Celaleddin Korkmaz

Dağıstanlı devrimci, aydın. Aseldar oğlu. Temirhan Şura (bugünkü Buynaksk) kenti yakınındaki Kumtorkale adlı Kumuk köyünde doğdu. Temirhan Şura’daki Real Okul ve Stavropol Gimyazyumu'nda öğrenim gördü. 1897’de liseyi bitirdikten sonra[...]

Read more 0
 476

Cemal Uysal

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Soçi yöresinden sürülerek Anadolu'ya gelen Vubıh'ların Guj ailesindendir. 1940 yılında Ünye'de Döşemedibi köyünde doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Maliye Bölümünü bitirdi.[...]

Read more 0
 270

Cemaleddin Kanukati

Oset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin sağlanan bursla Prag Politeknik Okulu Zirai Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 305

Cemil Cahit Toydemir

Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göçeden Therhet adlı bir Vubıh ailesinden olan Mehmet Cahit Bey'in oğludur. 1883 yılında İstanbul'da doğdu. Harp Okulu'nu 1902'de bitirdi. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarına katıldı.[...]

Read more 0
 327

Cemil Sena Ongun

Adıge felsefeci, yazar. 1894 yılında Seydişehir'de doğdu. İstanbul Sultanisi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten sonra (1926) College de France ve Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gördü (1927).[...]

Read more 0
 466

Cengiz Girey

Kuzey Kafkasya'nın Kızılordu tarafından işgali sonunda önce Türkiye’ye, oradan da ABD'ne iltica eden bir ailenin çocuğudur. Babası Kuban Çerkes Tümeni komutanlarından Sultan Kadir Girey’dir (1891-1956). Cengiz Girey, bu göç sırasında,[...]

Read more 0
 247

Çerkes Ethem

Çerkes Ethem; Türkiyenin bağımsızlık yolundaki mücadelesi göz ardı edilecek bir insan değildi. Mücadele ettiği her cephede zafer kazanmış dünyanın en iyi gerilla savaşçılarındandır. Sanıldığının aksine ne Türk ordusuna silah doğrultmuş,[...]

Read more 0
 1507

Çerkes Hasan Bey

Çerkez Hasan Bey, genç yaşında Abdülaziz Han`ın katlinde büyük rol oynayan Hüseyin Avni Paşa`yı öldüren ve bu uğurda canını feda eden bir Osmanlı subayıdır. Çerkez Hasan Bey`in ablası Neşerek Kadınefendi, Sultan Abdülaziz Han`ın hanımı idi.[...]

Read more 0
 406

Çerkez Mehmet Paşa

Enderundan yetişmis, pâdişâh silâhdarı iken vezirlikle Şam valisi olup sonra divanda kubbe vezirliğine tâyin edilmiş 1624 Nisan'da Kemankeş Kara Ali Paşa yerine vezir-i âzamlığa getirilerek hem isyanı önem kazanıp Orta Anadolu'ya kadar yayılan[...]

Read more 0
 516

Cevat Kanpulat

Kuzey Kafkasya kökenli (Vubıh) yönetici ve politikacı. 1912 yılında Manyas'ta doğdu. Sanat Enstitüsü mezunu. Bankacılık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 27 Mayıs ihtilalinden sonra TBMM'nin I. döneminde Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı.[...]

Read more 0
 355

Cevdet Aykan

Adige. Akıl ve sinir hastalıkları uzmanı, devlet ve siyaset adamı. 1925 yılında Erbaa'da doğdu, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede akıl ve sinir hastalı klan ihtisası yaptı. 1957-1959 yıllarında Londra Psikiyatri Enstitüsü'nde[...]

Read more 0
 382

Cevdet Kerim İncedayı

Asker, yazar, devlet adamı. Adigelerin Faşmukh ailesindendir. 1893 yılında Sinop'da doğdu. Faşmukh Abdülkerim Bey'in oğludur. Harbokulu'nu bitirdiği yıl başlayan Birinci Dünya Savaşı'na Kafkas cephesinde katıldı.[...]

Read more 0
 266

Çule İbrahim Hakkı

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Anadolu'ya göç ederek Adapazarı yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. Mısır'da tarım eğitimi gördü. İttihat ve Terakki iktidarına karşı olduğundan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın[...]

Read more 0
 274

David Urquhart-Jean Czynski

Bağımsızlık savaşları süresince Çerkeslere az da olsa birkaç yerden hatırı sayılır yardımlar gelmişti. Bu yardımları yapanlar arasında Polonyalıların ayrı bir yeri vardır. Uzun yıllar Rus emperyalizmi altında ezilen[...]

Read more 0
 270

Davut Guç'ekul

Adıge toplum adamı, devrimci. Naşho’nun oğlu. Kuban bölgesinin Batalpaşa yöresinde (bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti) Tazartuk (bugün Besleney) köyünde doğdu. Yekaterinodar’da Askeri Sağlık Memuru olmak üzere öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 290

Doğan Kuban

Mimar, sanat tarihçisi ve eleştirmeni, yazar. Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden sürülerek Anadolu’ya gelen bir Adıge ailesinin çocuğudur. Babası Mehmet Bahattin Bey’in görevi nedeniyle[...]

Read more 0
 473

Dzanbolat Dzantı

Oset mülteci. 1926'da kurulan Kafkasya Dağlıları Halk Partisi'nin çalışmalarına katıldı, partinin yayın organlarında bazı çalışmaları yayınlandı.[...]

Read more 0
 281

Dzanbolat Dzerikov

Oset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı.[...]

Read more 0
 338

Ekrem Alican

Adige'dir. 1916 yılında Adapazarı'nda doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi, maliye müfettişliği yaptı. 1950 de DP'den Kocaeli Milletvekili seçildi. 1955'de DP yöneticileriyle .anlaşmazlığa düşünce ayrıldı. Hürriyet Partisi korucuları arasında yer aldı.[...]

Read more 0
 350

Elbruz Gaytaoğlu

Kuzey Kafkasya kökenli folklor ve toplum adamı. 1926 yılında Kafkasya'nın Kuzey Osetya yöresinde Şuvadağ adlı köyde doğdu. Küçük yaşlarda Kafkas halk oyunlarında dereceler aldı. II. Dünya Savaşı sırasında on altı yaşındayken[...]

Read more 0
 328

Eldar Aşba

1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Kuban Bölgesi Adıge ve Abhaz yedek üyesi.[...]

Read more 0
 290

Elmurza Bekoviç Çerkaski

Adige. Köklü bir Kabardey aileye mensup olan Elmurza Bekoviç Çerkaski 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı, yöneticiliğini yaptı, bu kuruluşun[...]

Read more 0
 273

Emanullah Çelebi

Dağıstan (Avar) kökenlidir. 1925 yılında Yalova'da doğdu. Harp Okulu'nu ve Hava Harp Akademisi'ni bitirdi. Kurmay yarbay rütbesine kadar yükseldi. 27 Mayıs 1960 askeri harekatını yapan kadro içinde ve Milli Birlik Komitesi'nde yer aldı.[...]

Read more 0
 406

Emin Semguğ

1900 yılında, Suriye'nin halen İsrail işgali altında bulunan Golan yöresinde, Mansure köyünde doğdu. Büyük Çerkes sürgününde (1864) önce Balkanlar'a, sonra da Suriye'ye göçetmek zorunda kalan dedesi, Mansure köyünün[...]

Read more 0
 280

Enver Kaplan

Kuzey Kafkasya kökenli asker, politikacı, hukukçu. Adige'dir. 1923'de Göksun'da doğdu. Harp Okulunu ve A. Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ordudan ayrıldıktan sonra Avukat olarak çalıştı. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığında bulundu.[...]

Read more 0
 348

Enver Muhammed İsmail

Kuzey Kafkasya kökenli asker. Adige’dir. Ürdün Ordusu'nda tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. Kraliyet Özel Yaveri. Kraliyet Özel Muhafız Komutanı, Hazine Şefi. 1957-1971 yıllarında Askeri Müşavir. 1971-1976 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.[...]

Read more 0
 273

Ergin Günçe

Adıge şair ve yazar. 1938 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1959) bitirdi. İngiltere'de London School of Economics'de "Master of Science" derecesini kazandı.[...]

Read more 0
 376

Ertuğrul Şevket Avaroğlu

Dağıstan (Avar) kökenli edebiyatçı ve yazar. 1909 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Mustafa Efendi, Dağıstan'ın Ruslar tarafından işgalinden sonra (1859) İstanbul'a hicret etmiş ve Tersane'ye girerek deniz kuvvetlerinde[...]

Read more 0
 296

Esat Bey

1882 yılında Gönen'in Keçidere köyünde doğdu. Dereköylü Kaymakam Çerkes Hasan'ın oğludur. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve Harbokulu'nu bitirdi. Teğmen olarak Üçüncü Ordu'ya katıldı. Bu görevi sırasında gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girerek[...]

Read more 0
 311

Eşref Sencer Kuşcubaşı

1873 yılında İstanbul'da doğdu. Kafkasya'dan göç etmiş Sencer adlı bir Vubih ailesinden olan, Sultan Abdülaziz'in kuşcubaşısı Mustafa Nuri Bey'in oğludur. Harb Okulunun son sınıfında iken Yeni Osmanlılar'la ilişkisi olmakla suçlanarak Hicaz'a sürüldü.[...]

Read more 0
 406

Faruk Cimok

Ressam Namık İsmail, Hüseyin Avni Lifij, Şevket Dağ gibi Kafkasya kökenli olup 1956 yılında Hatay-Reyhanlı’da doğdu. 1979 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl ilk kişisel sergisini açtı. O tarihten günümüze kadar[...]

Read more 0
 383

Fazıl Erim

Kuzey Kafkasya kökenli öğretim görevlisi, politikacı. Adige'dir Tıp öğrenimi gördü ve radyoloji ihtisası yaptı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. X. Dönemde Ordu Milletvekili idi.[...]

Read more 0
 415

Fazıl İskender

Kafkasya’nın yaşayan en önemli edebiyatçılarındandır. 1929 yılında Sohum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Abhazya’da tamamladı. Moskova Kütüphanecilik Enstitüsü'nü bırakıp kaydolduğu Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nü 1954 yılında bitirdi.[...]

Read more 0
 421

Fikret Arıt

Abhaz'ların Arıd (Arıdba) ailesindendir. 1918 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. İstanbul Robert Koleji orta kısmını bitirdi (1935). Basın hayatına atılmadan önce banka memurluğu, kömür ticareti, seyahat acentası memurluğu gibi[...]

Read more 0
 488

Fovset Balkar

Fovset Balkar ( 1932) Çağdaş Çerkes kadın yazarlarından biri olan Balkar Fovset, 1932 yılında Kuzey Kafkasya’da Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde, Baksan Rayonu'na bağlı Kışpek Köyü’nde bir çiftçi ailenin kızı olarak doğdu.[...]

Read more 0
 472

Fuad Selim Bey

Mısırlı Çerkes aydın. 1874 yılında doğdu. Osmanlı devleti hizmetinde çeşitli görevlerde bulundu. Balkan savaşlarını izleyen karışık dönemde, Osmanlı devletinin Selanik Başkonsolosu idi ve bu görevi “takdire değer bir himmet ve hamiyetle”[...]

Read more 0
 446

Fuat Arna

Siyaset adamı, gazeteci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinden ve Türk ordusunda kurmay subay olan Abbas Bey'in oğludur. 1909 yılında İstanbul'da doğdu. Bursa Askeri Lisesi'ni bitirerek Harbokulu'na girdi (1928).[...]

Read more 0
 503

Fuat Uluç

Asker, siyaset adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Soçi yöresinden Anadolu'ya sürülerek Marmara yöresinde yerleşmiş bir Vubıh ailesindendir. 1910 yılında Manyas'ın Çavuşköyü'nde doğdu. İlköğrenimini Manyas'da,[...]

Read more 0
 658

Gappo Bayattı

(Gappo Bayef). Profesör. Oset. Vladikavkaz Gimnazyumu’nu (1889) ve Novorossisk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (1894) bitirerek avukatlık yaptı. 1905-1917 yılları arasında Vladikavkaz (Terekkale) Belediye Başkanı idi.[...]

Read more 0
 418

Gapur Akhri Akrhiyev

İnguş aydın, devrimci. Said oğlu. Furtoug’ta doğdu. Vladikavkaz’da meslek lisesini, Moskova’da Ticaret Enstitüsü'nü bitirdi. Şubat 1917 devrimi sonrasında Kuzey Kafkasya’da devletleşme çabasına girişen aydınlardan biriydi.[...]

Read more 0
 380

Gazanfer Bilge

1923 Yılında Karamürsel'in (Yalova) çerkes (abzeh-shapsıg) köyü olan Fevziye'de dünyaya gelmiştir. Fevziye bilindiği gibi Kırkpınardan sonra ikinci büyük güreş merkezidir. 17 yaşında güreşe başladı. 1946 yılı Stockholm İsveç'de Serbest stil 62 Kg da[...]

Read more 0
 558

Gazi Dağıstanlı

Dağıstanlı (Avar) Mehmed Fazıl Paşa'nın oğludur. Irak ordusunda subay olarak görev yaptı ve Generalliğe kadar yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1958 yılında Irak'ta krallık yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan ihtilalden sonra[...]

Read more 0
 488

Gazi Muhammed

Kuzey Kafkasya'daki Rus yayılmacılığına karşı İmam Mansur tarafından başlatılan ve "müridizm" olarak da bilinen direniş hareketine katıldı, 1829-1832 yılları arasında bu hareketin liderliğini yaptı. Hamzat Bek ve İmam Şamil ile birlikte[...]

Read more 0
 459

Gazi Muhammed Agasiyev

Dağıstanlı işçi, bolşevik devrimci. Samur (Lezgi) yöresinin Ahtı köyünde doğdu. Bakü’da petrol tesislerinde işçi olarak çalışırken 1901 yılında RSDİP Bakü Komitesinin gizli eylemlerine katılmaya başladı. 1905 yılında bu Komite nezdinde[...]

Read more 0
 421

Gazihan Bessolt

(Kazi Bessolt, Gazihan Beşolt). Oset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin sağlanan bursla Prag Ticaret Enstitüsü'nde öğrenim gördü.[...]

Read more 0
 441

Georgi Malitı

Devrimci Oset şair ve yazarı. Gado’nun oğlu. Terek bölgesinde, Osetya yöresindeki Hıristiyanovski (Osetçe Kristongav) köyünde doğdu. İki sınıflı köy okulunu bitirdikten sonra 1904’te Ardon köyündeki Din Semineri’ne yazıldı.[...]

Read more 0
 418

Geriyukua Şemiz

Her sözü, halkı için bir kanun niteliği taşıyan Geriyukua, kariyerine 1791 senesinde Anapa savunmasına katılarak başladı. Ardından Mısır’a giderek bir süre burada kaldı. 1799 yılında Napolyon komutasındaki Fransızlar ile Çerkesler arasında[...]

Read more 0
 408

Grigori A. Tokaytı

Kafkasya'da Osetya yöresinde doğdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği'ni terkederek Batı'ya iltica etti. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki "soğuk savaş" döneminde, Stalin diktatörlüğünün ve Sovyetler Birliği'ndeki kanlı rejimin[...]

Read more 0
 379

Gülcan Altan

İstanbul'un en güzel semtlerinden birinde, Samatya'da Çerkes bir ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Kökleri Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye gelen Çerkeslerin Şapsığ boyundandır. İlkokul 2.sınıfta öğretmeninin desteği ile amatör müzik çalışmalarına başladı.[...]

Read more 0
 676

Guzeyr Sokh

Hakim. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Terek Bölgesi Kabardey yöresi yedek üyesi.[...]

Read more 0
 409

Hacı Degumuko Berzeg

1766 yılında Vubıh bölgesinin Saşe(Soçi) ırmağı üzerindeki Mıtıkhuasua köyünde dünyaya geldi. Vubıh, Abhaz ve Adige dillerini bütün şive ve lehçeleriyle konuşabilen Degumuko Berzeg hem askeri hem de siyasi başarılarılarıyla tüm Kafkasya’da[...]

Read more 0
 455

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.