Mohydeen İzzet Quandour

1938 yılında ataları 19 yy. da Kuzey Kafkasya’dan göç edip Ürdün Amman’da yerleşmiş olan Kabardey bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Lise ve üniversite öğrenimini ABD’de yaptı. Kaliforniya Claremond Graduate School'dan 1961 yılında mezun olup, [...]

Read more 0
 431

Muallim Şevket

Kuzey Kafkasya kökenli ressam. Adige’dir. 1856'da İstanbul'da doğdu. Bayezit Askeri Rüşdiyesi'nden mezun olduktan sonra bir süre "Muzıka-i Hümayun'da bulundu. 1874'de "Menşe-i Kürtab-ı Askeriye"ye devama başladı. Bu okuldaki başarısı nedeniyle[...]

Read more 0
 544

Muhammed Ali (Mahaç) Dakhadayev

Dağıstanlı devrimci, aydın. Avar yöresinin Untsukul köyünde bir demirci-nalbant ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Temirhan Şura kentinde 1900 yılında Real Okul’u bitirdi. Petrograd’daki[...]

Read more 0
 514

Muhammed Dalgat

Tıp doktoru, siyaset ve devlet adamı. Muhammed oğlu. Dağıstan’ın Dargi yöresindeki Urakhi köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. 1869’da Stavropol Lisesi’ni bitirerek Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. [...]

Read more 0
 440

Muhammed Emin

Muhammed Emin, 1818'de Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibiydi. 1836'da Şamil'in müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi bölgeye Naib atandı. [...]

Read more 0
 502

Muhammed Eneyev

Balkar (Malkarlı) devrimci. Ali oğlu. 1897’de Gundelen köyünde doğdu. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümetinin zaafa uğradığı 1918 yılı başlarında, Terek bölgesinde Bolşeviklerin inisiyatifinde Mozdok ve Piyatigorsk’ta toplanan Kongrelere katıldı ve[...]

Read more 0
 503

Muhammed Fazıl Paşa

Dağıstan bölgesindeki Çoh adlı Avar köyünde doğdu. Babası altın ve gümüş işlemeciliğiyle tanınmış Davut Lav, annesi Gülsüm idi. İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed ile evlenen ablası Habibet’in yanında küçük yaşında Kaluga'ya gitti. Askeri okulda okudu.[...]

Read more 0
 687

Muhammed Hayr Hağundoko

Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Ürdün'e göç eden bir Adıge ailesindendir. 1915 yılında Amman'da doğdu. Liseyi Amman’da bitirdikten sonra Mısır'da El Ezher'de okudu. Ürdün’de Tarım Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli[...]

Read more 0
 444

Muhammed İdris

Kuzey Kafkasya kökenli asker. Büyük Çerkes sürgününde Ürdün yöresine yerleşmiş bir Adige ailesindendir. Ürdün ordusunda Tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. Silahlı Kuvvetler Kurmay Başkanlığı, (1976-1978), Kraliyet Askeri Sekreterliği[...]

Read more 0
 380

Muhammed Kadı Dibir

Dağıstanlı din bilgini, toplum ve siyaset adamı. Şubat 1917 devrimiyle Rus Çarlığının yıkılmasından sonra Kuzey Kafkasya’nın kendine dönüş ve devletleşme çabaları içinde aktif şekilde yer aldı. Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi’nin oluşturulmasından sonra[...]

Read more 0
 492

Muhammed Mirza Hızroyev

Dağıstanlı (Avar) devrimci, aydın. Hunzah köyünde doğdu. 1903 yılında RSDİP’ne (Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi) üye oldu. 1906 yılı başında Muhammet Ali (Mahaç) Dahadayev ve[...]

Read more 0
 372

Muhammed Teymur

Mısır'lı ünlü hikaye ve tiyatro yazarı. Muhammed Teymur'un kardeşidir. 1894 yılında Kahire'de doğdu. Aydın bir aile çevresi içinde ve halası yazar Ayşe Teymur'un nezareti altında büyüdü. 1914 yılında geçirdiği uzun bir hastalık nedeniyle[...]

Read more 0
 466

Muhammed Velid Hafız

Suriye'li Adige eğitimci ve yazar. Golan yöresinde Breyka köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuneytra'da yaptıktan sonra Şam Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli okullarda Arap dili ve edebiyatı öğretmenliği[...]

Read more 0
 405

Muhammed Zahed Güsar

Kuzey Kafkasya kökenli din adamı, yazar ve eğitimci. Adige'dir. 1880 yılında Düzce'de doğdu. 1908 'de İstanbul'da kurulan "Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti"nde görev aldı. 1. Dünya Savaşı'ndan önce ana yurt Kafkasya'ya gönderilen[...]

Read more 0
 384

Muhammed Zahid El-Kevseri

Çerkes din bilgini, eğitimci, toplum adamı ve yazar. Guser adlı bir Adıge ailesindendir. Babasının adı Hasan Hilmi’dir. 1880 yılında Düzce'ye bağlı Çalıcuma köyünde doğdu.[...]

Read more 0
 471

Muhlis Sabahaddin Ezgi

Kuzey Kafkasya kökenli ünlü besteci, gazeteci, politikacı. Vubıh'ların Bıjnav ailesindendir. Sultan Abdülaziz'in Başmabeyncisi olan babası Hurşit Bey'in sürgünde bulunduğu Adana'da 1889 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te gördü.[...]

Read more 0
 373

Murat Cankat

Kuzey Kafkasya doğumlu (1886-Kuban) cerrahi profesörü, operatör. Cankât adlı bir Adige ailesindendir. Türkiye'de Askeri Tıbbiye'yi bitirdikten sonra Gülhane Hastanesi'ne asistan oldu. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na[...]

Read more 0
 619

Murat Hatağogu

Kuzey Kafkasya'nın Adığey yöresinde doğdu. 1917 Nisanında Kuban bölgesinde oluşturulan "Kuban Bölge Radası"nda Çerkes temsilciler arasında yer aldı. 10-17 Ağustos 1917 tarihleri arasında Hakurinhable'de toplanan "Kuban ve Karadeniz Bölgesi[...]

Read more 0
 434

Musa Kazım

Adige'dir. 1842'de Kuzey Kafkasya'nın Kuban yöresinde doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi. Yöneticilik mesleğini seçerek sırasıyla Çubukabat (1871), Develi (1872), İncesu (1873), Bitlis (1877), Sungurlu (1878), Yabanabat (1881),[...]

Read more 0
 417

Musa Kundukh

Oset devrimci. Azamat oğlu. Kuzey Osetya yöresindeki eski Sanibe köyünde doğdu. 1917-1921 yıllarında Kuzey Kafkasya’nın Dağıstan, Çeçenya ve İnguşya bölgelerinde aktif bir şekilde devrimci eylemler içinde yer aldı.[...]

Read more 0
 444

Musa Ramazan

Dağıstan (Lak-Gazikumuk) kökenli gösteri sanatçısı, cemiyet adamı ve yazar. 1922 yılında Dağıstan'da doğdu. Babasının adı Muhammed, annesi Müslimet, aile adı Isupkal'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda askere alındı ve savaşta Alman ordusuna esir düştü[...]

Read more 0
 462

Müşir Fuad Paşa

Kuzey Kafkasya kökenli asker, siyaset ve toplum adamı. 1835'te Mısır'da doğdu. İlk ve orta tahsilini İstanbul'da yaptı. Babası İncirköylü Hasan Paşa'nın Mısır'a gönderilmesi üzerine "Abbasiye Mektebi"ne kaydoldu, süvari zabiti olarak mezun oldu.[...]

Read more 0
 496

Mustafa Butbay

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Tsabal yöresinden Balkanlar'a ve Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrasında da ikinci bir sürgünle Anadolu'ya göçetmek zorunda kalan Butba adlı bir Abhaz ailesindendir. Babasının adı Şahan'dır.[...]

Read more 0
 492

Mustafa Dağıstanlı

Kuzey Kafkasya kökenli sporcu ve devlet adamı. Türkiye'de güreş sporunun sembol isimlerinden biridir. 1931 yılında doğdu. Önce Trabzon'a oradan da Samsun'un Çarşamba yöresine gelerek yerleşmiş Dağıstanlı bir ailedendir.[...]

Read more 0
 444

Mustafa Hasan El-Çerkesi

Büyük Çerkes sürgününde Ürdün'e yerleşmiş bir Adıge ailesindendir. Ürdün'de bulunan "Elcemiyye Elhayriyye Elşerkesiyye" (Çerkes Yardımlaşma Derneği) nin sosyo-kültürel çalışmalarında görev almış, 1950'li yıllarda bu derneğin yayın organı olan[...]

Read more 0
 382

Mustafa Zihni Hızal

Toplum adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Makedonya'ya (1864), sonra da Anadolu'ya (1878) göçetmek zorunda kalmış olan "Xidzetlv" adlı bir Adige ailesindendir. 1919 yılında Düzce'de doğdu. Babası Mehmet Refik, annesi Müslimet'dir.[...]

Read more 0
 409

Muzaffer Abayhan

Yazar, 1956, Ankara doğumlu. Lise öğrenimini yarıda bıraktı. Bir süre ABD'de bulundu. Dönüşünden (1980) itibaren hayatını yazar olarak kazanıyor. Son dönem mizah edebiyatımızın tanınmış isimlerinden oldu. Öykü ve oyunları ile çok sayıda ödül aldı.[...]

Read more 0
 1203

Nadya Khuşt

Kuzey Kafkasya kökenli ünlü kadın yazar. Adige'dir. Şam'da doğdu ve Şam Üniversitesi'nde Filoloji öğrenimi gördü. Arapça'dan başka Fransızca ve İngilizce biliyor. Gazete ve dergilerde Arapça hikayeleri ve romanları yayınlanıyor.[...]

Read more 0
 374

Nahit Eruz

Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Çateko adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. 1936 yılında Niğde-Aksaray'da doğdu. Ankara Ticaret Lisesi’ni, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi (1958).[...]

Read more 0
 457

Namık İsmail

Ünlü ressam, düşünür ve yazar. Kafkasya'nın Vubıh (bugünkü Soçi) yöresinden sürülmüç olan Zeşo (Zecsu) adlı bir Çerkes ailesinin çocuğudur. 1890 yılında babası İsmail Zühtü Bey'in görevli olarak bulunduğu Samsun'da doğdu.[...]

Read more 0
 520

Nazım Ekren

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Neğuç adlı bir Adıge ailesindendir. 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi (1979). Doktor (1985).[...]

Read more 0
 559

Nazır Katkhan

Adıge din adamı, siyasi eylemci, devrimci. Adilgerıy oğlu. Terek Bölgesinde, Nalçik Yöresi’nin Psıkhurey köyünde doğdu. Dini öğrenim gördü ve Türkiye’deki (İstanbul) Kafkas kültürel örgütleri çevresinde de bulundu. 1918 yılında, Rusya’dan Kuzey Kafkasya’ya[...]

Read more 0
 424

Necmeddin Bammat

Dağıstan (Kumuk) kökenli diplomat, bilim adamı ve yazar. İslam aleminin iyi tanınan bir temsilcisi ve UNESCO'nun en yüksek memurlarından biri olan Prof.Dr. Necmeddin Bammat, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin (1918) eski Dışişleri Bakanı[...]

Read more 0
 434

Necmeddin Gotsinski

Kuzey Kafkasya milliyetçisi, din alimi, toplum ve siyaset adamı. Dağıstan bölgesinin Avar yöresinde, Hotso köyünde doğdu. İmam Şamil döneminde Rus Çarlığının işgalci güçlerine karşı savaşmış olan Naib Donogono Muhammed’in oğludur.[...]

Read more 0
 417

Nefiset Kosok

Misak adlı bir Balkar ailesinin kızı. Kabardey Süvari Alayı komutanlığı da yapan Zavurbek Davutoko (Serebriyakov) ile evlendi. Onun 1919 yazında Volga steplerinde Kızıl Ordu birlikleri ile çarpışma sırasında hayatını kaybetmesinden sonra[...]

Read more 0
 438

Nestor Lakoba

Abhaz devrimci. Apollon oğlu. 1912’de Batum’da bulunduğu sırada RSDİP’nin “Gerçekçiler” (Pravdistov) grubuna katıldı. Şubat 1917 devrimi ve Merkezi Rusya’da Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinden (Ekim 1917) sonra, Sohum (Abhazya) Yöresi’nde[...]

Read more 0
 455

Neveser Kökdeş

Vubıh'ların Bıjnau ailesinden. Tanınmış besteci Muhlis Sebahaddin Bey'in kız kardeşidir. 1904 yılında babasının sürgünde bulunduğu Drama'da doğdu. Piyano çaldığı için bestelerinde tek sesli müziğin majör ve minör tonlara yakın makamlarını kullanırdı.[...]

Read more 0
 432

Nihat Berzeg

1953 yılında, babasının Nüfus Müdürü olarak görev yaptığı Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, yüksek öğrenimini Ankara Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi'nde tamamladı. Öğrenciliği sırasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.[...]

Read more 0
 474

Nihat Kale

Kuzey Kafkasya kökenli devlet adamı. Adige'lerin Çetav ailesinden. 1932'de Çarşamba'da Dikbıyık köyünde doğdu. Liseyi bitirdi. Çiftçilik ve Belediyecilik yaptı. TBMM'nin III. döneminde (1969) Samsun Milletvekili olarak görev yaptı.[...]

Read more 0
 476

Nihat Özen

Üniversite öğretim üyesi, yazar. Adıge'lerin Açumıj ailesindendir. 1948 yılında Düzce'de Küçük Mehmetbey Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Ziraat Fakültesi'ni bitirdi (1970).[...]

Read more 0
 424

Nikolay Kesatı

Oset devrimci. Urusbiy oğlu. Genç yaşta Rusya’daki Çarlık karşıtı devrimci hareketlere katıldı. Hükümet tarafından izlenmesi nedeniyle Rusya’yı terk ederek dört yıldan fazla Almanya, Fransa, İsviçre ve İtalya’da yaşamak zorunda kaldı.[...]

Read more 0
 422

Nimet Arzık

Çerkes kökenli yazar, çevirmen ve gazeteci. Babası Halid Carım’da uzun süre Fransa ve İsviçre'de yaşamış. "Figaro' gazetesinde ve başyazarı olduğu "Le Levant" da yazılar yazmış, "La Pensee Turque" dergisini yayınlamış bir gazeteciydi.[...]

Read more 0
 534

Niyaz Batuka

Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya ’nın Kabardey yöresinden Osmanlı topraklarına sürülerek Suriye'ye yerleşen Gon adlı bir Adıge ailesindendir. 1940 yılında Suriye'de Golan (Cevlan) yöresinde doğdu. İlk ve orta ögrenimini Breyka köyünde[...]

Read more 0
 433

Nogume Şora

Kabardey eğitimci, tarihçi, dilbilimci, şair, halk adamı. 1794 yılında Pyatigorsk yakınlarında Dzhitsu köyünde doğdu. Temel eğitimini Dağıstan’ın Endri köyündeki medresede aldı. Arapça, Türkçe, Farsça öğrendi. Dönüşünde Köyünde[...]

Read more 0
 496

Nuh Bek Tarkovski

Çarlık ordusunda albay rütbesine kadar yükseldi. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi" ["Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi"[...]

Read more 0
 289

Nur Mahmed Şahsuvar

Halk Okulları Müfettişi. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde[...]

Read more 0
 284

Nurettin Zafer - Haydar Zafer

1951 yılında Helsinki'de Dünya Şampiyonluğu kürsülerine çıkan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşler, doğruluğun, dürüstlüğün ve yiğitliğin sembolü iki kardeştirler. Dünyada ilk defa iki öz kardeş aynı turnuvada[...]

Read more 0
 387

Orhan Boran

Abhaz kökenli sanatçı ve yazar. Türkiye'nin kurtuluş savaşı döneminde Sivas Kongresi'ne Askeri Tıbbiye delegesi olarak katılmış olan Dr. Hikmet Bey'in oğludur. İstanbul'da Galatasaray Lisesini bitirdi. Bir süre Şehir Tiyatrolarında ve Paris'te[...]

Read more 0
 349

Osman Çelik

1864 sürgününde Kuzey Kafkasya’dan Anadolu'ya yerleşen Hakhurat sülalesine mensup olarak 1934’te Afyon’a bağlı Yapağlı Köyü’nde doğdu. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirerek çeşitli yerlerde görev aldı.[...]

Read more 0
 290

Osman Numan Baranus

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Kabardey yöresinden sürülerek Anadolu'nun üzunyayla yöresine yerleşen Kaşırğa adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1930 yılında Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğrenimini Sivas ve Kayseri'de,[...]

Read more 0
 363

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.