Kitap

Adıgece Fiiller Kitabı

Adigece Fiiller KitabıBu kitap, bir Dilbilgisi Kitabı değildir. Bu kitap, bir Okuma kitabı da değildir. Bu kitap, olsa olsa, kendi diline yüzyıllardır kayıtsız kalmış; dünyanın dört bir yanına dağılmış Adıgeler'i, dilleri konusunda uyarmak, uyandırmak, bir tartışma ortamı yaratmak, karşılıklı bilgi alışverişine açık bir pazar oluşturmak için bir pusuladır.

 

Bu kitabı yazan bir etnolog değildir. Bu kitabı yazan bir arkeolog, bir sosyolog da değildir.
Tıpkı bir felsefeci olmadığı gibi. Çağdaş her bireyin kendine yönelttiği ‘‘Ben kimim, neyim, nerende geldim, nereye gidiyorum?’’ benzeri can sıkıcı ve can yakıcı sorulara yanıt arayan, bu yanıtların ipuçlarını yakaladığında hiç üşenmeden dağlar, deryalar aşan bir Adıge’nin yaktığı bir meşaledir bu kitap.

 

Ne var ki, bu kitabı yazan genç adam; sürekli okuyan, derinlemesine düşünen, sürekli araştıran, soran ve sorgulayan bir Adıge’dir.

 

Ber Hikmet, teknik bilgi birikimini felsefik ve estetik bir potada eriterek ortaya koymadan önce, aylarsa, yıllarda Adıge dili araştırma, anlama ve çözme çabasını bir derviş sabrı, bir matematikçi titizliği içinde incelemeye ve çözmeye harcamıştır.

 

Ber Hikmet, Adıgece olan kendi diline, Avrupa dil mantığı içinde bakmamaya özen göstererek, kökleri, sesleri üzerine gerçek bir araştırmacı ve bir kaşif gibi dikey, yatay ve derin bir yöntemle yaklaşarak anadilimi anlaşılır kılmıştır.

 

‘‘Nece konuşuyorsan, O’sun!’’ ilkesinden hareket ederek sözcüklerle bir sihirbaz gibi oynamış, bu sözcüklerin kökenini gizemli oluşumunu ayrıştırarak bir sadelik temeline oturtmuştur. (Önsözden / Çetin Öner)

 

Yazan: Hikmet Ber
Yayınevi: Kafkas Derneği
Basım Yılı: 2002


 574,    21  Mar  2014 ,   Kitap

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.