Kitap

Çeçen Atasözleri

Çeçen AtasözleriÇeçen Atasözleri: Yazar Noxciyn Kicanas Derleyen TARIK CEMAL KUTLU
Eserde Çeçen atasözleri alfabetik sırayla verilmiştir. Latin kökenli modern Çeçen alfabesinin Türkçe'de, hatta Çeçence'de yazılı ilk örneği olması dolayısıyla bu alfebenin tanıtımı da gerçekleştirilmiştir. Kitapta ayrıca Çeçenlerin kullandığı alfabelerin tarihçesi hakkında da bir yazı yer almaktadır.

 

Çeçen atasözlerinde kullanılmış olan zaman, öğrenilen geçmiş zamandır. Biz çeviride bazen bu zamanın kendisini, bazen de geniş zamanı kullanmayı tercih ettik. Çünkü atasözleri yalnız geçmiş ve yaşayan kuşaklar için değil, gelecek kuşaklar içinde öğüt ve ibret verici hikmetlerle doludur..

 

Çeçen atasözlerinde cinsiyet hep erillik üzere teşkil edilmiştir. Dişillik için de geçerli olduğunu, ama bazılarının geçerli olmadığını okuyucuya bırakmak zorundayız.

 

Yararlandığımız kaynaklarda Çeçen atasözlerindeki sözlerin bir kısmının hadis olduğu anlaşılmaktadır; atasözleri ile hadisler adeta iç içe geçmiştir. Biz, bildiklerimizin karşısına (H) dedik. Türkçelerine göre hadis olabilecekleri doğal olarak hadis uzmanları tespit edebilir.

Bazı atasözleri anlamca aynı olmakla beraber (*B, *K, *L) şeklinde işaretlenip (Bk…), o harfte aranılması düşünülmüştür.

Çeçenlerin atasözlerini alfabetik sırayla verdik. Bunları koyu harflerle yazdık. Hemen altlarına Türkçelerini ekledik. Bu atasözleri zaman zaman anlamlarına göre çevrilmiştir. Hatta Türk atasözlerine benzer onların bazısını yine parantez içinde vurguladık. Farklı anlamı olanlar da bulunmaktadır; bunların bazısını yine parantez içinde gösterdik.

 

Yine yararlandığımız eserlerdeki bütün atasözlerini bu kitapta bir araya getirdik. Yukarıda belirlediğimiz koşullarda bunları Latin kökenli modern Çeçen alfabesine uyarladık. Bütünü harf sırasına göre, sayıları itibariyle tespit ettik. … Buna göre toplam, bilmiş olduğumuz hadisleri de katmış olursak 1677 (+51) adet atasözü derlenip hazırlanmış, Türkçe’ye de çevrilmiş olmaktadır.

Latin kökenli modern Çeçen alfabesinin Türkçe de, hatta Çeçence de yazılı ilk örneği olması itibariyle bu alfabenin tanıtılması da gerçekleştirilmiştir. Biz bununla da yetinmedik, öncesine giderek Çeçenlerin kullandığı alfabelerin tarihçesi hakkında da kısa bir yazı ekledik. Yararlı olacağı umulur.

 

Eserin basımı ve yayımında öncülük eden Çardak Kültür Derneği Başkanı sayın Av. İhsan Berkhan Bey’e, değerli hemşerilerimden sayın Nevzat Berkhan Bey’e, sayın Uğur Toka Bey’e, sayın Ali Sami Toka Bey’e, sayın ülkü Ocak Hanım’a candan teşekkür ederim.

 

Yazar: Noxciyn Kicanas
Derleyen: Tarık Cemal Kutlu
Yayınevi: Çardak Kültür Derneği Yayınları
Yayın Yeri - Yılı: İstanbul, 2003


 597,    28  Şub  2014 ,   Kitap

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.