Kitap

100 Aykırı soruda Türkiye'yi Anlamak

100 Aykırı soruda Türkiye'yi Anlamak100 Aykırı soruda Türkiye'yi Anlamak isimli çalışma çok yönlü hayati ve can alıcı soru ve sorunları gündeme taşımakta ve kendi özgün bakış açısıyla cevaplamaktadır. Yazar 'aykırı soru sorma' yöntemiyle insanımızı düşündürmekte, ajite etmekte ve insanlığın sosyal/evrensel kurtuluş mücadelesine meşrebince katkı getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Emperyalist-Kapitalizmin sömürücü ve sömürgeci yöntemlerle emekçi halkları birbirine karşı konuşlandırdığı sancılı bir süreçten geçiyoruz. İşçi sınıfı ve emekçi halklar; soru sormak, sorunları irdelemek, doğruların-haklıların yanında taraf olmak, ideolojik-politik-örgütsel seçimlerinin doğru biçimlerde yaparak ayağa kalkmak, direnmek, hak aramak zorundadır.

 

Yalçın Karadaş; sistemin yabancılaştırıldığı, ulusal-sosyal-evrensel kurtuluşlarının nerede olduğunu henüz göremeyen 'sağ' kesimdeki emekçi insanların sorunlarını daha fazla öne çıkarırken, 'sol' cenahta tartışılan sorulara da cevaplar verilmesini uygun bulmaktadır.

 

Sosyal sınıf, sosyolojik emekçi halklar gerçekliği, coğrafyamızda yaşayan Türk, Kürt, Çerkes, Laz, vb. halklar, din, milliyet, millet, ırk, etnisite, devlet, demokrasi, barış, parti, örgüt, islam, alevi, soli solcu, sosyalist kavramları, terör, terörizm, ahlak, kültür, kimlik-kişilik ve benzeri yüz aykırı soru özgün cevaplarıyla elimizdeki kitabın içeriğini oluşturmaktadır.


Yazar: Yalçın Karadaş
Yayınevi: Sorun yayınları
Basım Yılı: 2009


 497,    18  Mar  2014 ,   Kitap

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.