Uzun Hacı

Kuzey Kafkasyalı din alimi ve toplum adamı. 1830 yılında Dağıstan’ın Saltı aulunda varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Usmi Hacı’dır. Nakşibendi tarikatine dahil oldu. 1882’de doğduğu aulda kurduğu medresedeki[...]

Read more 0
 422

Vasfi Güsar

Adıge toplum adamı ve yazar. 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı ordusunda alaydan yetişme bir subay olan babasının görevi nedeniyle ilk öğrenimini Amman(Ürdün) de, orta öğrenimini Şam ve Nablus'da yaptı. Şam’da[...]

Read more 0
 491

Vassan Giray Cabağı

3 Mayıs 1882 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Nazran (Nasırkort) kasabasında doğdu. 1900 yılında Vladikavkaz Gimnazyumu'nu bitirdi. Yüksek öğrenim için Petersburg Üniversitesi'ne ve daha sonra Riga Üniversitesi'ne kaydoldu,[...]

Read more 0
 552

Vehbi Saadin

Mısır'lı Çerkes tiyatro ve hikaye yazarı, gazeteci. İlk hikayeleri 1942 yılında yayınlanmaya başladı. 1952'de monarşiye karşı ayaklanan "Hür Subaylar" hareketine katıldı ve polis örgütünde bir süre görev yaptı. Bu yılların[...]

Read more 0
 390

Vladislav Ardzınba

19 Mayıs 1945 yılında Sohum’un Aşağı Eşıra Köyünde doğdu. Çocukluk ve okul çağları doğduğu köyde geçti. 1962-66 yıllarında Sohum Devlet Pedegoji Enstitüsü Tarih Fakültesinde okudu. Aynı Enstitünün Şarkiyat Bilimleri[...]

Read more 0
 520

Vüs'at Orhan Bener

1922'de Samsun’da doğdu. İlk, orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli kentlerinde tamamladı. 1941'de Harbiye Mektebi'ni, 1957'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ticaret Bakanlığı'nda raportör, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde[...]

Read more 0
 427

Yafevune Abdul

Adige şair ve yazar. 1938 yılında Ürdün'de Suveyleh köyünde doğdu. Maddi imkansızlık yüzünden yüksek öğrenim yapamadı ve orduya katıldı. 1956 Arap-İsrail savaşında yaralandı ve madalya aldı. 1960 yılında ordudan ayrıldı.[...]

Read more 0
 371

Yahya Kanbolat

Politikacı ve yazar. Kafkaslardaki Büyük Çerkes sürgününden (1864) Balkanlara (Üsküp yöresi), 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonunda da Suriye'ye ve daha sonra Hatay’a yerleşen Şaguj adlı bir Adige ailesinin çocuğudur.[...]

Read more 0
 506

Yaşar Bağ

Abzah olan ve Hatko sülalesinden gelen Yaşar Bağ 1932 de Amasya’da doğdu. Köy Enstitüsü Sağlık Bölümü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Türkiye ve Orta Doğu[...]

Read more 0
 461

Yaşar Doğu

Ünlü güreşçi Yaşar Doğu, 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. Dedesinin köyü olan Emirli'de büyüdü. Güreşe orada başladı. 1938 yılında Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde[...]

Read more 0
 525

Yediç Hağandoko

Adige general. İslam oğlu. 1871 'de Nalçik yöresinde Karmehable (bugünkü Kamennemost) köyünde doğdu. Bir Ortodoks-Hıristiyan olarak Konstantin Nikolayeviç adıyla vaftiz edildi. 1891'de Konstantinovski Askeri Okulu’nu[...]

Read more 0
 417

Yefrem Eşba

Abhaz devrimci, devlet ve siyaset adamı. Aleksey oğlu. Bediya köyünde doğdu. Moskova Üniversitesini bitirdi (1914). Aynı yıl RSDİP’ne üye oldu ve Partinin Bolşevik fraksiyonu içinde yer aldı. Şubat 1917 devriminden sonra Sohum[...]

Read more 0
 442

Yelbuzdıko Brıtatı

Hukukçu, yazar. 1912 yılında St.Petersburg'da "Khuri Tın" adlı resimli toplumsal dergiyi yayınladı. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra[...]

Read more 0
 401

Yelena İsenbayeva

Kuzey Kafkasyalı dünya ve olimpiyat şampiyonu. Tabasaran kökenli Yelena İsenbayeva 3 Haziran 1982'de Volgograd'da doğdu. Spor yaşamına 5 yaşında jimnastikçi olarak başladı. Boyunun uzunluğu nedeniyle[...]

Read more 0
 405

Yılmaz Nevruz

1938 yılında Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ilçesinin Ertuğrul (Yakapınar) köyünde doğdu. Dini konularda 15 kadar eser yazmış olan dedesi Geriy Efendi, 1905 yılında Kafkasya'nın Ullu Karaçay (Kartcurt) yöresinden Türkiye'ye[...]

Read more 0
 508

Yüksel Koç

Abhaz kökenli üniversite öğetim üyesi, yazar. 1935 yılında Sakarya Akyazı’da doğdu Siyasal Bilgiler Fakültesî ni bıtirdikten sonra A.B D Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde master (1962), A:Ü. Biyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora[...]

Read more 0
 413

Yusuf As-Sibay

Mısır'lı ünlü roman, hikaye ve piyes yazarı, toplum ve devlet adamı. Çerkes Memlük Devleti döneminde Mısır'a gelerek yerleşmiş bir [Adıge] ailesindendir. Babası Muhammed Sibay da oldukça tanınmış bir edebiyatçıydı. Bu[...]

Read more 0
 452

Yusuf İzzet MET (Çunatuko)

Büyük Çerkes sürgününde(1864) Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden sürülen bir Adige ailesinin çocuğudur. 1876 yılında Yozgat’ta doğdu. Babası Met Çunatuko İbrahim'i çok küçük yaşlarda kaybettiği için güçlükler içinde büyüdü. Yetim[...]

Read more 0
 415

Yusuf Suad Neğuç

Kuzey Kafkasya yurtseveri. Hukukçu, eğitimci, toplum ve siyaset adamı. Kafkas-Rus Savaşları sonucunda Kuban Bölgesi’nden Anadolu’ya sürülen bir Adige (Şapsığ) ailesinden Neğuç Hasan Hulusi’nin oğludur. Düzce’de, Bataklık[...]

Read more 0
 547

Yusuf Ziya Binatlı

Dağıstan’lı Üniversite öğretim üyesi profesör ve yazar. 1914 yılında Mısır-İskenderiye'de doğdu. Müderris Ömer Ziyaeddin Efendi ve Nazife Hanımın oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Savcılık, hakimlik ve devlet[...]

Read more 0
 1058

Zahid Şamil

İmam Şamil’in torunu, Rus Ordusunda tümgeneralliğe kadar yükselen Muhammed Şefi’nin oğlu. 1859 yılında doğdu. Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) öğrenim görerek Rusya’ya döndü. Kazan kentine yerleşti.[...]

Read more 0
 461

Zanıko Hasan Fuad Paşa

Adıge asker ve matematikçi. Natukhay boyundan ve Zanıko Sefer Paşa'nın oğludur. 1873 yılında İstanbul'da Harbokulu'ndan piyade teğmeni olarak mezun olmuş, kırk yıl kadar askeri ve sivil okullarda[...]

Read more 0
 449

Zavurbek Davutoko

Kuzey Kafkasya'da Mozdok’ta doğdu. Aslanbek (Nikifor) oğlu. Atalarının Müslüman olmalarına karşın, Kazak ordusunda bulunan babası Mozdok’ta din değiştirerek Hristiyan-Ortodoks mezhebine girmişti. “Aleksandr Nikiforoviç[...]

Read more 0
 261

Zekeriya Zihni Baj

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kuzey Kafkasya’dan sürülerek Anadolu’ya gelen ve Tokat-Erbaa yöresinde yerleşen bir Adige ailesinin çocuğudur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tekirdağ Mutasarrıflığı ve Edirne Valiliği görevlerinde[...]

Read more 0
 322

Zekiye Kazuk

Adige'lerin Hakhurat ailesinden. 1913'de Düzce'de doğdu. İ. Ü. Tıp Fakültesi'ni bitirdi (1943). Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak 3O yıl Ankara'da hekimlik yaptı. Genellikle Kafkas'ların oluşturduğu Düzce Kültür Derneğinde ve Ankara Kuzey Kafkasya[...]

Read more 0
 295

Zelimhan Yandarbiyev

Çeçen-İçkeriya Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı. Kazakistan’da doğdu. Ailesi vatanına dönünce Eski Ataghi auluna yerleşti. İlk okulu da bu köyde okudu. ÇİASSR. Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. Moskova’da[...]

Read more 0
 444

Zeraho Bekir Sami Bey

Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göç ederek Bandırma yöresinde yerleştirilen bir Vubıh ailesindendir. Gubzec Hasan Beyin oğludur.1879 yılında Dümbe köyünde doğdu.1900'de Harp Okulu'nu bitirdikten sonra mümtaz yüzbaşı olarak da[...]

Read more 0
 253

Zübeydet Şhaplı

Büyük Çerkes sürgününde (1864) İstanbul'a gelerek Osmanlı ordusunda korgeneralliğe kadar yükselen Şhaplı Osman Ferid Paşa (Vubıh) ile İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed Paşa'nın kızı Nefiset Hanımın (Avar) kızlarıdır. 1909 yılında babasının “Şeyh'ül[...]

Read more 0
 330

Zubeyr Temirhan

Mühendis. 1-9 Mayıs 1917 tarihlerinde Vladikavkaz'da (Terekkale) toplanan I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi'nin (Terekkale Kurultayı) Başkanlık Divanı'nda Dağıstan bölgesini temsilen yer aldı. Bu kongrede oluşturulan ve Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği[...]

Read more 0
 253

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.