Kitap

Almanak "Çeçen Fenomeni" 1

Almanak Almanak "Çeçen Fenomeni" Yayının Adı: Çeçenistan’a Özgürlük – Sayı 1
İnsanlık tarihi, bir ulusun diğer bir ulusu tam olarak itaat altına alabilmesinin, yalnızca coğrafi bir alanı fiziksel olarak fethederek işgal etmesiyle değil, en azından, itaat altına alınan halkın “ruhsal alanını” da fethetmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir.

 

Dört yüz yıldan fazla bir süre Rusya’ nın, bundan önce de diğer hak ve devletlerin saldırısına maruz kalan Çeçen halkı, topraklarını bile terk etmiş, ancak ruhunu ve iradesini hiçbir zaman teslim etmemiştir. Çeçen halkını yok etmişler, sürgün etmişler, asimile etmişler ve başkalarıyla kaynaştırmışlardır. Kültürel, tarihsel köklerini yok etmeye çalışmışlar, tanrısal inanca bağlı genetik mirastan mahrum etmeye ve kölece bir psikoloji aşılamaya çalışmışlardır.

 

Rusya kuşkusuz pek çok Çeçeni yok edebilir, zor kullanarak ülkenin ahlaken sakat insanlarını etkileyebilir. Ancak bu ulusu yaratan Tanrı’ nın karşısında güçsüz kalırlar. Çeçenlerin trajedisi belki de bu noktadan kaynaklanmaktadır, ama büyük devlet Rusya’ nın koşulsuz trajedisinin nedeni de burada gizlidir.


Edward Hachukaev
Nisan, 1996

 

Bu Almanak: Çeçen Fenomeni’nin yayımlanmaya başlanmasının nedeni, 1994-1996 Rus-Çeçen Savaşı çevresinde, anlaşmazlığın siyasal-hukuksal yönüne ilişkin gerçek dışı haberlerin yayılması; tarihsel olay ve gerçeklerin tahrif edilmesi; duyum, dedikodu ve yalan haber üretilmesi; olup bitenlerin tek yönlü değerlendirilmesi gibi yalnızca Yeltsin’in suç oluşturan rejiminin eylemlerini haklı göstermeye çalışan bir gerçek dışı atmosferin oluşmasıdır.

 

Bugünkü Kremlin dünyaya bir kez daha uyguladığı siyasetin insanlık dışı olmaya devam ettiğini, geçmişte kalan “güçlünün haklılığı” düşüncesinin yaşaması uğruna “Uluslararası Hukuk Normlarını” ve oluşan uygar ilişkileri ihlal ettiğini kanıtlamıştır.

 

Rusya’daki yönetim mantalitesinin bu değişmeyen özelliği, onun manyakça, canice doğasının genoselojik köklerini ortaya koymakta, yeryüzündeki bu tek imparatorluğun, yani Rusya’nın kronik hastalığını vurgulamaktadır. Birçok ülkede yaşayan insanoğlu, bu büyüklüğün kompleksinden yeterince kurtulabilmiştir. Sırada bu hastalığın son klinik vakası bulunmaktadır.

 

Rusya’da dışarıdan bir müdahale olmadan da ülkelerini tedavi edebilecek, eşdeğer ülkeler arasında saygın bir yer kazanmasını sağlayabilecek sağlıklı güçlerde bulunmaktadır. Belirtilerin objektif bir biçimde ortaya konmasının ve hastalığın doğru tanımının Rusları istedikleri sonuçlara ulaştırabileceğine olan derin inanç ve kanaat, bu yayını gerçekleştirmemiz için bize yön vermiştir.

“Çeçen Fenomeni” Almanağının yayımlanmasının, haberleşme alanlarındaki dengesizliği düzelteceğine ve trajik Rus-Çeçen savaşı gerçeğinin objektif bir tablosunu ortaya koyacağına inanıyoruz. Kamuoyunun bu konuda talep ve gereksinimlerinin karşılanması yolunda girişimde bulunmak bizim hakkımızdır.

 

Eddi Edison, Baş Redaktör, İngiltere
Ruslan Abdurzakov, Redaktör, Çeçenya
Khamid Herisichi, MIÇA DINA-PRESS Müdürü, Azerbaycan
(Ulusal Çeçen Haber Ajansı DINA-PRESS Yazı İşleri Müdürlüğü’nden)

 

Yazan: Muhtelif Kişiler
Çeviren: Prof. Dr. Ö. Aydın Süer
Yayınevi: DINA-Press Uluslar arası Çeçen Haber Ajansı / Kafkaslılar Kült. Ve Day. Derneği
Basım Yılı: 2000


 453,    21  Mar  2014 ,   Kitap

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.