Sürgünlerden, Yeni Dünya Düzenine

Haziran 06, 2012 945 0

Her 21 Mayıs, Dünyanın dört bir yanına sürülen Çerkeslerin, Ana vatanlarından sürgün edilişlerinin yıl dönümüdür. Yıllarca süren Çarlık Rusya’sı ve Kafkas halkları savaşları, K.Kafkas halklarının yenilgisi ile son buldu.Dönemin egemen güçlerinin etkisi ve Çarlık Rusya’sının baskıları ile 21 Mayıs 1864

yılında ana vatanlarından Osmanlı topraklarına 1.600 bin Çerkes sürgün edildi…

Dünyada başka bir örneği olmayan bu sürgünde, Abazalar, Adigeler, Ubıhlar, Kabardeyler ve diğerleri, ana vatanlarından koparıldılar. Bu sürgün sırasında, Abhazya sahillerinden yola çıkarılan halk, irili ufaklı teknelere doldurularak, Trabzon, Samsun, Sinop, Kefken, İstanbul ve Karadeniz sahillerine, Balkanlarda Varna ve diğer limanlara gönderildi. Yaşlı, çocuk, kadın, hasta olan bu insanlar, ana yurtlarından sürülürken, İnsanlık tarihinde bu sürgünün yaşandığı döneme kadar, ilkel koşullarda bu boyutta hiçbir kitlesel sürgün yaşanmamıştı…Bu sürgün sırasında hastalık, açlık ve çeşitli sebeplerle 600.bini yollarda öldü. Bu gün Kefken’in Babalı sahilinde aylarca yaşadıkları mağara duvarına yazdıkları ’ TÜKENİYORUZ ‘yazısı o günlerin acısını günümüze dek taşımakta.

Balkanlara ve Anadolu’nun değişik bölgelerine güvenlik, tarım, askeri ve toprak ıslahı için yerleştirildi. Sonra dönemin emperyalist güçleri, binlercesini Balkanlar’dan da güney Anadolu’ya, Suriye’ye ve Ürdün’e sürdüler. İnsanlık tarihinin en trajik acılarını yaşayan Çerkes halkı yerleştiği yerleri vatan edindi ve o vatan uğrunda, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta kurtuluş savaşında, binlerce şehit verdi. M. Kemal Atatürk’ün ilk örgütlenmesinde, yer alıp, onun silah arkadaşı oldu. Bağımsızlık mücadelesinin her komutasında görev aldı. Çerkesler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsurları olarak, askeri, spor, bilim, sanat ve kültür alanında saygın liderler yetiştirdiler..

Bu gün Anadolu’nun değişik bölgelerinde 6.milyon K.Kafkas kökenli yurttaşımız yaşamaktadır. Dün sıcak denizlere inmek için Kafkasya’yı talan edenler, ticaret yollarını bu koridordan geçirip yerli halkı hiçe sayarak zenginleşenler, Asya pazarlarının egemen güçleri ,bu gün de,bölgenin yer altı zenginlikleri, enerji kaynakları, yeni Pazar alanları yaratmak ve yıllardır kurdukları sömürü düzenini sürdürmek için, yine Kafkasya’dalar. Artık yeter, çekin o kirli ellerinizi bu bölgeden. Yıllardır kimseye saldırmadan kendi yurtlarında yaşayan bu halkları rahat bırakın. Yok etmeğe çalıştığınız kültür insanlık tarihin mitolojik destan karamanlarının yaratıldığı Kaf dağının yerli halklarıdır. O halkların özgür ve kendi dili kültürü ile yaşam hakları vardır. Dün kana buladığınız, Balkanlarda, bu gün kuzey Afrika’da, orta doğuda, Kafkasya’da kurmaya çalıştığınız yeni dünya düzeninde hiçe saydığınız bölge halklarının yok etmeğe çalıştınız kültüründe,insani değerlerinde sizler yok olacaksınız. İnsanlık onuru bu gücünüzü bir gün mutlaka yenecektir.

Vatan edindikleri Türkiye’de Demokratik açılım sürecinde kültürünü, dilini yaşatmaya çalışan Çerkes’ler dilini bilmedikleri, vatan edindikleri bu topraklar için da savaşıp ölürken ,bu gün ana dillerini bilmiyorlar .Küreselleşmenin de getirdiği yeni dünya düzeninde hızla asimilasyona uğrayan Çerkesler,dili kültürü ve geçmişi ile var olmak istiyor. Ana vatanlarından sürgün edildikleri her 21 Mayıs’ta, yeniden var olmak için, İstanbul Beşiktaş’ta, Kefken Babalı sahillerinde bir araya geliyorlar. Bu birliktelik yok olmakta olan dillerini, kültürlerini,geleneklerini yeni kuşaklara aktarmak ,Türkiye’de ve Anavatanlarında Dünya rengi olarak, var olma mücadelesidir. Tıpkı bir Abhaz atasözünde söylendiği gibi; Tanrı bütün ulusları özgür ve mutlu kılsın,ama Abhazya’yı da unutmasın.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birleştirici en önemli unsuru olan 6 milyon Çerkes vatandaşımızın arzu ve talepleri; İstanbul’da ilk yerleştikleri Beşiktaş’ta göç yollarında kaybettikleri binlerce atasının anısına bir anıtın yapılmasıdır. Kafkasya’daki tüm federe Cumhuriyetlerde bu tarihi olayı işleyen anıtlar yaptırılmıştır. Dünyada en çok K.Kafkasyalı kökenlilerin yaşadığı Türkiye Cumhuriyetinde, tarihin bu trajik olayını geleceğe aktaracak, barışın, kardeşliğin, birlikteliğin işleneceği bir anıt, bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve yönetmek isteyenlere en net yanıt olacaktır. Dünya tarihinin beşiği Anadolu’da Tüm kültürlerin,dillerin,halkların kardeşçe yaşadığı, bu yurtta,Atatürk’ün söylediği ‘’Yurtta sulh, cihanda sulh.’’ içinde, var olmak yaşamak ve yaşatmak için,özgür bir gelecek için, bütün halklar birleşin.

Osman Güdü
Kaynak: pendiksonsoz.com

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery