Kitap

Çerkesya’da Terbiye ve Sosyal Yaşayış

Çerkesya’da Terbiye ve Sosyal YaşayışMemuriyet hayatımın son demleri ile 1919’da başlayan emeklilik hayatımı faydasız, semeresiz olmaması fikriyle uyku zamanları hariç, diğer vakitlerimi kitaplara adamış ve kaynakların bulun­mamasına karşın bildiğim Adighece ve İngilizce'den faydalanarak Milletler Tarihi’ne hizmet ve yaşayanlar ile daha sonra doğacak hemşehrilerime armağan olur ümidi ile belleğimde kalmış olan Çerkeslerin sosyal yaşayışlarına ve geleneklerine ait bilgileri de ekleyerek bu kitabı yazmışımdır.

Kaleme aldığım bu yapıtın içeriğinin çoğunluğu; Adıgeler arasında vaktiyle öğrenmiş ve işitmiş olduğum şeylerdir. Eseri yazarken Çerkeslerin diğer kollarına ait bazı özellikleri öğrenmeye vakit bulamadım. Bundan ötürü bu güne kadar bu konuda bir eser meydana getirilmediği için bu ilk eser de üzüntü ile söyleyeyim noksandır. Bundan 15 yıl önce Kafkasya'dan gelmiş yaşlılar sağ iken böyle bir eseri daha mükemmel, daha güzel olarak yazmak pek kolay idi. Fakat bugün kaynak ve bilgisinden faydalanacak kimse kalmamış olduğu için bazı yerleri istek ve arzu derecesinde açıklamak, belirtmek kabil olmamıştır. Bununla beraber bazı eksiklikleri ile bu ufak eserin daha mükemmel eserler meydana gelmesi için teşvik edici bir başlangıç olacağı ümidi ile cesaret alarak bu eseri yazdım.

Çerkeslerin diğer kollarına mensup yazarlar kendi dallarına aitözellikleri, adet ve gelenekleri yayınlarlarsa bu eserin noksanlarını tamamlamış olacakları gibi, Çerkes adı altında yaşayan ve tarihe mal olmuş olan bu milletin tarihine ve aynı zamanda MİLLETLER GENEL TARİHİ'ne de hizmet etmiş
olurlar.

Jabaghi BAJ (Zekeriya ZİHNİ) 15 Mart 1921

Jabağı BAJ imzasıyla ve “Çerkesya’da Sosyal Yaşam ve Adetler” adlı orijinal baskı eseri ve aynı kitabın “Çerkesler” adıyla korsan baskısıyla tanıdığımız Zekeriya Zihni Bey, Tokat Adigelerinden BAJ ailesine mensuptur. İttihat ve Terakki Partisinin önde gelenlerinden olup son görevi Edirne Valiliği’dir. Kitaba yazdığı önsözden de anlaşılacağı üzere 1919 yılında İngilizler tarafından tutuklanıp sürüldüğü Malta’da kaleme almıştır. Eserin yazarı olarak kendi adını kullanmayıp, hayranı olduğu Çerkes bilgesi JABAĞI’nın adının yanına kendi sülale adı olan BAJ soyadını ilave ederek oluşturduğu mahlası kullanmıştır.

Kitabın orijinal metninde yer yer kullandığı, deyimler, tanımlamalar,adlar, dip notlar Abzehçe olduğundan bu basımda orijinal şekline sadık kalmaya çalıştık. Rahmetli Zekeriya Zihni beyin varislerine ulaşarak onların iznini alma girişimiz Nihat Baj’ın vefatıyla neticeye ulaşamadı. Ancak bilebildiğimiz Baj ailesi mensuplarını haberdar etmeye çalıştık. Esasen kitabı Çerkes toplumuna armağan etmiş olması nedeniyle ve gelişi güzel düzenlemelerle ticari amaçlı olarak yapılan basımlara meydan bırakmamak üzere yeniden yayın kararı aldık.

İçerdiği önemli bilgilerle okurlarımıza yararlı olacağından kuşkumuz yoktur.

 

Yazan: Zekeriya Zihni (Jabağı Baj)
Yayınevi: KAF-DAV
Basım Yılı: 2007


 522,    Kitap

Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.