Rajden Kozatı

Osetya’lı ünlü profesyonel devrimci. Şamil oğlu. Güney Osetya yöresinde, bugünkü Dzau (Cava) ilçesinin Maşkhara köyünde doğdu. 1889’da Baku’ya giderek 1917’ye kadar bu kentteki petrol işletmelerinde işçi olarak çalıştı.[...]

Read more 0
 302

Ramazan Karça

Kafkasya’da, bugünkü Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde bulunan bir Karaçay köyünde 1909 yılında doğdu. Duda ailesindendir. Rostov Üniversitesi Filoloji Bölümü'nü bitirdi. İkinci Dünya Savaşında Almanlara esir düştü (1942). Savaş sonrasında[...]

Read more 0
 316

Ramazan Traho

Toplum adamı ve yazar. 1914 yılında Kuzey Kafkasya'da Şencıy adlı bir Adige köyünde doğdu. Moskova Pedagoji Enstitüsü'nü (1934) bitirdi. 1934-1941 yıllarında Maykop ortaokullarında Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği yaparken bir yandan[...]

Read more 0
 340

Raşed Elhasan

Büyük Çerkes sürgününde Ürdün'e yerleşmiş bir Adige ailesindendir. 1957-58 yıllarında Devlet Memurları Komisyonu Sekreter Yardımcılığı, 1958-59 yıllarında Sayıştay Başkanlığı yaptı. 1971 yılına kadar Maliye Bakanlığı ikinci sekreteriydi.[...]

Read more 0
 269

Rasem Rüşdü

Büyük Çerkes sürgününde (1864) önce Anadolu’ya oradan da Ürdün yöresine göçeden bir Adıge ailesinin çocuğu olup daha sonra Mısır'da yerleşmiştir. Mühendislik öğrenimi gördü. 1932 yılında Kahire'de oluşturularak Mısır, Ürdün, Suriye,[...]

Read more 0
 239

Raşid Rüstem

Mısır'lı Çerkes yazar, toplum adamı, Kafkas yurtseveri. Feuko adlı bir Adıge ailesinden olup, Mısır’da Savunma Bakanlığı yapmış olan Osman Rıfkı Paşa'nın torunudur. Öğrenimini Mısır'da yaptıktan sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi'ni[...]

Read more 0
 306

Rasih Savaş

Dağıstanlı (Avar) asker, toplum adamı, yazar. 1915 yılında Orhangazi'de doğdu. Harbokulunu bitirdi ve uzun yıllar subay olarak orduda çeşitli görevlerde bulundu. Askerlikten ayrıldıktan sonra serbest olarak çalıştı. Uzun süre İstanbul'daki[...]

Read more 0
 273

Rasul Hamzatov

8 Eylül 1923'de Dağıstan'ın Hunzah bölgesinde bulunan Tsada köyünde doğdu. Babası ünlü bir halk şairi olan Hamzat Tsadas idi. İlk kitabı 1943 yılında Avarca olarak yayınlandı. Aynı yıl SSCB Yazarlar Birliği üyeliğine seçildi.[...]

Read more 0
 363

Ratip Tahir Burak

Gazeteci, karikatürist, ressam siyaset adamı. 1903 yılında İstanbul'da doğdu. Büyük Çerkes sürgününde Vubıh ülkesinin Vardan yöresinden sürülmüş ve İstanbul'a yerleşmiş olan Zeşu-Barakay adlı bir aileden olup, Osmanlı Donanma komutanlarından[...]

Read more 0
 591

Refik Özdemir

Uzunyayla Çeçenhüyük köyünde 1961 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivasta bitirdikten sonra, İstanbulda yaşamaya başladı Bu arada kuzey Kafkas Derneklerinde aktif olarak kültürel çalışmalara katkıda bulunarak, şiir ve çeviri çalışmaları yaptı.[...]

Read more 0
 328

Renan Demirkan

Tiyatro sanatçısı ve yazar. Büyuk Çerkes sürgününde Düzce yöresine yerleşmiş bir Adige ailesinin kızıdır. 1962 yılında Ankara'da doğdu. 1962 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçtü. Ögrenimini Almanya'da yaptı. Hannover Müzik ve Tiyatro[...]

Read more 0
 342

Reşid Han Kaplan

Dağıstanlı (Kumuk) hukukçu ve siyaset adamı. Hasavyurt civarındaki Akhsay köyünde toprak sahibi olan Zabit beyin oğlu. Öğrenimini Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Fransa)tamamladı; Vladikavkaz’da avukat olarak çalıştı.[...]

Read more 0
 319

Rıza Kuas

Kuzey Kafkasya kökenli. 1926'da Hendek'de doğdu. Ortaokul öğrenimi gördükten sonra bir süre çiftçilik yaptı. Lastik fabrikalarında işçi olarak çalıştı (1948 - 1960). 1949'da girdiği Lastik-İş Sendikası'nda Başkan (1951), Sendikalar Kanunu'nda[...]

Read more 0
 281

Ruten (Andrey) Gagloytı

Oset aydını, toplum adamı. Nestor (Gibiy) oğlu. 1913’te Moskova’da Yüksek Teknik Okulu bitirdi. Güney Osetya’da aktif ve ünlü bir yol yapım mühendisi olarak çalıştı. 1918’de Osetya’nın güney yörelerini ilhaka çalışan Menşevik Gürcü[...]

Read more 0
 269

Safar Dudaratı

Oset devrimci, yurtsever, aydın. Vladikavkaz’da Real okulu bitirdikten sonra Moskova’da öğrenim gördü. Şubat 1917 devriminden sonra düzenlenen "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi" ve "II. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"ne[...]

Read more 0
 266

Safarbek Malsag

İnguş general. Tavsultan oğlu. Vladikavkaz’da (Terekkale) doğdu. Real okulu bitirdikten sonra Yelizavetgrad Süvari Subay Okulu’ndan mezun oldu. Temirhan Şura’da (bugün Buynaksk) bulunan Dağıstan Süvari Alayı vb. yerlerde görev yaparak[...]

Read more 0
 278

Sahangeriy Mamsıratı

Oset devrimci, toplum ve siyaset adamı. Terek bölgesindeki Olginski’de doğdu. Gidzo’nun oğlu. Genç yaşında Rusya’daki devrimci hareketler içinde yeraldı. Aralık 1905’te Moskova’daki silahlı ayaklanmaya aktif olarak katıldı.[...]

Read more 0
 292

Said Gabiyev (Habıy)

Dağıstanlı (Lak-Gazikumuk) yazar ve devrimci. İbrahim oğlu. Petersburg Üniversitesi Fizik-Matematik Fakültesini bitirdi. 1911-1916 yıllarında Petersburg’da Kafkasyalı aydınları bir araya getiren ve Kafkasya ve Rusya Müslümanlarının sorunlarını işleyen[...]

Read more 0
 291

Said Halil

Karaçaylı devrimci. Teberdi’de doğdu. Stavropol Gimnazyumu'nu bitirdi. Petersburg’da RSDİP örgütü içinde yetişti, bolşevik fraksiyonunda yer aldı. 1909’da Karaçay Yöresindeki Teberdi’de İslam Baykul, Mudali Urus, Muhammed Batça,[...]

Read more 0
 290

Sait Abdülhalim

Dağıstanlı (Avar) devrimci. 1918 baharında Dağıstan bölgesinde Rus Kızıl Ordu birliklerinin desteğinde oluşturulan kısa süreli Sovyet iktidarı döneminde Temirhan Şura kentindeki İşçi Köylü Kızılaskerler Temsilcileri Sovyeti’nin üyelerindendi (Haziran 1918).[...]

Read more 0
 246

Salman Raduyev

“Yalnız Kurt” olarak da bilinen Salman Raduyev, I. Rus-Çeçen Savaşı’nın kazanılmasında etkin rol oynadı. Çeçenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Cehar Dudayev’in damadı (Yeğeni Lidiya Raduyeva ile evlidir, Cavhar ve Zelimhan adında iki oğlu vardır.)[...]

Read more 0
 588

Şamil Basayev

Çeçen Cihadının Efsanevi komutanlarından Şamil Basayev, 14 Ocak 1965´de Çeçenistan´ın Vedeno Bölgesi´nin, Vedeno köyünde doğdu. 1987 yılında, Moskova´da mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik hayatını Rusya"da tamamladı.[...]

Read more 0
 307

Samson Çanba

Abhaz toplum ve siyaset adamı, yazar. Yakov oğlu. Oçamçıra ilçesinin Atara köyünde doğdu. Dranda’daki kilise okulu ve Sohum Dağlı Okulu’ndan sonra gönderildiği Kutaisi’deki Tarım Okulu’nu bitirdi (1907). Bu yıllarda devrimci eylemlere karıştı.[...]

Read more 0
 317

Sefer Deppuyev

Balkar (Malkarlı) devrimci. Bızıngı köyünde doğdu. Şubat 1917 Devrimi ve Çarlığın yıkılmasından sonra köyünde bir toplantı düzenleyerek Tavbıy (soylu) Sunş ailesinden olan köy yöneticisini makamından indirenler arasındaydı.[...]

Read more 0
 250

Şefik Özdemir Bey

Kafkasya'dan Mısır'a göçetmiş bir Adıge ailesindendir. 1885 yılında Kahire'de doğdu. Camiülezher'de okudu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti emrinde savaştı. Osmanlı ordularının yenilgisi ve çekilmesinden sonra Suriye'de[...]

Read more 0
 261

Sergey Gagloytı (Gagloyev)

Grigor oğlu. Güney Osetya’da bugünkü Dzau (Cava) ilçesinin Kuscıta köyünde doğdu. Köy okulunu ve Tiflis Erkek Lisesi'ni (l9l6) altın madalya ile bitirdi. Aynı yıl Çarlık ordusuna alınarak Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. 1917’de RKP(b)’ne üye oldu.[...]

Read more 0
 268

Şeyh Şamil

Kuzey Kafkasya'nın efsanevi lideri ve "devletleşme" çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan'da Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammed'dir.[...]

Read more 0
 597

Sultan Barasbiy

Memlûk sultanlığı tarihinde büyük ün yapan Sultan Barasbiy, on altı senelik saltanatında, sükûnet ve istikrarı temin etti. Suriye ve Mısır’da, Müslümanların faydasına tedbirler aldı, huzurda yer öpmek geleneğini kaldırdı. XIV. yüzyılın[...]

Read more 0
 413

Sultan Hamid Kalabek

Balkar (Malkarlı) köylü. Dumala köyünde doğdu. 1912’de Yukarı Çegem köyünde, Rus Bolşeviklerinden S. M. Kirov’la tanıştı. Bu tanışıklık nedeniyle, 1918’de Bolşeviklerin inisiyatifinde Mozdok ve Pyatigorsk’ta toplanan[...]

Read more 0
 371

Sultan Kadir Girey

Adıge subay, binicilik uzmanı. Kuban bölgesinde bir Adıge köyünde doğdu. Türkiye’ye gönderilerek İstanbul’da Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi), Vladikafkas’taki Kadet Okulu’nda ve Petrograd’daki Nikolayevski Süvari Okulu’nda[...]

Read more 0
 480

Sultan Kılıç Girey

Adige general. Kuban bölgesinde, bugün Adigey Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Vulape köyünde, köken olarak Kırım Hanlarına dayanan soylu bir Çerkes ailesinin çocuğu olarak doğdu. Şahançerıy ve Melekhan’ın oğludur.[...]

Read more 0
 489

Sultan Said Kazbek

Dağıstanlı (Kumuk) devrimci, aydın. Ustarhan oğlu. Hasavyurt yöresine bağlı Umaşavul köyünde doğdu. Vladikavkaz’da Real Okulu bitirdikten sonra Varşova ve Harkov’daki Ekonomi Enstitülerinde öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 461

Taha Akyol

Abhaz kökenli gazeteci ve yazar. 1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Yozgat Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1968). Gazeteciliğe "Hergün" gazetesinde yazar olarak başladı (1967). MHP Yönetim Kurulu[...]

Read more 0
 448

Tahir Hayreddin Paşa

Devlet adamı, gazeteci. Hayreddin Paşa'nın oğullarındandır. 1875 yılında Tunus'da doğdu. İstanbul'da askeri okullarda okudu. Harbokulu'nu bitirdikten sonra Sultan Abdülhamid II'ye yaverlik, Kudüs mutasarrıflığı gibi[...]

Read more 0
 386

Tahir Mahmud Laşin

Mısır'lı tanınmış yazar, hikayeci ve toplum adamı. Bir Çerkes subay ailesinin çocuğudur. Adige dilini iyi biliyordu. 1894 yılında doğdu. Mühendislik öğrenimi gördü ve çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Bunun yanında çeşitli[...]

Read more 0
 397

Talat Aydemir

Kuzey Kafkasya kökenli. Vubıhların Yebjın ailesinden. 1917 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğdu. Harp Okulu'nu (1939) ve Harp Akademisini (1954) bitirdi. Kore'deki görevinden döndükten sonra (1960) Kara Harp[...]

Read more 0
 461

Talib Kaşej

Adıge aydını. Nalçik Yöresi’nde Karmehable (şimdi Kamennomost) köyünde doğdu. Medrese eğitimi gördükten sonra Pyatigorsk (Psıkhuabe) Lisesini bitirdi. Nalçik Mahkemesinde çevirmen olarak çalıştı. Karmehable köyü[...]

Read more 0
 341

Tambi Elekhoti

Kafkas yurtseveri, hukukçu, yazar. 1889 yılında Kafkasya’nın Osetya yöresinde Digorya'da doğdu. Terekkale (Vladikavkaz) da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Petersburg'da Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1913).[...]

Read more 0
 466

Tamer Adıgüzel

Adıge şair. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'dan Anadolu'ya sürülerek Konya yöresinde yerleştirilen Thatsı adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. Konya'daki Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’nin çalışanları arasında[...]

Read more 0
 390

Tarık Binat

Adıge gazeteci, şair ve yazar. 1919 yılında Hasankale'de doğdu. Harbokulunu bitirdi. Kıdemli Yüzbaşı iken sağlık nedenleriyle ordudan ayrıldı. THY, Çanakkale Seramik, İstanbul Porselen, Timlo İnşaat, Bandırma Gübre[...]

Read more 0
 443

Tarık Carım

Kuzey Kafkasya kökenli ressam. Diplomat olan babasının görevi nedeniyle 1923 yılında Moskova'da doğan Tarık Carım, Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda mimarlık, Paris Üniversitesi'nde şehircilik eğitimi gördü. Bu arada[...]

Read more 0
 502

Tarık Cemal Kutlu

Kuzey Kafkasya kökenli filolog, araştırmacı ve yazar. 1944 yılında Kahramanmaraş-Göksun-Çardak'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş'ta yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü[...]

Read more 0
 493

Tarık Mümtaz Göztepe

Gazeteci ve yazar. Adıge'lerin Hağur ailesindendir. 1891 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesini (1914) ve Kara Harbokulu'nu bitirdi. Topçu subayı olarak orduya katıldıktan sonra birbiri ardınca dokuz Harbiye[...]

Read more 0
 446

Tarko Hacı Gardanov

İnguş din adamı, halk önderi. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Merkez İcra Komitesi’nin zaafa uğradığı 1918 yılı başlarında Terek bölgesinde Bolşeviklerin inisiyatifinde oluşturulan “Sovyet iktidarı”nı destekledi. İnguşlardan[...]

Read more 0
 425

Taşof Hacı

1834 yılında Kuzey Kafkasya’da Rus ordularına karşı iki ayrı bölgede savaşanlardan biri Dağıstan’da İmam Şamil, diğeri de Çeçenistan’da Taşof-Hacı idi. Çeçenler tarafından kendisine milletin başkanlığı teklif edilince,[...]

Read more 0
 452

Taştemir Yeldarhanov

Çeçen eğitimci, toplum ve siyaset adamı. Eljuka’nın oğlu. Urus-Martan ilçesinin Gekhi köyünde doğdu. İlköğreniminden sonra Kuban bölgesinde Yekaterinodar’da Aleksandrovski Öğretmen Enstitüsü’nü bitirdi. Maykop’taki “Dağlı Okulu”nda[...]

Read more 0
 437

Tembolat Gibizatı

Oset devrimci, toplum ve siyaset adamı. Dapbo’nun oğlu, Tembolat (Debola) Gibizatı, Osetya yöresinde devrimci mücadelenin aktif önderlerinden biriydi. Devrimci-Demokratik Oset Partisi “Çermen”in kurucuları arasındaydı (1917).[...]

Read more 0
 430

Tevfik Çiper

Abaza/Abazin. 1901 yılında Adana'ya bağlı Tufanbeyli'nin Akpınar köyünde doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirerek çeşitli yerlerde hakimlik, Adalet Bakanlığı Müfettişliği görevlerinde bulundu. Ankara'da serbest avukat olarak çalıştı.[...]

Read more 0
 504

Timur Kuban

1888'de Kuzey Kafkasya'nın Adigey yöresinde doğdu. Genç yaşta kardeşi ile birlikte öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdi. Balkan Savaşı'nda subay olarak Şükrü Paşa[...]

Read more 0
 600

Tuğa Fuat Paşa

1835 yılında Mısır'da doğdu. Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Tuğa Hasan Paşa'nın oğludur. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da gördükten sonra Mısır'da harp okulunu bitirerek Mısır ordusunda albaylığa kadar yükseldi.[...]

Read more 0
 408

Tuncay Mehmet Birand

Üniversite öğretim üyesi, yazar. Adıgelerin Brante ailesindendir. 1944 yılında doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra burada öğretim üyesi olarak bulundu. Doçent (1971), Profesör[...]

Read more 0
 403

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.