Kazım Berzeg

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Anadolu’ya göçederek Samsun yöresinde yerleşen bir Vubıh ailesindendir. 1938 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı (1961).[...]

Read more 0
 412

Kazım Kap

Kafkas yurtseveri, Osmanlı-Türk subayı. Tamtek ile Medine’nin oğlu. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kuzey Kafkasya’da Rus işgalcilere karşı oluşan ayaklanmalar sonrasında Osmanlı topraklarına sürülen bir Abhaz ailesinin çocuğu olarak[...]

Read more 0
 928

Kazım Köylü

Bilim adamı, yazar. Büyük Çerkes sürgününde Osmanlı topraklarına sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1904 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğreniminden önce aynı Lise'de öğretmen yardımcılığı (1924-25) yaptı.[...]

Read more 0
 484

Kazım Taymaz

1925 yılında Düzce'de Kirazlı (Tseykohable) adlı Adıge göçmen köyünde doğdu. İstanbul'da Endüstri Meslek Lisesi ve İnşaat Tekniker Okulu'nu, Ankara'da Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu (1952) bitirdi. Tekniker okullarında[...]

Read more 0
 395

Kemal Bilbaşar

Adıge kökenli yazar. 1910 yılında Çanakkale'de doğdu. İlköğrenim yılları Eskişehir, Kayseri yörelerinde geçtikten sonra, Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi (1929). Vize ve Babaeski ilkokullarında öğretmenlik yaptı (1930-31).[...]

Read more 0
 441

Kemal Işık

Adige kökenli bilim adamı, yazar. 1929 yılında Gönen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de, Lise öğrenimini Bağdat'ta (1950) bitirdi. Daha sonra Mısır'a giderek Kahire Üniversitesi Dar’ul Umum Fakültesinden Arap Dili-Edebiyatı ve İslami İlimler[...]

Read more 0
 365

Kosta Hetagkatı

Hategkatı Levan'ın oğlu Kosta, 1859 yılında Lermantov'un ölümünden 18 yıl sonra, Surçenkov'un ölümünden iki yıl önce dünyaya geldi. Kosta, Nadson'un, Vrubel'in, Senov'un akranı idi. Gerçan, Tolstoy, Nekrasov, Çernişevk,[...]

Read more 0
 509

Kube Şaban

Adıge yazarı, şair, dilci, tiyatro yazarı, kareograf, kompözitör, folklor derleyicisi, eğitimci. 1890 yılında, bugün Adıgey Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Hakurinhable köyünde doğdu. Babasının adı İdris, annesinin adı Femıy'dir.[...]

Read more 0
 426

Kundeyt Şurdum

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Kabardey yöresinden Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1937 yılında Konya'da doğdu. İstanbul'da Sen Jorj Avusturya Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin[...]

Read more 0
 429

Leyla Atakan

Vubıh. 1925 yılında İzmit'in Maşukiye köyünde doğdu. Babası Org. Hasan Atakan'ın görevleri nedeniyle eğitimini çeşitli illerde yaptı. Köyünde çeşitli sosyal çalışmaları yönetti. C.H.P. Kocaeli il Başkanlığı, il Genel Meclisi üyeliği, yapan Atakan,[...]

Read more 0
 535

Leyla Bekiz

Abaza yazar. 1929'da Kuzey Kafkasya'da, Karaçay Çerkes Özerk Bölgesi'nde bulunan Psevuç'e Dakhe adlı Abaza köyünde doğdu. Babasının adı Bekiz Abubekir'dir. 1950 yılında, yörenin ulusal okullarında orta eğitimini tamamladıktan sonra[...]

Read more 0
 387

Mabeynci Emin

Kuzey Kafkasya göçmeni Dağıstanlı bürokrat. II. Abdülhamid'in yanında, dönemin özel kalem müdürlüğüne denk geln "başmabeynci" olarak bulundu. 19 yaşında Orta Asya seyahatine çıktı, Taşkent ve Semerkant’ı gezdi.[...]

Read more 0
 355

Mahametmirza Mavrayev

Dağıstanlı aydın, toplum adamı, yayıncı ve yazar. Çoh köyünde bir Avar köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu. Sogratl köyünde medreseyi bitirdikten sonra mühendis Adilgirey Dayitbek’in desteğiyle, eğitim görmek üzere Kazan’a gönderildi.[...]

Read more 0
 354

Mahmud Celaleddin Paşa

Devlet adamı, şair ve yazar. Abhaz'ların Kozba ailesinden Halil Rıfat Paşa'nın oğludur. 1854 yılında İstanbul'da doğdu. Sadaret Mektubi Kalemi'nde Amedî odasında çalıştı. 1877'de Sultan Abdülmecid'in kızlarından Seniha Sultan ile evlenerek[...]

Read more 0
 359

Mahmud Sadık

Adige yazar ve gazeteci. 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdikten sonra (1885) Almanya'da tarım öğrenimi gördü. Dönüşünde bir süre Babıali Tercüme Odası'nda çalıştıktan sonra gazeteciliğe geçti.[...]

Read more 0
 448

Mahmud Sami El-Barudi

Mısırlı ünlü devlet adamı, asker ve şair. Çerkes Memluk Devleti döneminde Mısır'a gelmiş olan Navurzoko adlı bir Adige ailesine mensuptur. 1838 yılında Kahire'de doğdu. Askeri Lise ve Harbokulu'nu (1855) bitirdikten sonra İstanbul'a giderek[...]

Read more 0
 803

Mahmud Şevket Paşa

Çeçen kökenli asker ve devlet adamı. 1856 yılında Bağdat'ta doğdu. Basra Mutasarrıfı Süleyman Bey'in oğludur. İstanbul'da Harp Okulu'nu (1880) ve Harp Akademisi'ni (1883) bitirdi. Almanya'da on yıl kalarak eğitim gördü.[...]

Read more 0
 398

Mahmud Teymur

Mısır'lı ünlü hikaye ve tiyatro yazarı. Muhammed Teymur'un kardeşidir. 1894 yılında Kahire'de doğdu. Aydın bir aile çevresi içinde ve halası yazar Ayşe Teymur'un nezareti altında büyüdü. 1914 yılında geçirdiği uzun bir hastalık nedeniyle yüksek öğrenim yapamadı[...]

Read more 0
 446

Mahmut Bi

Haşimi Ürdün Krallığı’nın başkenti Amman şehrinde 1945 yılında doğan Mahmut Bi; Büyük Çerkes Sürgünü’nde (1864) önce Balkanlar’a yerleşen, Osmanlı-Rus 93 Harbi’nden (1877-1878) sonra da, Ürdün’e yerleşen Çerkes/Adigeler’den,[...]

Read more 0
 607

Mazhar İsmail

Mısır'lı Çerkes sosyolog, yazar ve gazeteci. Çağdaş Mısır'ın ünlü sinema oyuncularından Mazhar Ahmed'in babasıdır. Daha öğrencilik yıllarında "Aş-Şaab" gazetesini yayınlamaktaydı (1908). Daha sonraları da "El-Vusur" ve "El-Muktetef' adlı[...]

Read more 0
 348

Mecid Fanzıy

Adıge aydını, toplum adamı, devrimci. Mezan oğlu. Nalçik (Kabardey-Balkarya) yöresinde bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu. Dağıstan’da Temirhan Şura’da, Kırım’da Bahçesaray’da ve Volga boyunda Ufa’da medrese öğrenimi gördü.[...]

Read more 0
 515

Mehmed Ali Pçıhaluk

Kafkas yurtseveri, tıp doktoru ve yazar. Adıige'lerin Bjeduğ boyundan, "Pçihetlvikvu" ailesindendir. 1882'de Suriye'de Humus'da doğdu. İlk oğrenimini Humus'da, orta öğrenimini Şam'daki askeri okullarda yaptı. İstanbul'a giderek Askeri Tıbbiye'ye kaydoldu.[...]

Read more 0
 362

Mehmed Fetgerey Şöenu

Mehmed Fetgerey Şöenu, Batı Kafkasya’nın Gdowta-Vendripş bölgesi halkından Atkug Musa Şöenu’nun oğludur. Anne ve babası, 93 (1877) muhaceretinde vatanlarını terk ederek Türkiye’ye gelip, Sapanca nahiyesinin Yanık köyüne yerleşmişlerdir.[...]

Read more 0
 420

Mehmed Girey Sunç

Varlıklı bir Karaçay ailenin çocuğu olarak 1884 yılında doğdu. 1917 Bolşevik ihtilali öncesinde Nalçik şehri mahkemesi üyeliği ve Çar naipliği Kafkas İşleri Komisyonu Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Bağımsızlık döneminde savaşlara katıldı,[...]

Read more 0
 378

Cemil Bedri Şenvar

Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya‘nın Abzegh yöresinden Samsun’a oradan da Reyhanlı’ya gelerek yerleşen Baj adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. Reyhanlı Bayır Mahallesinde doğdu. Babası Reyhanlı’nın ilk öğretmenlerinden[...]

Read more 0
 439

Mehmed Hayrettin Bey

Tunuslu" Hayreddin Paşa’nın oğullarındandır. 1872 yılında Tunus'da doğdu. İstanbul'da okudu. Şurâ-yı Devlet'te (Danıştay) görev yaptı. İlahiyatçı idi. Fakat aynı zamanda sanatçı bir mizaca sahipti. Rochegrosse ve Laurens atölyelerinde çalıştı.[...]

Read more 0
 363

Mehmed Lütfi Paşa

Adige'dir. Harbiye mektebinin 1862 yılı erkan-ı Harp sınıfı mezunlarındandı. Albay rütbesiyle Hicaz'da bulundu, Tâif kumandanı oldu. Daha sonra liva (Tuğgeneral) olarak 5. Ordu Piyade Liva Komutanlığı görevine getirildi.[...]

Read more 0
 375

Mehmed Muzaffer Paşa

Abhazların Aşharuva boyundandır. Kafkasya'da Sohum yakınlarında doğdu. Ağabeyi ile birlikte Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ni bitirerek Osmanlı İmparatorluğu donanmasında görev aldı. İki yıl İngiliz donanmasında ihtisas gördü.[...]

Read more 0
 613

Mehmed Nuri

1869'da Kuzey Kafkasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi (1894). İdare mesleğine geçti ve Maiyet Memurluğu stajını bitirdikten sonra Alucra (1898), Gerede (1903), Bolvadin (1905), Cizre (1906), Feke (1907) kaymakamlıklarında bulundu.[...]

Read more 0
 419

Mehmed Reşid Şahingiray

Kafkasya'nın Adigey yöresinde bir Bjeduğ köyünde doğdu (1873). Hanakhe adını taşıyan ailesi 1874 yılında Osmanlı topraklarına göç etmişti. Öğrenimini İstanbul'da Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Askeri Tıbbiye'de yaptı.[...]

Read more 0
 393

Mehmed Sabahaddin Bey

Abhaz kökenli sosyolog, fikir adamı, yazar. 1877 yılında İstanbul'da doğdu. Kozba Mahmud Celaleddin Paşa'nın oğludur. Annesi ise Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in kızlarından Seniha Sultan'dı, bu nedenle Avrupa yayınlarında “Prens” olarak anılır.[...]

Read more 0
 439

Mehmed Şemsüddin Paşa

1854'de Kafkasya'da Vubıh yöresinde doğdu. Babası Tletseruk Osman büyük Çerkes sürgününde ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına göç etmişti. 1880 yılında Mektebi Mülkiye'yi (SBF) bitirdi. Mabeyn katipliği'nde, Atina Elçiliği Başkatipliği'nde (1885),[...]

Read more 0
 396

Mehmed Zahid Kotku

Dağıstan'lı (Lezgi) din adamı, yazar. Nakşibendi tarikatının ünlü şeyhlerindendir. Ailesi 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rus yönetiminin baskıları yüzünden Osmanlı topraklarına göçetmiş ve Bursa'ya yerleşmişti. 1857 yılında doğdu.[...]

Read more 0
 409

Mehmet Cezar

1867'de Kuzey Kafkasya’da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. 1895'de atandığı Sivas Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan sonra 1897'de Katıf, 1899'da Sukussüyuh ilçeleri Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.[...]

Read more 0
 371

Mehmet Ergün Sav

Diplomat, oyun yazarı, l Ocak 1933, Dörtyol / Hatay doğumlu. Ankara Atatürk Lisesi (1950), Ankara Hukuk Fakültesi (1954), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü bölümü (1960) mezunu. [...]

Read more 0
 395

Mehmet Fuat Carım

Kafkas yurtseveri, diplomat, yazar. 1892 yılında Halep'de doğdu. Babasının sürgüne gönderilmiş olması nedeniyle ilk öğrenimini İtalyanca, Fransızca ve Arapça olarak yaptı. Daha sonra İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye'yi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi.[...]

Read more 0
 423

Mehmet Hilmi

1841'de Dağıstan'da doğdu. 1865'de İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi. Sırasıyla 1866'da Kavak, 1868'de Mudanya kazaları müdürlüklerinde; aynı yıl Mudanya. 1869'da Geyve, 1871'de Edremit, 1873'de Keskin; aynı yıl Develi,[...]

Read more 0
 402

Mehmet Hulusi Akyol

Büyük Çerkes sürgünün Anadolu'ya göç eden bir Çerkes ailesinden olup Bekir Bey'in oğludur. 1885 yılında Yozgat'da doğdu. Medrese eğitimi gördü ve müftülük görevlerinde bulundu. Anadolu ihtilali sırasında bir çok din adamının aksine[...]

Read more 0
 399

Mehmet Ketey

Asker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya’nın Çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasya'nın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcüstan’a, sonra da Türkiye'ye iltica etti (1921).[...]

Read more 0
 433

Mehmet Şahap

1864'de Dağıstan'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni bitirdi (1890). 1891'de Maarif Nezareti Gayri Müslim Mektepleri Müfettişliği Katipliğine, 1892'de Rüştiye Mektepleri Müfettişliği Kalemi'ne, 1897'de Rüştiye Mektepleri[...]

Read more 0
 381

Mehmet Said Şamil

Dağıstan (Avar) kökenli yurtsever, yazar. Kafkasya'nın ünlü liderlerinden İmam Şamil'in en küçük oğlu olan Muhammed Kamil Paşa'nın oğludur. 1901 yılında Medine'de doğdu. Öğrenimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yaptı.[...]

Read more 0
 426

Mehmet Şükrü Oğuz

(1881-1953) Büyük Çerkes sürgününde İstanbul'a göç eden bir Vubıh ailesindendir. 1881 yılında İstanbul'da yeni bahçe semtinde doğdu. Babası Albay Hacı Mustafa Bey'dir. Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. Politikaya karışarak[...]

Read more 0
 362

Melih Acba

Kuzey Kafkasya kökenli boksör, yönetici ve hakem. Abhaz dır. 1913'te İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Boksa 11 yaşında başladı. Okul ve İstanbul şampiyonu oldu. Liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya gitti.[...]

Read more 0
 529

Memduh Kumuk

Suriye'li Adige yazar. 1940 yılında Golan yöresindeki Hışnıye köyünde doğdu. Gazeteci olarak çalışırken Şam Üniversitesi'nde Felsefe ve Sosyal Bilimler eğitimi gördü (1966). Suriye, Suudi Arabistan ve Cezayir'de öğretmenlik,[...]

Read more 0
 379

Mesut Özdemir

Hukukçu yazar. Adıge'lerin Yiğujoko ailesindendir, 1950 yılında Ankara Hacımuratlı köyünde doğdu. İlköğrenimini Ankara'da yaptı, TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Kısa süre devam ettiği Hava Harpokulundan ayrılarak AÜ.Hukuku bitirdi.[...]

Read more 0
 452

Metin Meretiko

Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya'nın Abzah yöresinden Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1959 yılında Konya'ya bağlı Kadınhanı ilçesinin Çerkes Atlantı köyünde doğdu. 1977 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak[...]

Read more 0
 383

Mevlüt Atalay

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya’nın Abzah yöresinden Osmanlı topraklarına sürülen Yenemıko adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1946 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Yeleme (Başpınar) Köyünde doğdu.[...]

Read more 0
 472

Midhat Akkaş

Suriye'li, Adıge kökenli ünlü yazar, edip, şair. 1923'de Der'a'da doğdu. Babasının görev yerleri olan Hama ve Şam'da öğrenim gördü. Şam Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Şam üniversitesi'nin Fen ve Edebiyat Bölümünde görev aldı. Arapça Bolümünde Müdürlük yaptı.[...]

Read more 0
 346

Mihri Hanım

Mihri Hanım, "Askeri Tıbbiye"nin ünlü hocalarından Çerkes Dr. Ahmed Rasim Paşa'nın kızıdır. Ahmed Rasim Paşa, tıbbın anatomi dalındaki uzmanlığı yanında musikiden de anlayan, enstrüman çalan çok yönlü bir aydın olarak tanınır.[...]

Read more 0
 495

Mikail Halil

1866 yılında Dağıstan'da doğdu. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı’nda bulundu. I.Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar Temirhanşura Eyalet Başkanlığı yaptı. Harp sırasında Kafkasya Cephesi Başkumandanlığı’nda[...]

Read more 0
 433

Mikhail Kulumbegov

6 Nisan 1958’de Güney Osetya’da Tshinval’de doğdu. 1978 yılında Tshinval Sanat Okulu’nu bitirdi. 1979-1987 döneminde Tiflis Heykelcilik Fakültesi Sanat Akademisi’nde öğrenim gördü. 1987'den itibaren eserleri dünyanın birçok ülkesinde sergilendi.[...]

Read more 0
 373

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.