat ederek orada defnedildi.


 754,    Biyografi

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.