Kitap

Çeçen Sorunu

cecen-sorunu-argun-terekYeni dünya düzenine geçerken her yerde müslüman kanı akmaktadır. Bosna'da, Karabağ'da, Azerbaycan'da, Kuzey Irak'ta ve Kafkasya'da akan kan müslüman kanıdır. Dünya böyle bir haksızlığa daha fazla tahammül edemez. Eğer bu çifte standart ve haksızlık, daha fazla devam ederse, yeni bir üçüncü dünya hareketi gündeme gelecek ve tüm mazlum uluslar, emperyalist ülkelere karşı birlikte savaşacaklardır.

 

İşte, ÇEÇEN SORUNU; bu haksız ve insanlıkdışı gidişin sonucu olarak dünya gündemine gelmiştir. Kafkaslılar Derneği Türkçe ve İngilizce yayınlardan hazırladığı bu derleme ile tüm haksızlıkları Türk ve dünya kamuoyuna bir kez daha sergilemek, istemiştir. Kitapta yera-lan yazılar Çeçen sorunun çeşitli yanlarını ele almakta ve çözüm denemeleri geliştirmektedirler.

 

Kitap, üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde Rusya'nın çıkmaz irdelenmekte, ikinci bölümde, Çeçenler'in çıkışının anlamı ve boyutları üzerinde durulmaktadır. Son bölümde ise, uluslararası kuruluşların kararları birarada sunularak, sorunun dış politikayı ve dünya hukukunu ilgilendiren boyutları gündeme getirilmektedir.

 

Çeçen Sorunu, kızılordu kalıntılarının katliamı ile bitmemiş aksine yeni başlamıştır. Bu kitap sorunun, tüm boyutlarını yansıtarak, çözüme giden yolda kamuoyu oluşturabilirce amacına ulaşacaktır.

 

Yazan: Argun Terek
Yayınevi: Sam Yayınları;
Basım Yılı: 1995


 206,    Kitap

Yorum yapın